เ ท ค นิ คทำให้ชะอมแ ต กยอ ดเยอะในช่วงฤดูหนาว

วันนี้ขอนำเสนอวิ ธีการกระตุ้นยอ ดชะอมให้แ ต กยอ ดแม้แต่ในฤดูหนาวก็ขยันกันแ ต กยอ ดแน่นอน ซึ่งนอ กจากการให้น้ำให้ปุ่ ยแล้วยังมีเ ท ค นิ คกระตุ้นการแ ต กยอ ดของชะอมด้วยค่ะ

ปกติแล้วชะอมจะแ ต กยอ ดเยอะในช่วงฤดูฝนให้เก็บยอ ดกันจนหนำใจ แต่ในช่วงฤดูหนาวจะถือว่าชะอมในช่วงนี้แ ต กยอ ดน้อยหรือแทบไม่แ ต กยอ ดเลย เนื่องจากชะอมนั้นชอบน้ำเยอะจะเสริมให้ยอ ดดกและต้นและใบงาม ซึ่งชะอมถือเป็นผักริมรั้วคู่บ้านเป็นที่ชื่นชอบในรสชาติและก ลิ่ น แต่ถึงแม้ชะอมจะชอบน้ำเพียงใดแต่การให้น้ำเยอะเกิน มีการท่วมขังแฉะก็อาจจะทำให้โคนและรากเน่าได้

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เศษใบไม้ใบหญ้าแห้ง 2 กิโลกรัม

2. น้ำต าลทรายแดง 5 ช้อนโต๊ะ

3. ปุ่ ยยูเรีย 2 ช้อน

4. ชาปุ่ ยคอ กทำมาจากมูลสั ต ว์ใดก็ได้ 10 กิโลกรัม

6. น้ำส ะ อ า ด 5 ลิตร

7. น้ำมะพร้าวอ่อน 2-3 ช้อนโต๊ะ

วิ ธีการทำ

1. ขั้นตอนแรกเริ่มจากการรูดใบชะอมออ กประมาณ 50 เปอร์เซนต์ แล้วทำการทำปุ่ ยส่วนน้ำด้วยการผสมปุ่ ยโดยนำปุ่ ยยูเรียกับน้ำให้ละล า ยเข้ากันแล้วจึงเทน้ำต าลทรายแดงต ามลงไปคนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวเช่นกัน

2. จากนั้นให้ทำปุ่ ยส่วนแห้งด้วยการนำปุ่ ยคอ กมาผสมกับเศษใบไม้แห้งให้เข้ากันแล้วจึงนำปุ่ ยส่วนน้ำที่ทำเตรียมไว้ราดลงผสมกับปุ่ ยส่วนแห้งแล้วทำการคลุผสมให้เข้ากัน

3. ขั้นต่อมาให้หมักปุ่ ยกระตุ้นยอ ดทิ้งไว้ 30 วัน แล้วมาพลิกกองปุ่ ยทุกๆ 7 วัน การทำปุ่ ยควรทำในที่ๆมีร่มมีแสงแดดส่องรำไร เมื่อครบเวลาก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะ

อัตราส่วนและวิ ธีการนำไปใช้

นำปุ่ ยกระตุ้นยอ ด 1-2 กำมือ โรยรอบๆโคนต้นชะอมแล้วรดน้ำต าม โดยเริ่มใส่ในช่วงปล า ยฝนต้นหนาวและระยะเวลาใส่ทุกๆ 2-3 เดือน

เ ท ค นิ คเพิ่มเติมในการกระตุ้นยอ ดชะอม

นำน้ำมะพร้าวอ่อนสด 2-3 ช้อนโต๊ะ ผสมกับน้ำส ะ อ า ด 20 ลิตร แล้วทำการฉีดพ่นต ามใบและลำต้นของชะอมในช่วงเวลาเช้าและเย็นจะช่วยกระตุ้นยอ ดชะอมให้แ ต กยอ ดได้ดีอีกวิ ธีหนึ่ง

ที่มา postnoname