เ ท ค นิ คปลูกมะนาวให้ผลด กน้ำเยอะ ไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ เก็บได้ทั้งปี

วันนี้จะชวน มาปลูกมะนาวแบบง่าย ๆ ให้ได้ผลผลิตดี มีน้ำเยอะ ซึ่งมะนาวนี้เป็นผลไม้ที่จำเป็นจะต้องใช้ในทุกยุคสมัยเลยและยังใช้กันแทบจะทุกฤดูด้วย เป็นส่วนประก อ บห ลั กในการทำอาหาร และร า ค าก็ขึ้นลงต ามกลไกของตลาด บางช่วงก็แพง บางช่วงก็ถูกเหมือนกัน หากเราปลูกไว้กินเองก็จะทำให้เราประหยัด กว่าเดิม และได้กิน มะนาวสดตลอ ด ว่าแต่จะมีขั้ น ต อ นในการปลูกอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

การปลูกต้น มะนาว

อย่ างแรกเลยมาเตรียมบ่อซีเมนต์ก่อนใช้ขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลาง 80 – 120 เซนติเมตร สูงสักประมาณ 40 – 60 เซนติเมตร โดยใช้แบบที่มาฝาปิดบ่อด้วยหรือจะไม่ใช้ก็ได้หากพื้นที่ดินนั้นแน่น มากพอและระบายน้ำได้เป็นอย่ างดี ส่วนดินปลูกนั้นใช้ดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ ยคอ กแกลบหรือผสมวัสดุอื่น ๆ อาจจะเป็นก า กมะพร้าวหรืออื่น ๆ ก็ได้ ในอัตรา 2 : 1 ใช้ร่วมกับปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ในปริมาณ 10 กิโลกรัม/ดิน 1 คิว

แล้วก็เตรียมกิ่งพันธุ์มะนาวตอนกับไม้ไผ่และเชือ กฟาง ต่อไปก็วางฝาปิดบ่อซีเมนต์ในระยะห่างระหว่างแถวใช้ระยะประมาณ 2 – 4 x 2 – 4 เมตร จากนั้นเอาบ่อซีเมนต์มาวางบนฝาได้เลย ซึ่งในการปลูก 1 ไร่นั้นจะปลูกต้น มะนาวได้ประมาณ 100 – 400 ต้น แล้วเอาดินปลูกไปใส่ลงไปในบ่อเลย

เอาถุงพลาสติกเพาะออ กค่อยเอากิ่งพันธุ์มะนาวลงไปปลูกได้เลย แล้วเอาวัสดุอินทรีย์มาโรยกลบปากบ่อได้เลย ต้น มะนาวหลังการปลูกก็หาไม้มาปักทำหลังป้องกันการโค่นล้มด้วย แล้วใช้เชือ กมารัดให้ตรง ถ้าหากต้น มะนาวเริ่มแผ่กว้างใช้ไม้ไผ่ค้ำทั้ง 4 ด้านเลย แล้วรดน้ำให้ชุ่มได้เลย รดจนน้ำซึมออ กมาก็เพียงพอ แล้วก็ค่อยเอาฟางข้าวหรือเศษใบไม้มากลบเป็นการรั ก ษ าความชุ่มชื้นด้วย

การบำรุงดูแล

สำหรับการปลูกต้น มะนาวเพียงไม่กี่ต้นก็ตักรดได้เลยไม่ต้องวางระบบน้ำอะไรให้ยุ่งย ากเลย หากปลูกหล า ยต้นก็วางระบบน้ำหยดก็ได้หรือจะสปริงเกอร์ก็ได้ ในส่วนของ ปุ๋ ยนั้นใช้เป็นสูตร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 1 – 2 กำมือ ให้ทุก 3 – 4 เดือน/ครั้ง ซึ่งอาจจะใช้วิ ธีผสมน้ำรดโคนต้นก็ได้ร่วมกับปุ๋ ย ค อ ก 1 ถัง ในการตัดแต่งกิ่งก็ทำให้เสมอ ตัดแต่งให้สวยงาม

การเ ด็ ด ด อ กมะนาว

เป็นอีกหนึ่งขั้ น ต อ นที่ทำให้เกิด การเจริญเติบโตได้ดี โดยตัดแต่งกิ่งให้พร้อมสำหรับการออ ก ด อ กและติดผลมะนาว การปลูกในบ่อซีเมนต์แล้วก็ใช้กิ่งตอนหรือติดต ามา แต่ก็ยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะสำหรับการติด ด อ กผลในช่วงแรกนี้ เลยจะต้องมีการเด็ดด อ กออ กก่อน เพื่อรอให้พร้อมตอนต้นแข็งแรงแล้วค่อยปล่อยให้ติด ด อ กผลต ามปกติ

ซึ่งเราก็จะต้องเด็ดด อ กไปจนถึง 6 – 8 เดือน ลำต้นก็แข็งแรงเรียบร้อยแล้ว แล้วค่อยปล่อยให้มะนาวติดด อ ก และผล ในการเก็บผลผลิตครั้งแรกก็จะได้มะนาวสวย ๆ น้ำเยอะ ไปประกอบอาหารได้เลย หากมีลู ก ด ก เยอะจนทานไม่ทันสามารถนำไปจำห น่ า ยได้

ที่มา kasetchaoban