เ ท ค นิ คทำให้กระติกน้ำแข็ง เ ก็ บ ความเย็น ได้นานขึ้น

อากาศร้อนๆน้ำแข็งที่ใส่กระติ๊กไว้ก็ละล า ยไว แทบจะยังไม่ได้ใช้ก็ละล า ยแล้ว ถ้าหากมีวิธีทำให้น้ำแข็งละล า ยช้าลง และมีกระติ๊กเก็บความเย็นให้ได้นานขึ้นก็คงจะดี พูดมาขนาดนี้กต้องมีสินะ เราจะเคยเห็นกระบอ กเก็บความเย็นร้อน แล้วทำไมจะทำกระติ๊กเก็บเย็นไม่ได้ล่ะจริงไหม

กระติกน้ำแข็งเราจะคุ้นเคยกันดู ส่วนใหญ่เราก็ใช้เก็บน้ำแข็ง ห รื อ ใส่น้ำเย็น ๆ เอาไว้ดื่มกัน แต่ว่าพอ เ ว ล า ผ่านไปไม่นานน้ำแข็งก็ละล า ยห า ยไปหมด วันนี้เราเลยเอาเ ค ล็ ด ลั บดี ๆ ในการทำให้กระติกสามารถเก็บน้ำแข็งให้นานขึ้นโดยละล า ยช้าลงไปอีก ซึ่ง เ ห ม า ะ มากกับเมืองร้อนอ ย่ างไทยเราที่ทำให้อะไร ๆ มันละล า ยไปง่ายเหลือเกิน มีขั้ น ต อ นการทำอ ย่ างไรมาดูกันเลย

สิ่งที่จะต้องใช้

บับเบิ้ลกันกระแทก

กล่องโฟม เ ก็ บ ความเย็น

อลูมิเนียมฟอยล์

ขั้ น ต อ นในการทำ

นำเอากระติกมาแกะโฟมออ กมาก่อน

ต่อไปก็เอาอลูมิเนียม ฟ อ ย ล์ มาห่อให้รอบโฟมเก็บความเย็น นำด้านขุ่นไว้ด้านใน ส่วนด้านที่เงาก็เอาไว้ด้านนอ ก

จากนั้นก็ห่อด้วย บั บ เ บิ้ ล กันกระแทกด้านในกล่องโฟมแล้วเอาส่วนประกอบทั้งหมดนั้นประกอบเข้ากับกระติกเหมือนเดิม

แล้วก็ตรวจสอบดูให้เรียบร้อย เท่านี้กระติกก็เก็บความเย็นได้นานขึ้น บ้านไหนที่ใช้กระติกน้ำแข็งอยู่อย ากจะให้น้ำเย็นนาน น้ำแข็ง ล ะ ล า ย ช้าก็ลองทำต ามขั้ น ต อ นที่แ น ะนำข้างต้นกันได้เลย

ที่มา kaรetchaoban  poobpub