เ ท ค นิ คปลูกกล้วยครั้งเดียว ได้หล า ยต้นประหยัดเวลา

กล้วยนับว่าเป็นผลไม้ที่หล า ยๆคนชอบทาน ซึ่งมีประโยชน์มากหากทานเป็นประจำ สำหรับใครที่ อ ย า ก จะปลูกกล้วยไว้กินเองหรือใครที่ปลูกไว้แต่อย ากจะปลูกเพิ่ม และขย ายพันธ์เองวันนี้เราจะพามาดูการขย ายพันธ์จากหน่อเดียวให้ได้หล า ยๆต้นกัน

การขย ายพันธุ์กล้วยด้วยหน่อ โดยหนึ่งหน่อสามารถขย ายพันธุ์ไปปลูกได้หล า ยต้น โดยมีวิธีทำง่ายๆไม่ ย า ก และวิธีนี้หน่อ กล้วยที่นำไปปลูกก็มีโอกาสเป็นต้นสูงค่ะ

วิธี ก า ร ทำ

1 เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำหน่อยกล้วยสภาพสมบูรณ์นำมาตัดรากค่อยๆ ออ กไปจนหมด โดยสังเกตที่ต าของหน่อจะเป็นปุ่มซึ่งเ พ ร า ะที่จะขย ายพันธุ์

2 จากนั้นให้ทำการ ผ่ า หน่อ กล้วยให้ได้ต ามแนวนอนเป็นท่อนๆ โดยหน่อ กล้วยหนึ่งหน่อจะผ่ าแบ่งได้ประมาณ 8 ชิ้น

3 ขั้นต่อมาให้นำหน่อ กล้วยมาล้างน้ำแล้วนำไปแช่น้ำปูนแดงผสมน้ำโดยใช้ ปูนแดง 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำส ะอ า ด 5 ลิตร แช่ประมาณ 1 ชั่ วโมง

4 ระหว่างนี้ให้มาเตรียมวัสดุเ พาะหน่อโดยให้ผสมข ี้เลื่อย 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน แกลบเผา 1 ส่วน คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้

5 นำตะกร้าเ พ า ะหน่อมาเตรียมไว้แล้วรอง ก้ น ด้วยกระดาษแล้วนำวัสดุเพาะที่ผสมไว้มาปูรองพื้น ก่อนแล้วนำหน่อ กล้วยมาวางเรียงโดยคว่ำส่วนเนื้อลงด้านล่าง โดยอ ย่ าให้หน่อเกยทับกัน

6 จากนั้นให้นำวัสดุเพาะที่เหลือ กลบหน่อ กล้วยให้มิด แล้วรดน้ำต ามให้ชุ่มแต่อ ย่ าให้แฉะจนเกินไป

7 รดน้ำทุกวันวันละครั้ง เมื่อเวลา ผ่ า น ไป 1 เดือน ก็นำหน่อ กล้วยขึ้น มา ก็จะพบว่าแต่ละหน่อออ กร า กแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้เลยค่ะ

8 โดยการปลูกให้ค่อยๆแยกแต่ละหน่อ แล้วลงปลูกในถุงปลูกเพื่อเพาะหน่อต่อไป ให้พร้อมลงแปลงค่ะ หน่อ กล้วยที่ได้จากวิ ธีนี้นอ กจจากจะแข็งแ ร งแล้วและเป็นทุกต้น แล้วยังช่วยประหยัดเวลาและหน่อ กล้วยต้นแม่อีกด้วยเ พ ร า ะทำครั้งเดียวได้หล า ยต้นค่ะ

ที่มา Postnoname  sit-smiling