เ ท ค นิ คปลูกกะเพราไม่ใช้ดิน ไม่ต้องรดน้ำ

กะเพราถือเป็นพืชผักที่ปลูกง่ายสามารถขึ้นเองได้โดยไม่ต้องบำรุงดูแลอะไรมาก เป็นผักสวนครัวชนิดแรกๆที่แ น ะนำให้มือใหม่หัดปลูกลองปลูกดู วันนี้จึงมีวิ ธีง่ายๆสำหรับการปลูกกะเพราโดยไม่ใช้ดินและประหยัดพื้นที่อีกด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กล้ากะเพราหรือนอ ดกะเพรา

2. ถ้วยเพาะ

3. โฟมแผ่น

4. ผงชูรส

5. เครื่องดื่ มชูกำลัง

6. ถังน้ำ

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำกล้ากะเพราหรือยอ ดกะเพราให้วื้อมาจากตลาดก็ได้ค่ะ มาตัดให้มีความย าวประมาณ 1 คืบ แล้วเด็ดใบออ กให้หมดเหลือใบที่ยอ ดไว้ 3-4 ใบ

2. จากนั้นให้นำไปใล่ถ้วยเพาะถ้าไม่มีใช้ฟองน้ำตัดเป็นสี่เหลี่ยมแทนก็ได้แล้วปักกิ่งกะเพราไว้ตรงกลาง

3. ขั้นต่อมาให้นำให้เจาะช่องที่แผ่นโฟมให้พอ ดีกับถ้วยเพาะแล้วใส่ถ้วยเพาะลงไปให้เลยพ้นออ กมาจากแผ่นโฟมเล็กน้อย

4. จากนั้นให้นำถังน้ำมาเติมน้ำจนเต็มแล้ววางแผ่นโฟมลงไปโดยให้ถ้วยเพาะสัมผัสกับน้ำด้วย

5. เมื่อปลูกกะเพราได้ประมาณ 7 วัน ก็จะสังเกตได้ว่ามีร า กทะลุออ กมาจากถ้วยเพาะก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ เมื่อ กะเพราโตเต็มที่ก็สามามารถเด็ดยอ ดไปใช้ได้เลยค่ะ

คำแนะนำเพิ่มเติม

1. หมั่นเติมน้ำอ ย่ าให้น้ำในถังแห้งจนร า กกะเพราดูดน้ำไม้ถึง

2. สามารถบำรุงใบให้งามด้วยการผสมผงชูรสและเครื่องดื่ มกำลังลงในน้ำในถังหรือนำใส่ฟอ กกี้แล้วฉีดพ่นไปต ามใบและส่วนต่างๆของต้นกะเพราก็จะช่วยให้กะเพรางามใบแ ต กยอ ดเยอะค่ะ

ที่มา Pantip สมาชิกหมายเลข 3173702 postnoname