เ ท ค นิ คปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ออ กลูกด ก

มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจเมืองร้อนที่มีประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวมีประโยชน์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ราก ไปจนถึงยอ ด และมะพร้าวหอมเป็น มะพร้าวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกัน อ ย่ างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษคือ น้ำมะพร้าวหอม เนื้อมะพร้าวมีรสชาติหวานกลมกล่อม และมีกลิ่นหอมชื่นใจ

หล า ยคนอย ากปลูกมะพร้าวน้ำหอม แต่กลับปลูกแล้วไม่เกิดลูกออ กมาให้เก็บผลผลิตเลย วันนี้จึงมีเ ค ล็ ด ลั บชาวสวน มาฝากซึ่งถ้าทำต ามนี้รับรองว่ามะพร้าวน้ำหอมออ กลูกด กจนสอยไม่ทันเลยค่ะ

มะพร้าวน้ำหอมนั้นโดยปกติแล้ว หลังจากออ กจั่นแล้วพอจั่นเริ่มแตก ดอ กมะพร้าวก็จะบานพร้อมที่จะผสมเกสร แต่บางครั้งดอ กตัวผู้และดอ กตัวเมียในจั่นเดียวกันกลับบานไม่พร้อมกัน

การผสมเกสรในจั่นเดียวกันจึงเป็นที่เรื่องย าก อาศัยเพียงแ ม ล งและลมเท่านั้นที่จะช่วยผสมเกสรได้ และถ้าลองสังเกตให้ดีมีแต่ดอ กที่อยู่ด้านนอ กเท่านั้นที่มีโอกาสผสมติด ดอ กด้านในจะร่วงหล่นไป

ชาวสวน มะพร้าวน้ำหอม จะใช้วิ ธีทำความส ะ อ า ดคอมะพร้าว โดยตักรก จากคอมะพร้าวออ กให้ส ะ อ า ด แล้วทำการริดใบออ กเล็กน้อย เหยียบทางมะพร้าวให้ลู่ลง แต่อ ย่ างไรก็ต ามวิ ธีนี้บางครั้งก็ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร

วันนี้จึงขอเสนอวิ ธีใหม่ เรียกภาษาชาวสวนว่า ทำค ล อ ดมะพร้าว โดยให้ทำความส ะ อ า ดคอ ตั รก ริดใบเล็กน้อย เหยียบทางมะพร้าวให้ลู่ลงเช่นเดียวกับวิ ธีเดิมๆ แต่เมื่อจั่นเริ่มแตกออ กให้ใช้กรรไกรตั ด กาบหุ้มจั่นออ กเลยทันที

วิ ธีนี้จะเป็นการแกล้งมะพร้าวน้ำหอม ทำให้ดอ กบานทั่วถึงกัน โอกาสที่ลมและแ ม ล งโดยเฉพาะผึ้ งจะสามารถช่วยผสมพันธุ์ให้ติดผลง่ายได้มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เลยทีเดียวค่ะ

การแต่งใบนั้นสำคัญมากสำหรับผู้ที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพราะมะพร้าวน้ำหอมเป็น มะพร้าวใบสั้น มีหูใบอยู่ห่างจากคอประมาณ 50-70 เซนติเมตร ทำให้ใบปกคลุมคอมะพร้าวเมื่อแสงแดดส่องจึงส่องถึงได้น้อย การระบายอากาศก็ไม่ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้เกิดเ ชื้ อ ร าและโ ร คเกี่ยวกับมะพร้าวได้ง่าย

การแต่งหูใบออ ก จะช่วยเพิ่มแสงให้ส่องถึงและระบายอากาศได้ดี แ ม ล งช่วยผสมเกสรได้ดียิ่งขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันเมื่อตั ดใบออ กให้มีระยะถึงใบแรก 1-1.2 เมตร แล้วก็ให้แบะทางมะพร้าวให้ทำมุมขนานกับพื้นดิน มากขึ้นจะเพิ่มแสงตกกระทบใบพืชช่วยใหนสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น

รูปที่ 1 มะพร้าวที่ไม่ได้แต่งจั่น มักติดผลด้านหน้าเพียงด้านเดียวเท่านั้น

รูปที่ 2 เมื่อเราแต่งจั่นดอ กจะบานเต็มที่ โอกาสที่ดอ กได้รับการผสมมีเปอร์เซนต์สูงมากทำให้ติดผลได้ง่าย

รูปที่ 3 ควรแต่งคอให้โปร่ง เพื่อ กระแสลมที่พัดผ่านจะช่วยนำพาเกสรจากต้นสู่ต้น

ที่มา ครูชาตรี / เกษตรอินเตอร์เชียงใหม่  postnoname