เ ท ค นิ คทำสะเดาออ กดอ กเร็ว มีกินทั้งปี

สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้พบกับเราอีกเช่นเคยกับเ ท ค นิ คดีๆในการใช้ปลูกผักต่างๆหรือต้นไม้เ ท ค นิ คการทำให้พืชออ กดอ กออ กผล และแน่นอนว่าวันนี้เราก็ต้องมีเรื่องเด็ดๆมาฝากกัน นั่นคือ การทำให้ดอ กสะเดาออ กดกนอ กฤดูนั่นเอง ใครที่ชอบทานต้องลองแล้ว จะเป็นอ ย่ างไรเราไปติดต ามกันเลยจ้าาาาาาา

สะเดา เป็นพืชที่มีรสขมเฉพาะตัว นิยมบริโภคดอ กและยอ ดซึ่งมักจะสามารถเก็บได้ในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงมีนาคมของปีเท่านั้น ดังนั้นในช่วงที่สะเดาออ กให้เก็บได้จึงเป็นนิยมและได้รับความต้องการอ ย่ างมากทีเดียว จะดีแค่ไหนที่สามารถทำให้สะเดาออ กนอ กฤดูได้ สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิมและมีสะเดากินตลอ ด ด้วยสองวิ ธีง่ายๆถูกใจผู้ปลูกสะเดาแน่นอนค่ะ

เ ท ค นิ คที่ 1 ควั่นเปลือ กลำต้น

ขั้ น ต อ นที่ 1 เลือ กต้นสะเดา

คัดเลือ กต้นสะเดาถือเป็นอีกหนึ่งขั้ น ต อ นที่สำคัญที่จะกำหนดได้ว่าจะได้ผลหรือไม่ ให้คัดเลือ กต้นสะเดาที่มีอายุ 3-5 ปีขึ้นไปและมีลำต้นที่สมบูรณ์ ไม่มีโ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง เ จ า ะ ถ้าต้นสะเดาที่อายุน้อยกว่านี้อาจทำให้ต้นโ ท ร มและไม่รอ ดได้

ขั้ น ต อ นที่ 2 ควั่นเปลือ ก

เมื่อได้ต้นสะเดาที่ต้องการแล้วให้วัดความสูงจากโคนต้นขึ้น มาประมาณ 1 เมตร อ ย่ าให้ต่ำกว่านั้นแล้วใช้เลื่อยขนาดเล็กเลื่อยหรือมี ดทำรอยบากลึกเข้าไปถึงเปลือ กนอ กของลำต้นสะเดา การทำแบบนี้จะเป็นเคล็ดลับในการตั ดท่อน้ำเลี้ยงเปรียบเสมือนการแกล้งต้นสะเดาให้รีบออ กดอ ก

ขั้ น ต อ นที่3 เลือ กกิ่ง

สามารถเลือ กสะเดาให้ออ กกิ่งได้ด้วย โดยเลือ กกิ่งไม่มีโ ร ค แ ล ะ แ ม ล ง เ จ า ะ ให้ทำการเลื่อยบากกิ่งตัดท่อน้ำเลี้ยงเช่นกัน สะเดาก็จะออ กดอ กต ามกิ่งที่เราเลือ กไว้

เ ท ค นิ คที่ 2 รูดใบงดให้น้ำ

ขั้ น ต อ นที่ 1 เลือ กต้นสะเดา

ให้คัดเลือ กต้นสะเดาที่มีอายุ 2-3 ปีขึ้นไปโดยให้เลือ กต้นที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะต้นที่ใบและกิ่งเยอะจะเหมาะและได้ผลที่สุด

ขั้ น ต อ นที่ 2 รูดใบ

จากนั้นให้ทำการรูดใบแขนงออ กให้หมดเหลือไว้เพียงยอ ดเท่านั้น โดยให้ทำแบบนี้ทุกกิ่งโดยวิ ธีนี้จะถือเป็นอีกหนึ่งวิ ธีการแกล้งต้นสะเดาให้ออ กดอ ก

ขั้ น ต อ นที่ 3 งดให้น้ำ

หลังจากรูดใบแล้วงดการให้น้ำเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม จะทำให้สะเดาเริ่มหาวิ ธีเอาตัวรอ ดและเร่งออ กยอ ดและดอ กอ ย่ างรวดเร็ว โดยวิ ธีนี้เมื่อเวลาผ่านไป 2-3 สัปดาห์ต้นสะเดาก็จะเริ่มเกิดยอ ดออ กมาให้เห็นถือเป็นวิ ธีที่เร็วมากๆค่ะ 2 เ ท ค นิ คนี้ถือเป็นการทำให้สะเดาออ กนอ กฤดูให้สามารถเก็บดอ กและยอ ดได้เร็วกว่าเดิมซึ่งเป้นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำแล้วได้ผลแน่นอนค่ะ

ที่มา postnoname