เ ท ค นิ คปลูกมะกรูดในกระถางไว้กินเอง ปลูกง่าย ไม่เปลืองพื้นที่

มะกรูด จัดเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ผลมีรูปร่างแบบผลสาลี่ มีจุก เปลือ กผลมีลักษณะขรุขระเป็นลูกคลื่น ทั้งส่วนใบ ดอ ก และผล จะมีต่อมน้ำมันจำนวน มากที่ให้น้ำมันหอมระเหยอยู่หล า ยชนิด จัดเป็นพืชท้องถิ่นที่ขึ้นต ามธรรมชาติในพื้นที่ของอินเดีย พม่า ศรีลังกา ไทย คาบสมุทรมล า ยู และฟิลิปปินส์ เป็นต้น มะกรูด มีชื่อเรียกอื่นๆ ในประเทศไทยอีกจำนวน มากของแต่ละพื้นที่ เช่น มะขุน มะขูด มะขู ส้มกรูด ส้มมั่วผี ฯลฯ

ด้วยเมนูอาหาร ต้มยำกุ้ง ได้พัฒนาจนกระทั่งกล า ยเป็นเมนูระดับนานาชาติแล้วนั้น ทำให้ความต้องการของชุดต้มยำ ซึ่งมีใบมะกรูดเป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญ โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่งใบที่มีคุณภาพ ทั้งขนาด สี และปราศจากศัตรูพืชเข้าทำล า ยเพิ่มสูงมากขึ้น

นอ กจากนี้ ส่วนของผลมะกรูดได้มีการนำมาใช้สกัดน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้ในเครื่องสำอางก็มีสูงขึ้นอ ย่ างต่อเนื่อง ต้น มะกรูดที่ปลูกต ามธรรมชาติหรือต ามสวนทั่วไปมักมีการออ กดอ กเป็นฤดูกาล ทำให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จึงเป็นผลพลอยได้มากกว่าการผลิตเพื่อเอาส่วนของผลโดยตรง

ต้น มะกรูดนั้นปลูกไม่ย ากเลย และใบมะกรูดเราต่างก็เอามาใช้ประกอบอาหารเพื่อ ดับก ลิ่ นคาวและเพิ่มความหอมกลมกล่อมในอาหารได้เป็นอย่ างดี เป็นพืชผักที่ตลาดต้องการมาก ๆ ข า ยได้ร า ค าดีอีกด้วย

วันนี้เราเอาเคล็ดลับการปลูกมะกรูดในกระถางมาฝาก แม้ว่าพื้นที่จะน้อยแต่ก็สามารถปลูกได้ รับรองว่าจะได้ต้น มะกรูดสวย ๆ สมบูรณ์แข็งแรงมาแน่นอน มีขั้ น ต อ นการปลูกอ ย่ า งไรมาดูกันได้เลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 มะกรูดแก่แล้ว

2 ถุงดำเพาะกล้า

3 มีด ถาด ช้อน แก้วพลาสติก

4 ดินร่วน

5 กระถางดินเผา

6 กาบมะพร้าวสับ

ขั้ น ต อ นการปลูก

เอาลูกมะกรูดแก่แล้วแกะเอาเมล็ดออ กมาแล้วล้างให้เนื้อเยื่อที่หุ้มเมล็ดอยู่หลุดออ กไป ล้างให้สะอาดเลยแล้วนำไปวางในถาดแล้วก็นำไปผึ่งแดดเอาไว้ให้แห้งประมาณสัก 2 – 4 วัน

ต่อไปก็เตรียมดินร่วนปนทร า ยผสมเข้ากับมูลสั ต ว์หรือปุ๋ ยคอ กจากนั้นเทใส่ในหลุมเพาะกล้าหรือแก้วพลาสติกที่เตรียมไว้ เอาเมล็ดมะกรูดที่แห้งแล้วมาเพาะเลยแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ๆ แต่ระวังอย่ าให้แฉะเกินไป จากนั้นนำไปวางในที่มีอากาศถ่ายเทต้อนกล้าจะงอ กออ กมา เราก็รอให้มีใบจริงขึ้น มาสัก 3 – 4 ใบเราก็ย้ ายลงไปปลูกในถุงดำเพาะกล้าเพื่อบำรุงให้ต้นกล้าแข็งแรง

พอต้นกล้าสูงได้ประมาณ 30 เซนติเมตรก็สามารถย้ ายลงไปปลูกในกระถางดินเผาได้เลย โดยส่วนผสมที่ใช้ในการปลูกนั้นจะใช้เป็นดินร่วนปนทร า ยผสมกับปุ๋ ยคอ กในอัตราเท่ากัน แล้วเอาต้นกล้าลงไปปลูกเลยแล้วคลุมหน้าดินด้วยกาบมะพร้าวสับเพื่อรั ก ษ าความชื้นในดินได้

เราปลูกต้น มะกรูดไปได้ประมาณ 6 – 8 เดือน ใบของต้น มะกรูดก็สามารถทยอยเก็บเกี่ยวมาประกอบอาหารได้แล้ว ซึ่งภายใน 7 – 10 วันก็จะมีการแ ต กใบใหม่ได้หลังจากที่เราเด็ดไปแล้ว ส่วนลูกมะกรูดนั้นจะติดผลประมาณ 1 – 2 ปี ไม่ต้องไปหวังมันเพราะว่าปกติเราก็ใช้ใบมากกว่าลูกมะกรูดอยู่แล้ว

การปลูกมะกรูดในกระถางนั้นช่วยให้เรามีงานอ ดิเรกเพลิน ๆ ได้ และยังทำให้มีผักสวนครัวอย่ างมะกรูดเอาไว้ใช้แบบไม่จำเป็นจะต้องออ กไปจ่ายตลาดก็ได้ ใครที่สนใจอย ากจะปลูกก็ลองดูได้เลย

ที่มา  kasetchaoban