เ ท ค นิ คปลูกมะนาวให้ผลดกน้ำเยอะ ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

มะนาว พืชคู่ครัวของคนไทยมาอ ย่ างย าวนาน พอฤดูร้อนตอนไหนก็ต้องบ่นกันไม่หยุด เพราะมะนาวแพง แสนแพง บางปีตกลูกละ 10 บ า ทก็มี แต่ก็ต้องซื้ อเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปรุงอาหารก็ไม่อร่อย เราจึงขอนำเอาเ ท ค นิ คการปลูกมะนาวมาฝากกัน

การปลูกมะนาวนั้นหากไม่ติดผลก็ไร้ประโยชน์เลยหรืออาจจะติดผลแต่มีน้ำน้อย ให้ผลผลิตน้อยก็ดูจะไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าไหร่ สำหรับท่านใดที่ต้องการอย ากจะปลูกให้มะนาวมีน้ำเยอะ ๆ เรามีเ ค ล็ ด ลั บในการปลูกมาฝ า กให้นำไปปรับใช้ในการปลูกได้ ซึ่งมะนาวนั้นปลูกได้ง่าย ๆ แม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยก็ทำได้ ปลูกไว้ทานเองในบ้านสัก 1 – 2 ต้นก็ได้ มาดูขั้ น ต อ นในการปลูกได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 กิ่งพันธุ์มะนาว

2 เชือ กฟาง

3 ไม้ไผ่

4 บ่อซีเมนต์ขนาด 80 – 120 เซนติเมตร สูง 40 – 60 เซนติเมตร แบบมีฝาปิดบ่อ หรือ จะไม่มีฝากก็ได้หากสภาพหน้าดินแน่น ระบ า ยน้ำได้ดี

การเตรียมดินปลูก

ดินปลูกจะต้องสามารถระบ า ยน้ำได้เป็นอย่ างดี อาจจะเป็นดินร่วนปนทราย ผสมปุ๋ ยคอ ก แกลบ กาบมะพร้าว ผสมรวมกัน แล้วก็ใช้ผสมปุ๋ ยสู ต ร 15 – 15 – 15 ปริมาณ 10 กิโลกรัม/ดิน 1 คิว จะเป็นดินปลูกที่พร้อมสำหรับการปลูกมะนาว

การปลูกต้น มะนาว

พอเราได้บ่อซีเมนต์มาแล้วก็วางให้ห่างกันในระยะ 2 – 4 x 2 – 4 เมตร โดยให้วางฝาของบ่อลงไปก่อน ซึ่งในพื้นที่ 1 ไร่ ก็จะได้ประมาณ 100 – 400 ต้นเลย จากนั้นเอานดินปลูกที่เตรียมไว้นั้นใส่ลงไป โดยให้ระดับดินต่ำกว่าขอบบ่อประมาณ 10 เซนติเมตร โดยให้ใส่ดินประมาณ 2 ใน 3 ของบ่อ

แล้วเอาต้น มะนาวมาลงบ่อปลูกได้เลย จัดการก ล บดินปลูกให้เรียบร้อย แล้วเอาอินทรียวัตถุมาโรยก ล บปากบ่อด้วย อาจจะเป็นขุยมะพร้าว แกลบ ใบไม้ ปุ๋ ยคอ ก เป็นต้นก็ต ามแต่จะสะดวกหามาได้เลย หากต้น มะนาวยังมีขนาดเล็กและค่อนข้างยังอ่อนแอ เอาไม้มาผูกมัดไว้ป้องกันการโค่นล้มได้

หากต้น มะนาวเริ่มจะโตมีกิ่งก้านหล า ยด้านแล้วก็ให้เอาไม้มาปักค้ำทุกด้านเลย พอปลูกเสร็จแล้วก็ให้ทำการรดน้ำในทันที ก็ลองดูว่ามีน้ำซึมออ กมาตรงฝารองด้านล่างไหม หากมีก็เอาแกลบ ฟางมาก ล บที่โคนต้นและปากบ่อ เป็นการรัก ษาหน้าดินด้วย

การบำรุงดูแลต้น มะนาว

ในช่วงแรกที่เราปลูกต้น มะนาวนั้นให้รดน้ำทุกวันก่อน จนกว่าต้น มะนาวนั้นจะเริ่มตั้งต้นได้มีความแข็งแ ร งมากขึ้นแล้ว จากนั้นเราค่อยกลับมารดแบบวันเว้นวันก็ได้ ซึ่งถ้าหากช่วงไหนฝนตกเยอะ ตกบ่อยก็ยังไม่ต้องรดก็ได้ หากปลูกต้น มะนาวในจำนวนเยอะก็อาจจะวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์ก็ช่วยให้เราเบาแ ร งในการรดน้ำได้

ในส่วนของปุ๋ ยนั้นก็จะใช้เป็นสู ต ร 15 – 15 – 15 ในปริมาณ 1 – 2 กำมือ ให้ 3 – 4 เดือน/ครั้ง หรืออาจจะเอามาผสมกับน้ำแล้วรดต้น มะนาวได้เลย หรือว่าจะใช้เป็นปุ๋ ยคอ กก็ได้เลยให้ 1 ถังเล็ก ๆ ทุก 3 เดือน เป็นการบำรุงต้น มะนาว พร้อมกับตัดแต่งกิ่งให้มีทรงพุ่มเสมอ เพื่อให้ต้น มะนาวแข็งแ ร ง ติดผลได้ดี

อีกอย่ างหนึ่งที่อย ากให้ทุกคนได้ทำคือ การเด็ดด อ ก เป็นขั้ น ต อ นเพื่อให้เติบโต แล้วก็จะมีการแตกกิ่งใหม่ขึ้น มาพร้อมสำหรับการติดดอ ก ติดผลมะนาวในช่วงที่เหมาะสม พร้อมกับได้ปริมาณน้ำมะนาวที่เยอะ การปลูกมะนาวในบ่อจากกิ่งตอน ติดต า จะมีการติดดอ กอย่ างต่อเนื่องหลังปลูกเพียงไม่นานแล้วก็ติดผล ซึ่งอาจจะได้ผลผลิตที่ไม่ดีนักนั่นเอง ฉะนั้นเราเลยจะต้องมีการเด็ดด อ กออ กก่อน

ให้ทำการเด็ดด อ กไปจนกว่าต้น มะนาวจะมีอายุ 6 – 8 เดือน จนกว่าต้น มะนาวจะแข็งแ ร ง พร้อมสำหรับการให้ผลผลิตที่ดีแล้ว เราก็ค่อยปล่อยให้มะนาวติดด อ ก ออ กผลได้เลย และนี่ก็เป็นเ ค ล็ ด ลั บในการปลูกแบบง่าย ๆ ที่เราสามารถนำไปปลูกต ามกันได้

ที่มา kasetchaoban