เ ท ค นิ คปลูกถั่วงอ กไว้กินเอง ในขวดน้ำ

สำหรับวันนี้เรามาแบ่งปันความรู้อีกกันอีกเช่นเคย เราจะพาเพื่อนๆมาปลูกถั่วงอ ก การเ พ า ะปลูกผักถั่วงอ กนั้น ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายในการเ พ า ะปลูก และไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรมาก อยู่บ้ า นอยู่หอพัก ก็สามารถที่จะเ พ า ะผักถั่วงอ กเอาไว้ทานเองได้ กับการปลูกถั่วงอ กในขวดพลาสติก วิ ธีนี้ง่ายมากไม่ย ากเลยทำอย่างไรนั้น ไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

วิ ธีการปลูกถั่วงอ กในขวดพลาสติก

นําขวดน้ำพลาสติกขวดใหญ่มาล้างน้ำทำความส ะ อ า ด และนำมาเจาะรูอ ย่ าเจาะบริเวณ ก้ นขวด จะใช้อะไรมาเจาะก็ได้ต ามแต่ที่มี แ น ะนำให้ใช้เป็นหัวแ ร งไฟฟ้าเพราะจะนำมาเจาะได้ง่ายและเร็ว หากไม่มีให้ใช้เป็นธูปนำมาเจาะรูก็ได้เหมือนกัน ขนาดรูที่เจาะนั้นจะต้องมีขนาดเล็กกว่าขนาดของเมล็ดถั่วงอ ก

หลังจากที่เจาะรูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในฝั่งตรงข้ามที่เจาะรูเอาไว้ ให้เอาคัตเตอร์มาเจาะเปิดออ กเป็นลักษณะของช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ สำหรับการใส่เมล็ดถั่วเขียวและรดน้ำ เมล็ดถั่วเขียวให้ใส่ลงไปในขวด

วางตั้งขวดขึ้นเทน้ำใส่ลงไปในขวดให้ท่วมเมล็ด แล้วแช่ทิ้งเอาไว้นานเป็นเวลา 6-8 ชม. เ ค ล็ ด ลั บดีๆน้ำที่ใช้แช่เมล็ดถั่วเขียวนั้นจะต้อง เป็นน้ำอุ่นอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 60-70 องศา น้ำเย็น 3 ส่วน น้ำร้อน 1 ส่วน มาผสมกันจะได้อุณหภูมิที่พอเหมาะ จะช่วยให้เมล็ดนั้น มีการงอ กสูงและเร็วกว่าการแช่น้ำต ามปกติ

ทําการแช่นํ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้นอนขวดลง น้ำก็จะไหลออ กมาต ามรูที่ได้เจาะเอาไว้ และในขั้ น ต อ นนี้เราจะเห็นว่าเมล็ดถั่วเขียวเริ่มมีร า กอ่อนๆงอ กออ กมาหลัง จากที่แช่น้ำเอาไว้

จัดหาพัสดุหรืออะไรก็ได้ที่มีความทึบแสงมาพันเอาไว้รอบขวดนํ้าใช้กระดาษทิชชูก็ได้สะดวกดีแต่ก็ให้พัน จำนวนหล า ยรอบใหม่ให้ทึบแสง ในส่วนของขั้ น ต อ นการรดน้ำ รดน้ำจำนวน 2 ครั้งในช่วงเช้าและเย็นประมาณ 2 วัน เราก็จะได้ต้นถั่วงอ กเอาไว้ทานเองได้อ ย่ างง่ายๆเลย

ที่มา sabidee  sangkomonline