เ ท ค นิ คชำหน่อ กล้วยง่ายๆ ปลูกติดง่ายโตเร็ว

สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยเราก็มีความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนที่ทำการเกษตรเช่นเคย วันนี้พบกับเราในเรื่องการชำหน่อ กล้วย ชำแบบไหนเอาไปปลูกแล้วรอ ด โตไวมีผลดกเครือใหญ่ เ พ ร า ะหล า ยคนอาจจะเป็น มือใหม่ที่หัดทำเกษตรและกำลังมองหาวิ ธีการขย ายพันธ์อยู่ก็เป็นได้

กล้วยเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกกันเยอะมาก ทั่วประเทศต่างก็มีสวนกล้วยมากมาย แต่ถึงแม้จะมีสวนกล้วยเยอะแค่ไหนตลาดกล้วยก็ยังดีอยู่ตลอ ด ไม่มีการล้นตลาดเลย ใ น ไ ท ยเราเองก็นิยมบริโภคกันสูงมากและยังนำไปทำเป็นเมนูของหวาน ขน ม ต่าง ๆ ได้เยอะเลย หรือจะทานแบบกล้วยสุกก็อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย สำหรับใ ค รที่อย ากจะขย ายพันธุ์กล้วยการชำหน่อก็เป็นวิ ธีที่ง่ายและน่าสนใจ ทุกคนนำไปทำต ามกันได้ มีขั้นตอนการชำดังด้านล่างนี้

การเ พ า ะชำหน่อ กล้วย

อย่ างแรกเลยเอาหน่อ กล้วยมาเตรียมไว้

จากนั้นแช่น้ำย าเร่งร า ก ไ ต ร โค ร เด อร์ ม า แช่ไปประมาณ 2 ชั่ วโมง

ในระหว่างการแช่อยู่เราก็มีผสมดินเ พ า ะรอไว้ โดยใช้ดินปลูกผสมแกลบดำ 4 ส่วน แกลบเก่า 1 ส่ว นเตรียมถุงเ พ า ะขนาด 6 x 12 นิ้ว

หลังจากแช่ครบแล้วก็เอาดินเ พ า ะลงถุงแล้วนำหน่อ กล้วยนั้น มาเ พ า ะชำลงไปได้เลย รอให้ร า กเดินแ ล้ว มียอ ดแ ทงออ กมาแล้วก็สามารถย้ ายลงไปปลูกบนแปลงจริงได้เลย

ที่มา kasetchaoban