เ ท ค นิ คปลูกกล้วยกลับหัว ต้นเตี้ย ผลออ กผล

วันนี้เราจะชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นกล้วยกันจ้า ใครที่อย ากลองปลูกหรือจะทำสวนกล้วยลองมาเอาวิ ธีที่เรานำมาฝากนี้ไปทำต ามกันดูเป็นเ ท ค นิ คการปลูกง่ายๆ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

กล้วยถือเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์สามารถใช้ได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น ใบ ผล รากต้น หน่อ ดอ ก แต่การปลูกกล้วยนั้นต้องอาศัยเ ท ค นิ คบางอ ย่ างที่จะทำให้กล้วยโตขึ้น มามีประสิทธิภาพออ กผลดี วันนี้จึงขอนำเสนอเ ท ค นิ คปลูกกล้วยกลับหัวกันค่ะ

ข้ อ ดีของการปลูกกล้วยกลับด้าน

1. กล้วยที่ได้มีต้นที่เตี้ยกว่าการปลูกแบบปกติทำให้เก็บผลผลิตได้ง่าย

2.ต้นไม่หักล้มง่ายเนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นที่ใหญ่ขึ้นและรากยึดแข็งแ ร ง

3. แตกหน่อจำนวน มากทำให้ขย ายพันธุ์ได้ดี

4. ออ กผลผลิตได้รวดเร็วกว่าเดิม

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. หน่อ กล้วยสมบูรณ์

2.น้ำย าเร่งราก

วิ ธีการทำ

1.เริ่มขั้ น ต อ นแรกด้วยการคัดเลือ กหน่อที่สมบูรณ์วัดจากโคนต้นขึ้น มาประมาณ 20 เซนติเมตร แล้วตั ดส่วนใบและต้นออ ก

2.จากนั้นให้ทำการนำน้ำส ะ อ า ด 1 กะละมัง ผสมกับน้ำย าเร่งราก 2 ช้อนโต๊ะ แล้วนำหน่อ กล้วยที่ได้ไปแช่ทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที

3.ขั้นต่อมาให้เลือ กบริเวณที่จะปลูกแล้วทำการขุดหลุมขนาด 40*40*40 เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส

4.นำส่วนใบและต้นที่ตัดทิ้งนำมาสับแล้วรองก้นหลุมไว้ แล้วจึงนำเหง้ากล้วยตั้งลงในหลุมในลักษณะที่ยอ ดปักลงดินและรากชี้ขึ้นด้านบน

5.กลบดินให้มิดเหง้าแล้วรดน้ำที่แช่หน่อไว้ต ามให้ชุ่ม โดยระหว่างปลูกให้รดน้ำส ะ อ า ดทุกๆวัน วันละ 1 ครั้ง

6.เมื่อเวลาผ่านไป 20-30 วัน ต้นกล้วยจะเริ่มงิกออ กมาและแตกใบให้เห็น ในช่วงนี้ก็สามารถโรยปุ๋ยคอ กบำรุงรอบๆโคนต้นได้เลย โดยเว้นระยะห่างจากโคนต้นประมาณ 1 ศอ ก

7.เมื่อเวลาผ่านไป 4-6 เดือน กล้วยก็จะออ กเครือออ กมาให้ได้เก็บกินลูกกันแล้วค่ะ โดยกล้วยที่ได้ก็จะเป็นกล้วยที่สมบูรณ์และมีจำนวนเครือมาก

ฤดูกาลที่เหมาะในการปลูกกล้วย

ควรปลูกในช่วง พ.ค.-มิ.ย. เ พ ร า ะเป็นช่วงที่มีฝนตกกล้วยเป็นพืชที่ชอบคินชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์แต่น้ำต้องไม่ขัง ปกติแล้วสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล แต่ในช่วงฤดูฝนก็จะช่วยเร่งให้กล้วยโตไวแ ท งหน่อได้ดีขึ้น

ที่มา วิชาชีวิต