เ ท ค นิ คขับรถเกียร์ออโต้ ขึ้นเขา-ลงเขา มือใหม่ควรรู้ไว้

ในช่วงวันหยุดย าวหล า ยๆคนวางแผนเดินทางต่างจังหวัด ซึ่งถนนในแต่ละพื้นที่นั้นไม่เรียบเสมอไป บางที่เป็นที่โค้ง มีเขาซึ่งต้องขับขึ้นเขา ลงเขา ซึ่งมีความอั น ต ร า ยมากๆหากเราไม่รู้วิ ธีขับให้ถูกต้อง ฉนั้นเราควรเรียนรู้วิ ธีการขับรถขึ้นเขาลงเขาไว้ หากเดินทางจะได้มั่นใจมากขึ้นในความปลอ ดภั ย

โดยเฉพาะผู้ที่หัดขับใหม่ๆ ยิ่งไม่ควรเพราะต้องใช้ความชำนาญค่อนข้างมาก กำลังเครื่องยนต์ที่เหมาะสมในการขับรถขึ้นเขาอยู่ที่ 1500 ซีซีขึ้นไป แต่สมัยนี้ผู้คนนิยมใช้อีโคคาร์ที่มีกำลังเครื่อง 1200 ซีซี ก็ถือว่าใช้ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคลของผู้ใช้รถด้วย เรามีหลักการง่ายๆ ในการขับรถขึ้น-ลงเขามาฝากแก่คุณผู้อ่ า นที่อาจจะเป็น มือใหม่ใช้เกียร์ออโต้ หรือยังขับรถขึ้น-ลงเขาได้ไม่เก่งนัก ทางที่ดีควรมีผู้ชำนาญการขับขี่คอยคอบคุมดูแลด้วยนะ

หลักการขับรถขึ้นเขา

1. เว้นระยะจากรถคันหน้าประมาณ 30-50 เมตร เผื่อ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่รถคันหน้า เช่น รถเบรกกระทันหัน ขึ้นไม่ไหว หรือรถดับกลางทาง หรืออาจมีเหตุเกิดขึ้นกับรถของคุณเอง เพื่อคุณจะได้มีโอกาสหลีกเลี่ยงได้อ ย่ างปลอ ดภั ย ที่สำคัญการเว้นระยะจะทำให้คุณสามารถเร่งรถขึ้นเขาได้ง่ายมากขึ้นด้วย

2. ใช้เกียร์ D2-D1 ขึ้นอยู่กับความชันน้อยหรือมาก เปลี่ยนไปใช้เกียร์ D บ้าง เมื่อรถอยู่ในทางราบ

3. เหยียบคันเร่งต ามจังหวะความชัน พย าย ามให้รอบเครื่องอยู่ประมาณ 2000-3500 ควบคุมไม่ให้เกิน 4500

4. ควรใช้ความเร็วเพียง 50-80 กิโลเมตรต่อชั่ วโมงเท่านั้น ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องแข่ง ไม่ต้องแซงใคร ถ้ามีรถหลังมาด้วยความเร็วสูง ควรชิดซ้ายเพื่อเปิดทางให้เขาแซงไปก่อน

5. เมื่อต้องขับรถโค้งต่อเนื่องรูปตัว S ต้องมองเส้นทางให้เฉียบ มองให้ไกล และต้องมั่นใจว่าถนนโล่ง ไม่มีรถสวน มาแน่นอน จากนั้นให้ถอนคันเร่ง แล้วเ สี ยบตัดโค้งให้แนวทางการขับขี่เป็นเส้นตรงมากที่สุด

6. ถ้าต้องขับรถในทัศนวิสัยที่ไม่ดี หรือเจอเส้นทางโค้งแคบและมีสันเขาบังสายต า ควรเข้าโค้งแบบธรรมดา และต้องบีบแตรส่งสัญญาณเสมอเพื่อป้องกันรถที่วิ่งสวน มา

หลักการขับรถลงเขา

1. วิ ธีการเบรก ควรแตะเบรกเบาๆ เป็นช่วงๆ ให้รถค่อยๆ ชะลอความเร็วลง ห้ามย้ำเบรก หรือเหยียบเบรกค้างนานๆ เพราะจะทำให้ผ้าเบรคไหม้ คุมรถไม่อยู่ หรือ เบรกแตก ได้

2. ห้ามใส่เกียร์ว่าง N ตอนลงเขาเด็ดข า ด! เพราะรถจะไหลลงด้วยความเร็วสูง โดยไม่มีแรงหน่วงของเครื่องยนต์ ให้ใช้เกียร์ D หรือ D2-D1 เช่นเดียวกันตอนขึ้นเขา ที่สำคัญอ ย่ าลืมควบคุมความเร็วของรถให้สัมพันธ์กับเกียร์ด้วย

3. หากเจอช่วงโค้งหักศอ กแล้วลาดลง ให้แตะเบรกและผ่อนความเร็วลงมาที่ 40-50 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง

4. อ ย่ าแซงรถใหญ่หรือรถบรรทุกหนักในช่วงทางลงเขาชัน เพราะรถพวกนี้จะมีอัตราเร่งสูงกว่ารถทั่วไป

5. วิ ธีที่ปลอ ดภั ยที่สุดคือ ปล่อยให้รถลงมาเองด้วยเกียร์ D/D1-2 หากไม่จำเป็นไม่ควรเหยียบคันเร่ง

การขับรถขึ้นลงเขาเป็นการขับขี่ที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งเส้นทางที่สูงชันหรือคดเอียง มีสิทธิ์ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง แม้จะขับรถเก่งแล้ว อ ย่ างไรก็ต ามผู้ขับรถยนต์ต้องมีสติมากๆ และต้องไม่ประมาทโดยเด็ดข า ด เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความปลอ ดภั ยแก่ตัวเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ด้วย

ที่มา kapook  postsod