เ ท ค นิ คตอนกิ่งฟักทอง ติดผลไว

ฟักทองสามารถนำมาใช้เป็นอาหารได้ โดยสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทั้งคาว และหวาน รวมถึงยังสามารถนำใบอ่อนของฟักทองมาใช้ประกอบอาหารหรือลวกจิ้มกับน้ำพริกได้เช่นกัน และในปัจจุบันยังได้มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย

โดยปกติแล้วการปลูกฟักทองมักจะใช้วิ ธีเพาะเมล็ดจึงจะได้ผลดี แต่การปลูกด้วยวิ ธีเดิมกว่าผลผลิตจะงอ กงามพร้อมเก็บเกี่ยวได้ต้องใช้เวลานานถึง 2 เดือนเลยทีเดียว ดังนั้นจึงขอนำเสนอวิ ธีการตอนกิ่งฟักทองให้ได้ผลและเร่งการออ กดอ กออ กผลให้ได้เร็วและผลใหญ่โดยสามารถออ กผลได้รวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เถาว์พันธุ์ฟักทองพันธุ์ดี

2. ถุงพลาสติกสำหรับตอน 3*5 นิ้ว

3. เชือ กสำหรับมัด

4. ดินร่วนสำหรับปลูก

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเลือ กเถาฟักทองที่สมบูณ์ เลือ กข้ อลำต้นที่เริ่มมีร า กงอ กตัดหนวดและใบรอบๆช่วงบริเวณข้ อนั้นออ ก

2. จากนั้นให้เริ่มจากการนำดินร่วนใส่ถุงแล้วกรีดถุงให้มีขนาดย าว 3 นิ้ว แล้วทำการรดน้ำให้ดินชุ่มดี นำไปวางทางกับรอยที่ตัดใบและหนวดออ ก

3. ทำการใช้เชือ กมัดถุงกับกิ่งฟักทองไว้ให้แน่นดี ใต้กิ่งตอนให้เฉือนท่อน้ำเลี้ยงด้วยให้เฉือนขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งฟักทอง วิ ธีการนี้จะช่วยกระตุ้นให้ร า กของฟักทองงอ กออ กมาไวยิ่งขึ้น

4. เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ จะพบว่าร า กงอ กออ กมาเต็มถุงก็สามารถตัดไปลงแปลงปลูกได้เลยค่ะ โดยเ ท ค นิ คนี้สามารถเร่งผลฟักทองออ กได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากปลูกจากกิ่งตอนจะช่วยเร่งการเติบโตโดยเร็วที่สุดภายใน 7 วัน เลยที่เดียวค่ะ

ที่มา รักบ้านเกิด  postnoname