เ ท ค นิ คทำให้ต้นกล้วยมีต้นเตี้ย โคนใหญ่ เก็บง่าย

สำหรับวันนี้เราก็มีวิ ธีการปลูกกล้วยมาฝากกัน ใครที่กำลังมีความสนใจด้านการปลูกกล้วย ลองมาดูเ ท ค นิ คที่เรานำมาฝากในวันนี้กันดู จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

มีหล า ยคนหัน มาปลูกกล้วยกันเยอะเพราะต ล า ดกล้วยนั้นค่อนข้างก ว้างและหลากหล า ย กล้วยสามารถขายได้ทั้งผล ใบ หน่อ ลำต้น เลย ทุกอ ย่ า งเป็นเงินห ม ดหากเราหาตลาดเจอ

และถ้ายิ่งเป็นกล้วยใบด่างยิ่งเพิ่มมูลค่าไปอีกหล า ยเ ท่ า ตั ว เลย สำหรับใครที่อ ย า กจะปลูกกล้วยให้ต้นสมบูรณ์เ ตี้ ย โคนใหญ่ ให้ผลผลิตดี วันนี้เรามีเ ค ล็ ด ลั บดี ๆ ในการปลูกมาแนะนำ

อ ย่ า งแรกเลยให้ทำการกลบโคนหลังการปลูก โดยกลบกล้วยที่มีอ า ยุ 2 เดือนและ 4 เดือนโดยประมาณ หากพบว่า

ต้นไหนแตกหน่อออ กมาก็ให้ตัดทิ้งไปได้เลย สำหรับดินที่เราจะนำมากลิบนั้นให้เป็นดินบริเวณรอบ ๆ นั่นเอง กลบไปประมาณ 80 – 100 เซนติเมตร

การทำแบบนี้อาจจะไปโ ด นร า กแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงอ กใหม่ เป็นวิ ธีกระตุ้นให้กล้วยแ ท งร า กใ ห ม่มาได้เสมอ ตรงโคนต้นจะมีร า กใหม่เพราะว่าตรงนั้นจะมืดเลยต้องพย าย ามแ ท ง ร า กออ กมานั่นเอ

ง แล ะรา กที่มีจะใหญ่ขึ้นด้วย เพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นกล้วยที่มีโคนใหญ่แข็งแ ร งต้นสมบูรณ์เป็นกล้วยต้นเตี้ยที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อ ย่ า ง ง่ า ยดายแล้ว

ที่มา  kasetchaoban