เ ท ค นิ คชำมะนาวในกล้วย รากออ กเร็ว

สวัสดีจ้าชาวสวนทำเกษตร วันนี้เรามีเ ท ค นิ ค ปักชำมะนาวให้ได้แตกรากเร็วและไม่ต้องใส่ปุ๋ ยด้วยการใช้เพียงกล้วย 1 ผล ก้สามารถเร่งอัตราการเกิดรากได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูกัน

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ดินสำหรับปลูกต้นไม้

2. กล้วยสุกใช้ได้ทุกชนิด

3. กิ่งพันธุ์มะนาวสำหรับปักชำ

4. เพอร์ไรต์ (ไม่ใส่ก็ได้)

5. ขี้เลื่อย

6. กระถาง

7. ถุงพลาสติก

วิ ธีการปักชำกิ่งมะนาวในผลกล้วย

1. เริ่มจากการตัดแบ่งครึ่งกล้วยเป็น 2 ส่วน แล้วทำการปรุงดินโดยใช้ดินปลูกต้นไม้ผสมเพอร์ไรต์ 1:1 ส่วน

2. ทำการคลุกเคล้าส่วนผสมของดินทั้งหมดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว แล้วพักรอไว้

3. นำกิ่งพันธุ์มะนาวตัดยอ ดและริดใบออ กแล้วนำกิ่งปักลงกลางผลกล้วยที่หั่นไว้กลางผลกล้วยให้ลึกประมาณ 1 นิ้ว

4. นำดินที่ผสมเตรียมไว้ใส่ลงในกระถางประมาณ 3ใน4 ของกระถาง แล้วนำผลกล้วยที่ปักกิ่งมะนาวปักลงกลางกระถาง

5. จากนั้นนำขี้เลื่อยมากลบคลุมดินให้ทั่วจนเต็มกระถางแล้วรดน้ำต ามให้ชุ่ม

6. ขั้นต่อมาให้นำถุงพลาสติกคลุมกระถางไว้แล้วรัดด้วยย างให้แน่น นำกระถางไปตั้งไว้ในที่ร่มเป็นเวลา 25-30 วัน

7. เมื่อครบเวลาแล้วจะพบว่าใบอ่อน มะนาวจะเริ่มงอ กออ กมาให้เห็น

8. และเมื่อค่อยๆนำรากออ กมาดูจะพบว่ารากอ่อนเริ่มงอ กออ กมาให้เห็น

9. ผลกล้วยที่ปักชำไว้ก็เริ่มย่อยสล า ยไปกับดินกล า ยเป็นปุ๋ ยชั้นดีให้แร่ธาตุโพรแทสเซียมบำรุงกิ่งมะนาวและดินปลูกค่ะ เพียงเท่านี้ก็สามารถนำมะนาวไปปลูกลงดินต่อได้เลยค่ะ รับรองว่าได้ผลดีและต้น มะนาวแข็งแ ร งโตเร็วแน่นอน

ที่มา Postnoname