เ ท ค นิ คปลูกตะไคร้ในเข่ง แตกกอใหญ่

การปลูกตะไคร้ปกติแล้วจะขุดหลุมและใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะและมีความยุ่งย ากในการปลูก วันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกตะไคร้ในเข่งที่นอ กจากจะปลูกง่ายแล้วยังเคลื่นที่ได้ง่ายใช้พื้นที่น้อยอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ดินร่วนสำหรับปลูก

2. เข่งพลาสติก

3. เครื่องดื่ มชูกำลัง

4. ต้นตะไคร้ 4-5 ต้น

5. ไม้จิ้มฟั น

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำตะไคร้มาตัดเอาเฉพาะหัวมาใช้ประมาณ 2 นิ้ว แล้วจึงนำไม้จิ้มฟั น มาเ สี ยบที่กลางโคนตะไคร้

2. จากนั้นให้เตรียมน้ำใส่ถ้วยแล้วนำเครื่องดื่ มชูกำลังผสมลงเล็กน้อยซึ่งจะช่วยเร่งให้ร า กงอ กเร็วขึ้น แล้วจึงนำหัวตะไคร้ที่เตรียมไว้ลงแช่

3. เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 วัน ร า กตะไคร้และใบอ่อนจะเริ่มงอ กออ กมาให้เห็น

4. เตรียมเข่งใส่ดินร่วนสำหรับปลูกแล้วนำตะไคร้มาปลูกลงในเข่ง ประมาณ 4-5 ต้น กระจายกันแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มดี

5. เมื่อเวลาผ่านไป 15 วัน จะพบว่าตะไคร้จะเริ่มโตงามให้นำเข่งไปไว้ในที่ๆแสงแดดส่องถึง

6. เมื่อปลูกตะไคร้ครบ 30 วัน ตะไคร้ก็จะเริ่มงอ กเต็มเข่งพร้อมเก็บผลผลิตได้แล้ว เป็นการปลูกตะไคร้ที่ง่ายและใช้พื้นที่น้อยที่สำคัญไม่ต้องขุดหลุมให้ยุ่งย ากอีกด้วย

ที่มา  postnoname