เ ท ค นิ คขุดบ่อ ให้มีน้ำใช้ตลอ ดปี แม้ในหน้าแล้ง

เข้าหน้าแล้งทีไรน้ำก็หมด แห้งเหือ ดแม้จะขุดสระลึกแล้วก็ยังไม่มีน้ำพอใช้ จะทำอ ย่ างไรดี วันนี้เราจึงมีการขุดบ่อที่สามารถมีน้ำใช้ได้ตลอ ดทั้งปี ในหน้าแล้งก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไม่พอ จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

การทำเกษตรนั้นน้ำสำคัญมาก หากข า ดแหล่งน้ำจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ต ามมา โดยเฉพาะหน้าแล้งไท ยเราในหล า ยพื้นที่ประสบปัญหาภั ย แ ล้ง ห นั กหล า ยที่มาก ๆ แต่ถ้าหากขุดบ่อไว้แล้วมีน้ำออ กมาให้ใช้ตลอ ดทั้งปีจะดีมากทีเดียว แต่การขุดบ่อไม่ถูกวิ ธีก็ทำให้เปลืองที่ไปเปล่า ๆ วันนี้พามาดูวิ ธีการขุดบ่อของ รศ.ดร.บัญชา ซึ่งจะทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอ ดทั้งปีเลย มีขั้ น ต อ นแบบไหน มาอ่ า นพร้อมกันเลย

สำหรับ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน เป็นรั กษาการอธิการบดีมหาวิทย าลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้แนะนำวิ ธีในการขุดบ่อเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูง มีน้ำใช้ ก็คือพื้นที่เหมาะสำหรับการขุดนั้นเป็นที่ลุ่มต่ำ ก็สังเกตว่าแถวนั้น มีกรวดหินเล็ก ๆ อยู่ที่มาจากน้ำพัดมากองกัน

ส่วนความลึกของสระนั้นประมาณ 4 – 5 เมตร หากตื้นไปจะทำให้เก็บน้ำได้ไม่ถึงหน้าแล้งเพราะจะระเหยไปหมดเ สี ยก่อน ซึ่งน้ำนั้นจะระเหยไป 3 มิลลิเมตร/วัน ส่วนดินที่ขุดขึ้น มานั้นก็กองรอบขอบสระไว้ โดยกองให้ห่างจากขอบสระ 1 – 2 เมตร โดยประมาณ เพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหลกลับลงบ่อเหมือนเดิม

ตัวอย่ างบ่อแบบต่าง ๆ

สระนี้มีความลึกที่ 2.5 เมตร ขุดเสร็จจะมีน้ำขุ่น เพราะว่าอยู่ใกล้นาข้าว

สระนี้จะอยู่ข้างห้วยเล็ก ๆ ระดับน้ำในบ่อก็จะเท่ากับลำห้วยข้าง ๆ แล้ว เลยทำให้มีน้ำใช้ได้ตลอ ดทั้งปี

ส่วนสระนี้เป็นสระที่ขุดข้างห้วยขนาดใหญ่ แต่ก็มีข้อเ สี ยตรงที่หน้าแล้งน้ำในห้วยจะลดลงแล้วจะดึงน้ำจากในสระเราไป

ส่วนสระนี้เป็นสระพื้นที่ดินทราย ซึ่งขอบสระจะพังง่ายและพังไปเรื่อย ๆ จนทำให้สระตื้น

ก่อนจะขุดบ่อไม่ใช่มีที่ดิน มีเงินก็สั่งรถขุดเลยคงไม่ได้ จะต้องดูปัจจัยให้รอบด้านเลย เพราะว่าหากขุดไปแบบส่ง ๆ จะทำให้ได้สระที่ไม่มีประสิทธิภาพต ามที่ต้องการ เป็นสระที่มีน้ำปริมาณเพียงพอต่อ การเกษตรได้ตลอ ดปี

ที่มา kasetchaoban