เ ท ค นิ คปลูกกะเพราต้นสูงใบออ กเยอะ เก็บได้นานหล า ยปี

สำหรับวันนี้เรามีเ ท ค นิ คดีๆในการปลูกต้นกระเพราให้ออ กใบเยอะๆต้นใหญ่ เก็บได้นานหล า ยปี เ พ ร า ะกะเพรานั้นหล า ยๆคน มักจะบอ กว่าเป็นพืชที่อายุสั้น ปลูกเก็บได้ไม่นานก็ต้องปลูกใหม่ ฉนั้นเราลองมาใช้วิ ธีที่เรานำมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

เ ท ค นิ คคือ หมั่น เ ด็ ด ย อ ด อ่อนของใบกะเพราในทุกเช้าทุกวัน โดยเด็ดเฉพาะยอ ดที่เป็นด อ กเท่านั้นเพื่อไม่ให้ออ กด อ กได้ ถ้ากะเพราออ ก ด อ กเมื่อไหร่ต้นจะเ หี่ ย ว เ ฉ า และหมดอายุในที่สุด ดังนั้น เราต้องทำให้ต้นกะเพราเข้าใจว่าไม่สามารถข ย า ย พั น ธุ์ต่อได้อีกต่อไป ทำให้ต้องรีบแตกหน่อ ออ ก ด อ ก ออ กใบให้เยอะขึ้น

จึงเรียกวิ ธีนี้ว่า แก ล้ งกะเพรา จากเดิมที่ต้องปักกิ่งใหม่ เพาะเมล็ดใหม่ เราก็จะได้ต้นกะเพราสูงใหญ่ไว้เก็บใบกินได้ตลอ ดทั้งปี โดยไม่ต้องแ ร งปลูกใหม่ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเด็ดยอ ดด อ ก อ่อนออ กในทุกวันเป็นประจำด้วยนะคะ

กระเพรามีด้วยกัน3แบบ

กะเพราใบแดง ก้านแดง เป็น พั น ธุ์มีก้านใบ ก้านด อ ก และด อ กเป็นสีแดงอมม่วง ใบมีสีแดงม่วงอมเขียว เป็นกะเพราที่มีกลิ่น ฉุ น มาก และ รสเผ็ดร้อน มากที่สุดในกะเพราทั้งหมด เหมาะสำหรับ นำมาทำอาหารที่ต้องการปรุงรสให้เผ็ดร้อน เช่น ต้มโคล้ง หรือ ผัดกะเพราที่มีรสจัด

กะเพราใบเขียว ก้านเขียวหรือก้านข า ว เป็น พั น ธุ์ ที่มีก้านใบ ก้านด อ ก ใบ เป็นสีเขียว และด อ กเป็นสีข า ว มีใบใหญ่ รสชาติออ กหวาน ไม่ค่อยมีกลิ่น ฉุ นหรือรสเผ็ด

กะเพราใบเขียว ก้านแดง เป็น พั นธุ์ แ ที่มีใบ และด อ ก เป็นสีข า ว แต่มีลักษณะก้านใบ และก้าน ด อ กเป็นสีแดง รวมถึงใบเขียวหรือเขียวอมแดง เป็นกะเพราที่มีกลิ่น ฉุ น และ เผ็ดร้อน กำลังพอ ดีเหมาะสำหรับนำมาทำผั ด กะเพรา เ พ ร า ะจะได้รสชาติกะเพราที่กลมกล่อม ห อ มกำลังพอ ดี

วิ ธีการปลูกกะเพราด้วยการปักชำ

วิ ธีปักชำทำได้โดยการเลือ กเอากิ่ง กลางแก่ กลางอ่อน มาเด็ดส่วนยอ ด ด อ ก นำไปปักชำในกระถาง หรือแปลงที่เตรียมไว้ เ ท ค นิ คการปักคือ ให้ปักต้นเฉียง 45 องศา แล้วนำดิน มากลบส่วนที่ปักชำบาง ๆ จากนั้น เอาฟางคลุมและรดน้ำให้ชุ่มเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

วิ ธีการปลูกกะเพราด้วยเมล็ด

เตรียมดินละเอียดเทลงไปในกระถาง หว่านเมล็ดให้ทั่วแปลง ใช้ฟางกลบ หรือปุ๋ ย ค อ ก โรยทับบางๆ รดน้ำต ามทันที ควรใช้ฟักบัวรดน้ำต้นไม้รูเล็กๆ นะคะ เ พ ร า ะไม่ได้ต้องการน้ำมาก รดพอชุ่ม จากนั้นอีกประมาณ 7 วัน เมล็ดจะ ง อ กเป็นต้นกล้า รอจนต้นกล้าอายุ 1 เดือน ก็ค่อยๆ ถอนแยกจัดระยะต้นให้มีระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 20-30 เซนติเมตร รอให้ต้นกล้าโตเต็มที่จากนั้นก็เก็บใบมารับประทานได้

ที่มา jo-workman sangkomonline