เ ท ค นิ คปลูกมะระใส่ถัง ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็โตไว

มะระ เป็นพืชเถา มีเถาช่วยพยุงเลื้อยโดยใช้เถายึดลำต้นให้ติดค้าง สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล และปลูกขึ้นได้ดีกับดินแทบทุกประเภท ในดินควรมีความชื้นสูงสม่ำเสมอ และควรได้รับแสงแดดเต็มที่ วันนี้ขอนำเสนอวิ ธีปลูกมะระแบบง่ายๆที่ใช้ถังในการปลูกและเป็นวิ ธีที่ช่วยให้ปุ๋ ยอัตโนมัติและไม้ต้องรดน้ำบ่อยอีกด้วยค่ะ โดยปลูกไม่ย ากและประหยัดพื้นที่ได้เยอะค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดินสำหรับปลูก

2. ถังสีเหลือใช้

3. น้ำห มั กชีวภาพ

4. ต้นกล้ามะระ

5. เศษผัก เศษอาหาร

6. ขวดน้ำพลาสติก

7. ไม้สำหรับทำค้าง

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการเจาะถังสีและขวดน้ำพลาสติกให้ทั่วแล้วตั ดก้นขวดออ ก

2. ขั้นต่อมาให้เทดินลงใส่ในถังสีเล็กน้อยแล้วปักขวดน้ำลงไปตรงกลางถังสี

3. จากนั้นให้เติมดินจนเต็มถังสีแต่เว้นไว้ไม่ต้องเติมใส่ขวดพลาสติกตรงกลาง

4. นำกล้าต้น มะระมาลงปลูกใส่รอบๆถังปลูกแล้วทำการนำเศษอาหารเศษผักมาใส่ไว้ในขวดพลาสติกตรงกลางแล้วเติมน้ำห มั กชีวภาพลงไปแล้วปิดฝาทิ้งไว้

5. รดน้ำส ะ อ า ดต ามให้ชุ่มดีแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่แสงแดดรำไรจนต้น มะระอายุได้ประมาณ 15-20 วัน ให้นำไม้มาปักทำค้างไว้

6. เมื่อเวลาผ่านไป 45-50 วัน ก็จะมีผลมะระออ กมาให้เห็น ในช่วงแรกที่เริ่มออ กผลสามารถนำถุงกระดาษมาห่อเพื่อป้องกันศั ต รู พื ช เพื่อให้ผลมะระสวยไร้รอยเจาะ

7. ในส่วนของการห มั กปุ๋ ยด้วยเศษอาหารตรงกลางถังสามารถเติมเศษผักเศษอาหารเรื่อยๆพร้อมใส่น้ำห มั กชีวภาพเพื่อช่วยในการย่อยสล า ย น้ำห มั กปุ๋ ยก็จะค่อยๆไหลซึมออ กมาบำรุงต้น มะระที่ปลูกไว้

วิ ธีการเพาะเมล็ดมะระ

1. เตรียมกระถางแล้วใส่ดินสำหรับปลูกลงไปจนเต็ม จากนั้นให้นำตะเกียบมาจิ้มเป็นหลุมเล็กๆลึกประมาณ 1 นิ้ว

2. นำเมล็ดพันธุ์ดีมาหยอ ดลงหลุมหลุมละ 2-3 เมล็ด แล้วกลบดินบางๆ ต ามด้วยฟางข้าวหรือเศษใบไม้คลุมดินด้านบนไว้รดน้ำต ามให้ชุ่ม

3. เมื่อเวลาผ่านไป 5-7 วัน ก็จะเริ่มมีใบอ่อนงอ กออ กมาให้เห็น ให้เลือ กต้นที่แข็งแรงที่สุดไว้หลุมละ 1 ต้น แล้วคัดต้นที่อ่อนแอเด็ดทิ้งออ กไป

4. เมื่อเพาะกล้าจน มีใบจริงสัก 3-4 ใบก็ให้ขุดต้นกล้าไปแยกปลูกต่อได้เลยค่ะ การปลูกมะระแบบนี้ต้น มะระได้รับปุ๋ ยห มั กเต็มที่ช่วยให้ร า กดูซึมอาหารและน้ำได้ดี มะระที่ปลูกด้วยวิ ธีนี้จะลูกใหญ่ผลสวยโดยไม่ต้องดูแลมาก

ที่มา Postnoname