เ ท ค นิ คทำให้มะม่วงออ กต ามจุดที่ต้องการ ติดผลด ก เก็บง่าย

มะม่วงเป็นผลไม้ที่หล า ยๆคนนั้นชอบทาน ยิ่งผลสุกยังสามารถนำมาทำเป็นของหวานกันอีกด้วย นั่นคือข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเอง แต่มะม่วงนั้นเมื่อปลูกนานไปต้นก็จะเริ่มสูงขึ้นทำให้การเก็บนั้นย ากขึ้น เพราะถ้าไม่มีไม้ส่อยคงไม่ได้ทานกันแน่ๆ

ฉนั้นสำหรับวันนี้เราก็จะพาไปเรียนรู้ วิ ธีทำให้ ให้มะม่วงติดผลด กทุกช่อต ามจุดที่เราต้องการ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกร มองดูแล้วแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรมาก การทำง่ายมาก ลองไปดูวิ ธีการนี้ด้วยกันเลยจ้า

ขั้ น ต อ นการทำ

เมื่อมะม่วงของเรามีการเริ่มแ ต ดใบอ่อนออ กมาใหม่ ให้เราเด็ดทิ้งไปเลยนะคะ มีเท่าไหร่ก็จัด การเด็ดให้หมด

จากนั้นก็บำรุงโดยการใช้ปุ๋ ยสู ต รที่ช่วยสะสมต าดอ ก ประมาณ 1 2 ครั้ง โดยใส่ห่างกัน 7 วัน และรดน้ำอ ย่ างสม่ำเสมอ

ต่อไปก็เปิดต าดอ กด้วยฮอร์โมนไข่ พร้อมกับสู ต ร 13 0 46 และไธโอยูเรียร่วมด้วย โดยใส่ 2 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งให้ห่างกัน 7 วัน

เมื่อไม่มี ตุ่มต า ที่ซอ กใบปล า ยยอ ด เพราะถูกเด็ดใบทิ้งไปแล้ว และพัฒนาขึ้น มาใหม่ไม่ทัน

ต้นจะพัฒนาต าที่อยู่ใต้เปลือ กบริเวณโคนกิ่ง (กิ่งแก่) หรือใต้เปลือ กบริเวณลำต้นขึ้น มาแล้วกล า ยเป็นตุ่มต าที่มีดอ กออ กมาได้แทน

มีสวน มะม่วงหล า ยแห่งที่นิยมทำวิ ธีนี้เพื่อให้มะม่วงติดผลด กได้ต ามจุดที่ต้องการ หากคุณทำสวน ม ะ ม่ ว ง หรือปลูกมะม่วงอยู่ไม่ว่า จะสายพันธุ์ ไหนก็นำวิ ธีนี้ไปใช้ได้เลย ซึ่งมะม่วงจะออ กมาในจุดทำให้เราเก็บเกี่ยวง่ายกว่าเดิมและให้ ผ ล ผ ลิ ต เยอะด้วยนั่นเองค่ะ

ที่มา  poobpub