เ ท ค นิ คการเพาะปลูกโหระพา ให้แตกยอ ดเยอะ งามไว เก็บได้ทั้งปี

ถ้าพูดถึงโหระพา หล า ยคนคงนึกถึงหล า ยๆเมนู เช่น ไว้กินกับลาบ ใสแกงพะแนงหอมๆ แต่จะมีบางช่วงที่โหระพานั้น มีร า ค าขั้นข้างสูงมาก ฉนั้นเรามาปลูกโหระพากินเองจะดีกว่า วันนี้เราก็ได้นำเ ท ค นิ คดีๆในการปลูกโหระพายังไงให้แตกยอ ดเยอะ งามไว สามารถเก็บกินได้ทั้งปีมาฝากกัน

โหระพาเป็นผักที่ปลูกง่ายสุด ๆ แล้ว โตเร็วมากอีกด้วย และปลูกเพียงครั้งเดียวเราก็สามารถทำให้บนต้น มีให้เก็บใบได้หล า ยปีเลย และดินที่จะใช้ปลูกนั้นจะต้องร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี ปลูกในตอนเย็นจะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว หลุมปลูกขุดลึกประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร ใส่เศษใบไม้แห้งลงไปแล้วแล้วปล่อยต ากหลุมไว้ก่อน 10 วัน แล้วค่อยหาปุ๋ ย ค อ ก มารองก้ นหลุม คลุกผสมเข้ากับดินในหลุมเลย

หลังจากที่เราเตรียมหลุมปลูกเสร็จแล้วก็ย้ ายต้นกล้าโหระพาที่เตรียมไว้มาลงหลุมปลูกได้เลย พร้อมทั้งหาแกลบหรือฟางข้าวมาคลุมไว้แล้วรดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นคอยรดน้ำทุกวันเช้าละเย็น เพื่อให้ดิน มีความชุ่มชื่นเสมอ ต้นโหระพาไม่ข า ดน้ำจะทำให้โตเร็ว 20 – 25 วันเราก็ย้ ายไปปลูกลงแปลงได้แล้วก็ให้ปลูกในระยะห่างประมาณ 20 – 30 เซนติเมตรหรือจะปลูกในกระถางก็ได้

อีกหนึ่งวิ ธีในการปลูกโหระพาคือ ตัดเอากิ่งจากต้นแม่มาในความย าวประมาณ 10 เซนติเมตรแล้วปักชำลงดินได้เลย โดยก่อนชำให้เด็ดใบออ กก่อน เหลือไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ปักลงกระถางแล้วคอยรดน้ำทุกวัน จะทำให้ต้นโหระพาแตกรากใหม่และมีใบมียอ ดออ กมาได้เหมือนกัน

ระหว่างนั้นจะต้องคอยกำจัดวัชพืชออ กด้วยเพื่อจะได้ไม่แย่งอาหารของผัก และพอปลูกไปจนต้นโหระพาโตแล้วแตกยอ ดดีเราก็ตัดกิ่งมาเด็ดใบประ ก อ บ อ า ห า รได้เลยหรือจะตัดข า ยก็ได้

ซึ่งพอเราตัดไปแล้วไม่นานก็จะมีการเกิดแตกกิ่งใหม่ขึ้น มา เราก็จะมีโหระหาให้เด็ดได้นาน ๆ เลยนั่นเอง ซึ่งเราจะเก็บเกี่ยวโหระพาได้หลังปลูกประมาณ 30 – 35 วัน โดยให้ใช้มีดคม ๆ มาตัดเพื่อไม่ให้ต้นช้ำง่าย ตัด ย าวประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร แนะนำให้ตัดทุก 15 – 20 วัน

หากต้องการจะปลูกข า ยแนะนำให้ปลูกเยอะ ๆ หล า ยต้นหน่อย โหระพาข า ยง่ายมาก ตลาดต้องการสูงหรือจะเก็บข า ยให้ต ามร้านต่าง ๆ ดิวร า ค ากันโดยตรงได้เลย ถ้าอย ากจะมีผักสวนครัวที่ปลูกง่ายแนะนำว่าไม่ควรจะพลาดต้นนี้ปลูกง่ายโตเร็วและมีประโยชน์เยอะมาก

ที่มา  kasetchaoban