เ ท ค นิ คปลูกกล้วย 3 ต้น ผลผลิตดีด กเครือใหญ่

การปลูกกล้วยไม่ใช่เรื่องย าก แต่สิ่งที่ย ากคือ การทำให้ผลกล้วยนั้น มีลูกที่ใหญ่ เครือใหญ่ผลดก นั้นอาจจะยังย ากอยู่สำหรับการทำสวนกล้วย ฉนั้นวันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คการปลูกกล้วยมาฝากกับคนที่กำลังคิดอย ากจะปลูกกล้วย ไม่ว่าจะปลูกไว้ข า ยหรือไว้กินก็สามารถใช้วิ ธีนี้ได้เลย จะเป็นย่างไรเราไปดูกันเลย

กล้วยเป็นผลไม้ที่ให้ประโยชน์กับร่างกายมากไม่ว่าชนิดไหนก็ต าม คนไ ท ยนิยมทานกันทั่วทุกภาคเลย และวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการปลูกกล้วยน้ำว้าของคุณ วิเชียร เนียมจ้อย ซึ่งเป็นเกษตรกร อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี จากแต่ก่อนนั้นทำนาข้าวเป็นหลัก แต่พอมาปี พ.ศ. 2562 จึงได้เห็นว่ามีกล้วยงอ กออ กมาจากดินเองเลยปล่อยไว้แบบนั้นจนโตเอง ทีแรกก็แปลกใจเพราะมันสูงถึง 4 เมตรเลย เครือใหญ่มาก มีผลกว่า 400 ผลเลย จึงได้เอาพันธุ์มาขย ายต่อจนรอบคันนาของตนเอง มาติดต าม การปลูกกล้วยจากคุณวิเชียร กันเลย

กล้วยชนิดนี้นอ กจากจะให้เครือขนาดใหญ่มากแล้ว รสชาติยังหวาน อร่อย นุ่ม หอม อีกด้วยนะ ส่วนสีก็เป็นสีเหลืองออ กนวล ๆ เหมาะมากหากจะใช้ทำขน มไ ท ย จนทุกวันนี้คนทำขน มนิยมซื้ อ กล้วยชนิดนี้ไปทำกันเยอะมาก

ซึ่งเขาได้ปลูกไว้ในพี้นที่ 6 ไร่ ห่างกัน ต้นละ 4 เมตร และมีการปลูกสลับกับต้น มะนาวด้วย ใครสนใจพันธุ์กล้วยนี้หากได้มาแล้วมาอ่ า นวิ ธีการปลูกกันหน่อย จะได้ปลูกได้ถูกหลัก และ ได้ผลผลิตเยอะต ามที่ควรจะได้ ซึ่งวิ ธีในการปลูกนี้ก็เกิดจากการที่คุณวิเชียรนั้นเ สี ยด า ยหน่อ กล้วย เลยลองเอามาลงพร้อมกัน 3 ต้นต่อหลุมดู ผลปรากฏว่า กล้วยเติบโตได้ปกติแล้วยังให้ผลผลิตดีมาก ๆ อีกด้วย ดีมากกว่าเดิมถึง 3 เท่าเลย นับแต่นั้นเขาเลยปลูกหลุมละ 3 ต้น มาเรื่อย ๆ เลย

เ ค ล็ ด ลั บในการปลูกกล้วยให้มีผลผลิตดีผลดกเครือใหญ่

หลังจากที่ปลูกหลุมละ 3 ต้น ได้ระยะ 1 เดือน ให้ใ ช้ ปุ๋ ย 25 – 7 – 7 เพื่อบำรุงต้นกล้วยให้ โ ต โดยใส่ปุ๋ ยนี้เดือนละ 1 ครั้ง พอครบ 3 เดือนแล้วให้เปลี่ยน มาใช้สู ต ร 16 – 16 – 16 เดือนละ 1 ครั้ง จนครบ 6 เดือน จากนั้นพอครบ 6 เดือนแล้วก็จะเห็นว่าหน่อ กล้วยเริ่มแ ท งยอ ดออ กมาแล้ว เราก็เลือ กเอาหน่อที่สมบูรณ์มาจำนวน 2 หน่อ ที่เหลือตัดออ กให้หมดเลย ต้นกล้วยจะได้เติบโตต่อไปได้

ต่อมาพอครบ 9 – 10 เดือน ต้นกล้วยเริ่มที่จะมีปลีออ กมาก็ให้เปลี่ยน มาใส่ ปุ๋ ย สู ต ร 18 – 46 – 0 เป็นการให้อาหารกล้วยบำรุงปลีให้สมบูรณ์ จะได้มีเครือใหญ่ ๆ ผลดก ซึ่งเราจะได้กล้วยเครือใหญ่สมบูรณ์ ใส่ปุ๋ ยสู ต รนี้ไปเดือนละ 1 ครั้ง จนถึงเวลาเหมาะในการตัดเครือเลย และช่วงนี้ก็จะเห็นหน่อ กล้วยออ กมาเป็นระยะ เมื่อเห็นหน่อออ กมาให้ตัดออ กให้หมดเลย แล้วก็ใส่ปุ๋ ย 16 – 16 – 16 เดือนละ 1 ครั้งต่อไปจนกล้วยออ กปลีอีกครั้ง แล้วค่อยกลับมาใช้ปุ๋ ยสู ต ร 18 – 46 – 0 เหมือนเดิม วนแบบนี้

เพิ่มเติมเ ค ล็ ด ลั บอีกเล็กน้อยในการปลูกกล้วยนี้ไม่ต้องให้น้ำมาก แค่ 3 – 4 วันให้ 1 ครั้งก็ได้ ไม่ต้องพรวนดินด้วย และใกล้ ๆ ต้นกล้วยนั้นปลูกมะนาวและพืชอื่น ๆ ได้ โดยใช้ร่มเงาของต้นกล้วยบังแสงแดดให้ สำหรับต้นที่ไม่ต้องการแสงแดดแรงเกินไป สำหรับการปลูกกล้วยแบบนี้นำไปทำต ามกันเลย จะทำให้เห็นผลผลิตที่น่าพอใจมากอย่ างแน่นอน

ที่มา kasetchaoban