เ ท ค นิ คปลูกมันเทศลอยฟ้า ปลูกง่าย ดูแลไม่ย าก

สำหรับวันนี้เราจะพาคุณมาดูการปลูกมันเทศที่แปลกใหม่ ซึ่งทุกคนคงจะเคยเห็นปลูกลงดิน เวลามันเทศเป็นหัวก็จะต้องขุด แต่วิ ธีที่เรานำมาฝากวันนี้ ไม่ต้องขุดเลยจ้า เพราะเราจะมาบอ กวิ ธีปลูกมันเทศลอยฟ้ากัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มันเทศ มีลำต้นเลื้อยเป็นเถา มีความย าวอาจถึง 6 เมตร สีของเถาจะผันแปรได้ตั้งแต่เหลือง เขียว หรือม่วงแดง เถามีลักษณะกลมมากกว่าเหลี่ยม ใบของมันเทศอาจมีสีทอง สีเขียว และอมม่วง

มันเทศเป็นพืชตระกูลเดียวกับผักบุ้งเดิมมันเทศเป็นพืชพื้นเมืองของอเมริกาใต้ คนพื้นเมืองมักเรียกว่า Camote or Kumara คนพื้นเมืองใช้มันเทศเป็นอาหาร เนื่องจากมันเทศเป็นพืชที่สะสมแป้งไว้ในหัวมาก และเก็บไว้ได้นาน และหลังจากปลูกไปได้ประมาณ 3-4 เดือนก็ขุดหัวได้

คนจีนได้นำมันเทศเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธย า มันเทศเป็นพืชที่ปลูกง่ายและปลูกได้ตลอ ดปี ในประเทศไทย สำหรับการนำหัวมันเทศมาทำเป็นอาหารของมนุษย์นั้น มักทำได้หล า ยวิ ธี เช่น นิ่ง ต้ม เชื่อม ฉาบ หรืออาจทำในแกง ซุป และประกอบกับเนื้อสั ต ว์ในอาหารคาวหล า ยชนิด

มันเทศปลูกลอยฟ้าก็ได้ ใช้ประดับตกแต่งบ้านก็สวยเก๋ไปอีกแบบ แถมยังไม่ต้องลำบากขุดหัวตอนเก็บเกี่ยวอีกด้วย เผื่อใครชอบการทำเกษตรแบบแปลกใหม่อย ากจะชวนให้ลองมาปลูกมันเทศลอยฟ้าแบบนี้ แม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ มาดูขั้นตอนการปลูกกันได้เลย

การปลูกมันเทศในกระถางลอยฟ้า

ทำการตัดยอ ดแช่น้ำ 2 คืนปักลงดิน โดยหากปลูกในแปลงก็ให้ยกร่องแล้วปักยอ ดมันเทศลงในดินแล้วรดน้ำทันที พอปลูกไปได้ 15 วันก็เอาปุ๋ ยคอ กมาบำรุงใส่พร้อมกับปุ๋ ยสูตร 15 – 15 – 15 พออายุครบ 50 วันเราจะเห็นหัวมันออ กมาเราพ่นน้ำรดก็ได้

สิ่งที่จะต้องใช้ตอนปลูกลอยฟ้าคือ กระถาง มันเทศ ห่วงร้อยกระถางแขวน ดินปลูก และผ้าพันต้น จากนั้นเราก็เอาเหง้าหรือหัวมัน มาพร้อมกิ่งตัดแต่งให้ดีแล้วเอากระถางมาเจาะ จากนั้นก็สอ ดยอ ดมันเข้าไปในกระถาง

โดยปลูกได้ 5 ต้น/กระถาง โดยประมาณ จากนั้นใช้ผ้าทับลำต้น มันไว้ เอาเดินปลูกใส่ในกระถางให้เต็ม แล้วนำไปร้อยแขวนไว้เลย ทำการรดน้ำทุกวันและบำรุงด้วยปุ๋ ยคอ กจะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี

การปลูกมันลอยฟ้านั้นเก๋มาก ๆ ใครที่อย ากจะหาไม้ประดับที่แตกต่างแล้วยังเก็บมาไว้ป ร ะ ก อ บ อ า ห า รได้ด้วยลองปลูกมันเทศลอยฟ้าไว้สักกระถางได้เลย ทำไม่ย ากดูแลไม่ย ากด้วย

ที่มา  kasetchaoban