เ ท ค นิ คชำหน่อ กล้วย ยังไงให้ติดไว ได้ผลดี โตเร็ว

สำหรับวันนี้เราก็มีเ ท ค นิ คการปลูกมาฝากเพื่อนๆที่ชอบการปลูกพืช ผักหรือผลไม้ต่างๆ ที่ไม่ว่าจะปลูกยังไงก็ไม่ได้ผลสักที วันนี้เราจะพามาดูเ ท ค นิ คการชำหน่อ กล้วยกัน ใครที่กำลังมองหา มีความคิดที่อย ากจะปลูกกล้วยไว้ทาน เรามาดูวิ ธีการชำที่ได้ผลกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

การปลูกกล้วยนั้นปกติก็ใช้หน่อ เพราะว่ากล้วยจะมีการแตกหน่อออ กมาเรื่อย ๆ เลย วันนี้เราก็มีเคล็ดลับในการปลูกกล้วยแบบง่าย ๆ ให้ทุกคนได้ลองนำไป

ปรับใช้และทำต ามกันดู ซึ่งจะเป็นการปลูกให้ติดไว ซึ่งการจะปลูกกล้วยให้ตั้งต้นได้เร็วนั้นแนะนำว่าจะต้องปลูกในช่วงน่าฝน มาดูการปลูกกันได้เลย

เ ท ค นิ คในการชำหน่อ กล้วยนั้นให้เอาไปแช่ในน้ำย าเร่งรากที่ผสมไตรโครเดอร์มาร์ก่อน

แช่ไปประมาณ 2 ชั่ วโมง ส่วนผสมที่ใช้ในการชำหน่อ กล้วยจะเป็นดินป ลูก ผ ส มเข้ากับแกลบดำ 4 ส่วน แกลบเก่าอีก 4 ส่วน

จากนั้นเราก็เอาหน่อ กล้วยที่แช่น้ำย าเร่งรากนั้น มาปลูกชำลงในถุงเพาะที่มีส่วนผสมดินปลูกนั้นได้เลย โดยใช้ถุงเพาะขนาด 6 x 12 นิ้ว พอ กล้วยเริ่ม แ ท ง ยอ ด แ ต กรากก็นำไปปลูกได้เลย

สำหรับใครที่มีหน่อ กล้วยอยู่อย ากจะปลูกให้ติดเร็ว ๆ ก็เอามาเพาะแบบนี้ก่อนได้เลย จะช่วยทำให้กล้วยที่ตั้งต้นได้เร็วขึ้น และแนะนำว่าปลูกในช่วงหน้าฝนจะทำให้เราไม่ต้องกังวลว่ากล้วยจะข า ดน้ำ เพราะมีฝนช่วยอยู่แล้วจะทำให้โตเร็วมากกว่าเดิมอีก

ที่มา  kasetchaoban