เ ท ค นิ คปลูกต้นสะระแหน่แบบไร้ดิน ปลูกง่ายโตไว

คนส่วนใหญ่มักจะนำผักสาระแหน่มาใส่อาหารจำพวกลาบ น้ำพริก ทำให้มีกลิ่นหอม และใบสาระแหน่นั้นเปรียบเป็นพืชส มุ น ไ พ ร ที่ส ร ร พ คุ ณมาก อ ย่ างเช่น ใช้ขับเหงื่อ แก้หืด แก้ป ว ดท้อง แก้จุกเ สี ยดแน่นเฟ้อ แก่อาการเ ก ร็ งของก ล้ า ม เ นื้ อ พอ กหรือทาแก้อาการป ว ดบวม ผื่นคัน ฉนั้นหากใครที่อย ากจะปลูกวันนี้เรามีเ ท ค นิ คในการปลูกมาฝากกัน

สะระแหน่ปลูกง่าย โตไว เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ความชื้นปานกลาง สามารถปลูกในกระเช้าแขวนเป็นไม้ประดับ ได้ทั้งความสวยงามและเป็นประโยชน์อีก ขย ายพันธ์ุด้วยการใช้ไหลแยกไปปลูกบริเวณที่ต้องการ

ในช่วงเวลาว่างๆแบบนี้ หล า ยๆคนคงนึกอย า กที่จะหาอะไรทำเพื่อที่จะไม่ทำให้เ สี ยเวลาและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเรา วันนี้เราได้มีเ ท ค นิ คการปลูกต้นสะระแหน่พืชผักสวนครัวไว้ทานเองได้ที่บ้ าน โดยที่ไม่ต้องออ กไปซื้ อ ไม่ใช้ดินปลูก ไม่ต้องคอยดูแลรดน้ำ ดูแลได้ไม่ย าก เราต ามมาดูกันเลยว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์และมีขั้ น ต อ นในการทำอ ย่ างไร วิ ธีที่เรานำมาฝากกันจะเป็นวิ ธีการปักชำกิ่งแบบง่ายๆต ามมาดูกันเลย

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1 กิ่งสะระแหน่ ( เลือ กต้นที่สมบูรณ์ )

2 ฟองน้ำสำหรับเพาะ

3 ถาดรองน้ำ

4 ตะกร้าต าถี่

5 คั ต เตอร์

ขั้ น ต อ นในการปักชำกิ่งสะระแหน่

1 ในขั้นแรกให้เราทำการตัดฟองน้ำให้ได้ขนาดที่เท่าๆกับตะกร้าที่เราได้ทำการเตรียมเอาไว้ จากนั้นให้เราใช้คั ต เตอร์ตัดเป็นช่องสี่เหลี่ยมให้ได้ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร

2 นำฟองน้ำที่เราตัดไว้ไปแช่น้ำให้ชุ่ม จากนั้นค่อยนำมาวางใส่ลงไปในตะกร้าที่เราได้ทำการเตรียมเอาไว้ แล้วให้นำถาดรองน้ำมารองตะกร้าด้านล่างไว้อืกที เติมน้ำใส่ถาดเข้าไปเล็กน้อย เพื่อที่จะให้มีความชุ่มชื้น เป็นตัวช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี

3 ให้เรานำกิ่งของต้นสะระแหน่ที่เราได้จัดเตรียมเอาไว้นำมาริดใบออ กจนเหลือ 3-4 ใบ จากนั้นให้เรานำไปปักลงบนฟองน้ำที่เราเตรียมไว้ได้เลย

4 ให้เรานำถาดที่ทำการปักชำสะระแหน่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยวางไว้ในที่ร่ม จนกว่าจะเห็นรากงอ กออ กมา ออ กมาแล้วค่อยนำไปวางไว้บริเวณที่โดนแดดรําไร เพื่อให้มีการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น

5 เราจะต้องเติมน้ำไว้เพื่อที่จะไม่ให้ถาดแห้ง ให้น้ำหล่อเลี้ยงต้นสะระแหน่ได้อยู่ตลอ ดเวลา ใช้ปุ๋ ยน้ำอินทรีย์เติมใส่ผสมเข้ากับน้ำเพื่อที่จะช่วยให้ต้นสะระแหน่ของเรานั้น มีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

เท่านี้เราก็จะได้ต้นสะระแหน่ที่สามารถเก็บเกี่ยวเอาไว้ได้ เป็นวิ ธีการปักชำที่ง่ายดายใช้อุปกรณ์น้อยไม่ต้องเ สี ยเวลาในการออ กไปซื้ อ เ พ ร า ะคุณก็สามารถปลูกไว้ทานเองได้ แถมยังช่วยประหยัดเ งิ นในกระเป๋าได้ดีเลยทีเดียว

ที่มา Nong Rawin ค ลั งส มุ น ไ พ ร  postsod