เ ท ค นิ คปลูกทุเรียนให้ได้ผล ต้นโตเร็ว ไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ปลูกได้

ทุเรียนเป็นไม้ผลเขตร้อน ซึ่งในประเทศ ไทยมีปลูกกัน มากในภาคตะวันออ ก และภาค ใต้พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง ก้านย าว ชะนี และกระดุมทอง ทุเรียนนอ กจากจะผลิตเพื่อบริโภคในประเทศแล้วยังมีการผลิตเพื่อส่งไป ข า ยยังต่างประเทศทั้งในรูปของผลสดและแปรรูป ในลักษณะต่าง ๆ

ต้นทุเรียนนั้นหล า ยคนอาจจะคิดว่าสามารถปลูกได้เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วเราก็สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลย หากเรารู้จักวิ ธีในการบำรุงดูแลให้ดีก็จะได้ผลผลิตทุเรียนที่สมบูรณ์ได้เหมือนกัน วันนี้เราเอาวิ ธีการปลูกทุเรียน มาให้ทุกคนได้ลองทำต ามกัน

และเป็นการปลูกที่มีปัญหาต ามมาน้อยเหมือนกัน จะต้องทำอ ย่ า งไรมาอ่านกันเลย ต้นพันธุ์ของทุเรียนที่จะนำมาปลูกนั้นจะต้องชำและมารากแล้ว ซึ่งชำมาไม่ต่ำกว่า 5 เดือน – 1 ปี และมีขนาดต้นสูงไม่เกิน 1 เมตร รากจะต้องเดินดีแล้ว พร้อมสำหรับการหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้ดี

หากคนปลูกมีความชำนาญในการดูรากและต้นพันธุ์ตัดรากก่อนปลูกเป็นก็สามารถใช้ต้นใหญ่ได้ แต่ว่าการปลูกทุเรียนนั้นไม่แนะนำให้ทำเป็นไม้ล้อมมาปลูก

การล้อมมาปลูกนั้นเสี่ยงมากที่รากจะขดตัวอยู่ในถุงนานเกินไป แล้วรากที่ออ กมาเป็นจำนวน มากทำให้รากนั้นไม่สามารถจะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นได้แล้ว ทำให้ต้นทุเรียนนั้นยืนต้น ต า ย ไปอย่ างแน่เ สี ยดาย แ

ต่ถ้าหากอย ากจะได้ต้นใหญ่จริง ๆ ก็ตัดรากออ กบางส่วนก่อนจะปลูกแต่ก็เสี่ยงที่รากจะโดนกระทบกระเทือนเหมือนกัน ส่วนตอนปลูกนั้นให้ขุดหลุมขนาด 50 x 50 x 50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้นอยู่ที่ 5 x 5 เมตร

การปลูกทุเรียนนี้ไม่ต้องเอาอะไรมารองก้ นหลุมเลย เพราะว่าหากมีปุ๋ ยอยู่ในหลุมนั้นจะทำให้ระบบรากเกิดความเ สี ยห า ยได้ ฉะนั้นแล้วก็ขุดแล้วปลูกปกติเลย

โดยไม่ต้องขุดลึก ตอนปลูกก็เอาต้นกล้าลงไปแค่ครึ่งถุงเพาะก็พอ อย่ าลืมเอาถุงพลาสติกเพาะออ กก่อนด้วย แล้วก็กลบหน้าดินได้เลย ซึ่งรากจะหากินไปบนหน้าดิน หรือจะไม่ขุดหลุมก็ได้ เอาดิน มากลบพูน ๆ แทนก็ได้เหมือนกัน แต่ว่าจะต้องเป็นดินที่มีความร่วนซุย

ดินร่วนจะทำให้รากต้นทุเรียนดินหาธาตุอาหารได้สะดวกมากขึ้น แล้วก็ทำการยกโคนให้สูง หรือจะไม่ทำก็ได้ การทำแบบนี้จะช่วยให้ระบายน้ำได้ดี ทำให้น้ำไม่ท่วมขัง เหมาะสำหรับในบางพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังง่ายก็ยกหน่อยก็ดีเหมือนกัน เป็นการยกร่องขึ้นให้สูงน้ำจะได้ไหลระบายได้รวดเร็ว

สำหรับการใส่ปุ๋ ยนั้นก็ให้โรยไปรอบ ๆ โคนต้นเลย ไม่ต้องใส่เยอะ และย้ำอีกครั้งว่าไม่ต้องใช้ปุ๋ ยรองก้ นหลุมตอนปลูก เราก็หาเป็นปุ๋ ยมีเฮที่เป็นสูตรป้องกันเ ชื้ อ ร าในรากพืช เ ชื้ อ ร าต่าง ๆ หรือปุ๋ ยอื่น ๆ ที่สำหรับการบำรุงต้นทุเรียน

และจะต้องคอยจัดการหญ้าไม่ให้ขึ้น มาแย่งอาหารต้นทุเรียนด้วย จะต้องคอยถอนออ ก แต่ว่าไม่ต้องถอนหมดปล่อยให้หญ้าบางส่วนขึ้น มาให้สูงหน่อยเพื่อป้องกันแดดเผาต้นทุเรียนได้ ในตอนที่ปลูกทุเรียนแรก ๆ นั้นให้ทำการหาอะไรมาพรางแสงให้กับต้นทุเรียนด้วย ซึ่งเราก็ปลูกและดูแลต้นทุเรียนไปเรื่อย ๆ

และเราก็ปลูกกล้วยแทรกได้ พอ 2 ปีแล้วก็เก็บกล้วยข า ย ตัดต้นกล้วยออ ก ต้นทุเรียนก็แข็งแรงพอจะดูแลตัวเองได้แล้ว เราก็เลี้ยงไปจน มีผลผลิตได้เลย อย่ าลืมทำการตัดแต่งผล ตัดแต่งกิ่งด้วย เพื่อให้ได้ผลทุเรียนที่สมบูรณ์มีคุณภาพดี

ที่มา  kasetchaoban