เ ท ค นิ คปลูกกุยช่าย ปลูกง่ายโตเร็ว ไม่นานก็เก็บกินได้

กุยช่าย เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ตัดใบข า ยเป็นกุยช่ายเขียวที่ใช้กินกับผัดไท ทำขน มกุยช่าย ทำผักดอง และเมนูอื่นๆได้อีกมากมาย หรือปล่อยให้ออ กดอ กเก็บดอ กข า ยใช้นำไปผัดกับหมูกับเครื่องในก็แสนอร่อย วันนี้เราเลยจะขอชวนเพื่อนๆมาปลูกกุยช่ายไว้ทานเอง ใครที่สนใจลองนำวิ ธีที่เรานำมาฝากไปลองทำดู

ผักกุยช่ายปลูกไม่ย า กเลย ใครที่ชอบทานและประกอบอาหารเองบ่อย ๆ มาปลูกกุยช่ายเอาไว้เก็บทานเองดีกว่า ปลอ ดส า ร พิ ษทานได้แบบสบายใจเลย เป็นผักที่ใช้ระยะเวลาในการปลูกไม่นานก็โตให้เราได้เก็บเกี่ยวกันแล้ว เวลาจะปลูกก็หาเมล็ดกุยช่ายมาเลย ปลูก 3 – 5 เมล็ด/หลุม หรือจะปลูกในกระถางก็ได้ ให้อยู่ในที่มีอากาศถ่ายเท รดน้ำทุกวัน 1 ครั้งตอนเช้า 7 – 14 วันก็เริ่มงอ กแล้ว ปลูกไป 60 วันก็ย้ า ยไปปลูกได้

การปลูกผักกุยช่าย

เตรียมกระถางที่จะใช้ปลูกให้เรียบร้อยหรือจะเป็นภาชนะปลูกอื่น ๆ ที่มีก็ได้ ให้มีขนาด 30 เซนติเมตรเป็นอ ย่ า งน้อย ส่วนดินปลูกนั้นจะใช้เป็นดินปลูก 1 ส่วน ปุ๋ ย คอ กหรือ ปุ๋ ย ห มั ก 1 ส่วน แล้วคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้นใส่ลงไปในกระถางได้เลย

จากนั้นเอาต้นกล้าที่เพาะมาลงปลูกได้เลย ส่วนระยะในการปลูกจะอยู่ที่ 30 x 30 เซนติเมตร หลุมละ 3 – 4 ต้น ก็ปรับให้เหมาะกับขนาดของภาชนะที่ใช้ปลูกได้เลย เสร็จแล้วทำการรดน้ำให้ชุ่ม ซึ่งต้นกุยช่ายนั้นอยู่ได้นาน 3 – 4 ปีเลยทีเดียว ซึ่งเราสามารถแยกกอปลูกใหม่ได้เสมอ เวลารดน้ำก็ให้รด 1 ครั้ง/วันในตอนเช้า ปุ๋ ยให้ 7 วัน/ครั้ง หรือทุก 3 เดือนก็ได้ โดยใช้ปุ๋ ย ค อ ก

หลังการปลูกไปได้ประมาณ 7 – 8 เดือน ทยอยเก็บมาประกอบอาหารหรือจำห น่ า ยได้เลย หลังจากนั้นจะสามารถตัดได้อีกหลัง 45 วัน เวลาตัดก็ให้ใช้มีดคม ๆ และอ ย่ าลืมตัดแต่งใบก่อนนำไปจำหน่าย สำหรับใครที่สนใจอย ากจะปลูกก็ลองลงมือได้เลย ปลูกลงแปลงหรือ กระถางก็ต ามแต่สะดวก

ที่มา kasetchaoban