เ ท ค นิ คจากลุง ปลูกมะนาวให้ติดผลดก เก็บข า ยร ว ยได้ใน 2 ปี

แม้ มะนาว จะมีรสชาติเปรี้ยวจนเข็ดฟัน แต่ฉันก็ข า ดเธอไม่ได้ เพราะมะนาวเป็นพืชส มุ น ไ พ รที่ช่วยปรุงแต่งรสชาติอาหารให้มีรสชาติอร่อย หอมยิ่งขึ้น แถมยังมีส ร ร พ คุ ณทางย า

ช่วยขั บลมในกระเพาะ ช่วยเพิ่มวิต ามินซี ต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของ โ ร คม ะ เ ร็ งได้ มะนาว จึงเป็นพืชสำคัญประจำครัวของคนไทยทั่วประเทศ

ในฉบับนี้ ผู้เขียนขอพาท่านผู้อ่ า นไปเยี่ยมชมชีวิตชาวสวน มะนาวกลางกรุง แถวย่านฝั่งธนบุรีกันดูบ้าง เกษตรกรรายนี้ ประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

มีแปลงปลูกมะนาว ประมาณ 200 ต้น มะนาวทุกต้นติดผลดกมาก ขนาดผลโต เปลือ กบาง น้ำมาก มีกลิ่นหอม รสชาติเปรี้ยวมาก เรียกว่าคุณภาพดีคับแก้ว โดนใจผู้ซื้ อ

การปลูกมะนาว ที่สวน มะนาวย่านภาษีเจริญของ ลุงจำรัส คูหเจริญ อ ดีตข้าราชการวัย 74 ปี เจ้าของสวน

มะนาวลุงจำรัส ที่ปลูกมะนาวจนประสบความสำเร็จ และยังสามารถเ พ า ะพันธุ์มะนาวได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจนำความรู้ไปต่อยอ ดต่อไป

ลุงจำรัส เริ่มเล่าว่า มีพื้นเพมาจากครอบครัวชาวสวน อาศัยอยู่ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มานานแล้ว เ รี ย กว่าทำสวนเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่

ลุงจำรัส เจ้าของสวน มะนาว เล่าต่อว่าปลูกมะนาวมาตั้งแต่สมัยรุ่นของพ่อแม่ กว่า 60 ปีแล้ว แต่มาเริ่มพัฒนาสายพันธุ์อ ย่ า ง จ ริ งจังเมื่อ 10 ปีที่ผ่าน มา

ลุงจำรัสได้ต่อยอ ดปรับปรุงพันธุ์มะนาวขึ้น มาใหม่ 2 สายพันธุ์ ที่มีลักษณะเด่นคือ ให้ลูกดก ผลโต และน้ำมาก ตั้งชื่อว่า มะนาวพันธุ์จำรัส 28 และจำรัส 29 ซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ขณะนี้ได้จดสิ ท ธิ บั ต รกับหน่วยงานภาครัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับมะนาวจำรัส 28 และจำรัส 29 ได้พัฒนามาจากมะนาวพันธุ์จำรัส 9 ซึ่งเป็น มะนาวลู ก ผ ส ม ระหว่างแป้นพวงพันธุ์แม่ ผสมกับมะนาวน้ำหอมด่านเกวียน

จุดเด่นคือให้ลูกดก ผลโตและมีน้ำมาก น้ำ เนื้อ ก ลิ่ น เ ห มื อ น มะนาวแป้น เปลือ กบาง น้ำหนักผล 70-100 กรัม การเจริญเติบโตของต้นดี ใบใหญ่และต้านทาน โ ร คดีมากลุงจำรัส เผยเ ค ล็ ด ลั บ

ซึ่งเ ท ค นิ คที่ได้ในการพัฒนาสายพันธุ์มะนาว คือ โดยทั่วไป เ ก ษ ต ร กรมักนิยมขย ายพันธุ์มะนาวด้ ว ย วิ ธีการตอนกิ่ง แต่ที่นี่แปลกไม่เหมือนใคร เพราะใช้วิ ธีการขย ายพันธุ์ด้วยเ ท ค นิ คการปักชำ ที่ได้ผ ล ดี อ ย่ างน่าประหลาดใจ

เ ค ล็ ด ลั บ การปักชำอยู่ที่เ ท ค นิ คการเลือ กกิ่งเพสลาด คือ ไม่แก่ ไม่อ่อน เกินไป มีใบยอ ดคลี่เต็มที่ มาปักชำ

โดยนำกิ่งพันธุ์มะนาวที่คัดเลือ กแล้วมาชุบน้ำย าเร่งร าก

แล้วค่อยนำไปปักชำในวัสดุที่เตรียมเอาไว้ ในกระถางที่มีความลึก ประมาณ 2 นิ้ว โดยทั่วไปกิ่งปักชำจะติดช้าหรือเร็วก็ขึ้นกับช่วงฤดูกาลด้วย

หากเป็นฤดูร้อนและฤดูหนาวจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนกว่า ส่วนหน้าฝน จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน สังเกตง่าย หากพบว่า กิ่งปักชำมีการแตกยอ ดสักคืบหนึ่ง ก็มั่นใจได้ว่า ร ากเดินดีแล้ว ลุงจำรัส กล่าว

เมื่อถามถึงเ ท ค นิ ค การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ลุงจำรัส บอ กว่า ผมจะปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ขนาด 80 ซม. โ ด ย แ ต่ละวงบ่อซีเมนต์วางห่างกัน ประมาณ 3 เมตร เพื่อให้สะดวกในการดูแลต้น มะนาว

โดยทั่วไป พื้นที่ปลูก 1 ไร่ จะสามารถปลูกมะนาวได้ จำนวน 135 บ่อ จะใช้เงินลงทุน ประมาณ 50,000 บาท

สำหรับเป็นค่าปุ๋ ย ค่าต้นพันธุ์มะนาวรวมทั้งค่าวงบ่อซีเมนต์ ห ลั ง จ า กปลูกมะนาวแล้ว ภายใน 1 ปี จะสามารถถอนทุนคืนได้ทั้งหมด

เนื่องจากก า รป ลู ก มะนาวในวงบ่อซีเมนต์สามารถควบคุมน้ำและปุ๋ ยได้ดี สามารถผลิตมะนาวนอ กฤดูออ กข า ยทำกำไรได้ต ามที่ต้องการ เพราะสามารถมีผลผลิต

ออ กนอ กฤดูได้ โดยผลผลิตจะพุ่งสูงสุดในช่วงเดือน มีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นช่วงหน้าแล้งที่มะนาวในตลาดจะให้ผลน้อย ทำให้สามารถกำหนดร า ค าในการข า ยได้

เมื่อถามถึงก า ร เ ต รี ย มวัสดุปลูก ของสวนแห่งนี้ ลุงจำรัส บอ กว่า สวนของผมเลือ กใช้ดินเหนียวแห้ง ใส่จนเต็มวงบ่อซีเมนต์ จากนั้นเติมปูนขาวลงไป 1 กำมือ

ต่อ 1 หลุม รดน้ำต ามหนึ่งครั้งพอให้ดินชุ่มชื้น ขุ ด ห ลุ มลึกประมาณ 20 ซม. จากนั้นให้นำกิ่งพันธุ์มะนาว ที่จัดเตรียมไว้ ปลูกลงในวงบ่อซีเมนต์ได้เลย

ผู้ใดสนใจเ รื่ อ ง ก า ร ปลูกมะนาว อย ากเรียนรู้หลักการปลูก ลุงจำรัสยินดีเปิดสอนให้ฟรี และหาก เรี ย น แล้วสนใจซื้ อต้น มะนาวของลุงจำรัสไปปลูก ก็มีข า ยให้ในร า ค าต้นละ 200 บาท

สามารถเดินทางมาหาลุงจำรัส ได้ที่บ้านเลขที่ 363 ถนนพัฒนาการ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสถานีบีทีเอสวุฒากาศ มุ่งหน้าไปทางถนนราชพฤกษ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร หรือโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้ที่หมายเลข 081-552-6700 หรือ 02-457-0920

ที่มา  poobpub