เ ท ค นิ คปลูกกระชายในล้อย าง หัวด ก ใช้พื้นที่น้อย

สำหรับกระชาย ถือเป็นอีกหนึ่งส มุ น ไ พ รที่ใช้เหง้าหรือหัวมาประกอบอาหารเนื่องจากมีกลิ่นและรสชาติเฉพาะตัวที่สำคัญยังดีต่อร่างกายอีกด้วย การปลูกกระชายนั้นไม่ย ากและไม่จำเป็นต้องดูแลมากนัก โดยปกติแล้วจะทำการขุดดินแล้วนำเหง้าลงปลูก

ซึ่งเมื่อ กระชายโตเต็มที่ต้องทำการขุดหัวขึ้น มารับประทาน ซึ่งการปลูกลงดินทั่วไปอาจจำกัดพื้นที่ไม่ได้ เนื่องจากกระชายจะแตกหน่อเรื่อยๆและถ้าดินหรือพื้นที่ปลูกไม่ดีก็อาจจทำให้กระชายไม่โตหรือมีหัวเล็กได้ วันนี้จึงขอนำเสนอ การปลูกกระชายในล้อย างซึ่งนอ กจากจะทำให้กระชายเจริญเติบโตได้ดี จำกัดพื้นที่ปลูกได้แล้ว ยังสามารถเคลื่อนย้ายที่ปลูกได้ตลอ ดอีกด้วย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กระชายหัวใหญ่

2. ล้อย างรถยนต์เก่า

3. ดินสำหรับปลูก

4. ทรายหย าบ

5. แกลบดิบ

6. กาบมะพร้าว

วิ ธีการปลูกกระชายในล้อย าง

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการนำกระชายที่ซื้อมาจากตลาดมาเด็ดเอารากออ กไปทำอาหารให้เหลือแต่เหง้าที่เป็นก้อนเท่านั้น

2. จากนั้นให้เตรียมดินปลูกเนื่องจากกระชายชอบดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดีเพื่อง่ายต่อ การแ ท ง รากให้ได้กระชายหัวใหญ่ จึงผสมดินปลูก 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน และทรายหย าบ 1 ส่วน คลุกเคล้าผสมเข้าด้วยกัน

3. ขั้นต่อมาให้เตรียมล้อย างสำหรับปลูกกระชายโดยจะกรีดล้อหรือไม่กรีดล้อก็ได้ต ามสะดวก แล้วหาไม้มาขัดเป็นต ารางสี่เหลี่ยมเล็กๆที่ก้นล้อย าง

4.นำกาบมะพร้าวมาฉีกเป็นเส้นๆแล้วปูทับอีกรอบหนึ่งให้เต็มพื้นที่ป้องกันดินรั่วไหลลงด้านล่างแล้วทำการใส่ดินที่ผสมเตรียมไว้ลงไปให้เต็มล้อ

5. จากนั้นให้นำเหง้ากระชายมาปักไว้ให้ทั่วล้อย างโดยอ ย่ างให้แน่น มากนักแล้วกลบดินบางๆทับด้านบน รดน้ำสะอาดต ามให้ชุ่มดีก็เป็นอันเสร็จ

6. ระหว่างปลูกให้ทำการรดน้ำทุกวัน ร ะ มั ด ร ะ วั งอ ย่ าให้น้ำขัง ไม่นานกระชายก็จะแทงรากและเกิดต้นออ กมาให้เห็นแล้ว สามารถใส่ปุ๋ ยคอ กเดือนละครั้งเพื่อบำรุงได้ค่ะ การปลูกกระชายแบบนี้จะได้ส า รอาหารไปเลี้ยงเต็มที่รากและเหง้าจะอวบใหญ่และช่วยล ดวั ช พื ชอีกด้วย

ที่มา วิชาชีวิต