เ ท ค นิ คการเก็บพริกให้ยังสดใหม่ อยู่ได้นานไม่เ สี ยง่าย

ปัญหาหลังการจ่ายตลาดและการทำอาหารเองที่บ้าน ส่วนใหญ่คือจะใช้ไม่หมด และของที่ซื้อมาเน่าเ สี ยก่อน อ ย่ าง พริก หากเก็บไม่ดีอาจจะใช้ได้ไม่คุ้ม ใช้ไปเพียงครึ่งถุงแล้วทิ้ง เ สี ยด า ยของ ต้องไปซื้ อมาใหม่ทุกครั้งเมื่อทำอาหารครั้งต่อไป วันนี้จึงมาแนะนำเ ค ล็ ด ลั บการเก็บรั ก ษ าพริกเอาไว้ใช้ได้นานๆมาฝากแม่บ้านกัน

พริกสดนั้นหากเก็บไว้ผิ ดวิ ธีจะทำให้พริกเ น่ าไปอย่ างน่าเ สี ยด า ย และทุกครัวก็จำเป็นจะต้องมีติดเอาไว้ ในตอนประกอบอาหารนั้นจำเป็นต้องใช้เพราะเพิ่มความแซ่บอร่อยมากขึ้น สำหรับใครที่มีพริกสดเยอะก็ลองเอาวิ ธีที่เราจะแนะนำนี้ไปใช้กันได้เลย มีขั้ น ต อ นการทำอย่ างไรมาติดต ามอ่ า นกันได้เลย

ขั้ น ต อ นการเก็บพริกสด

เริ่มที่เอาพริกมาล้างทำความสะอาด แล้วเด็ดก้านออ กไป เอากระดาษทิชชู่มาทำการซับน้ำให้พริกแห้งสนิทดี

ต่อด้วยการเลือ กกล่องพลาสติกที่มาฝาปิด แล้วเอาพริกที่แห้งสนิทแล้วแล้วก็ซับน้ำจนแห้งใส่ลงไปในกล่องพลาสติกได้เลย ก็เอากระดาษทิชชู่มารองเ สี ยก่อนจากนั้นใส่พริกลงไป ปิดฝาให้สนิทเลย แล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นในช่องธรรมดา พอเราจะหยิบออ กมาใช้จะเห็นว่าพริกก็ยังสดอยู่ตลอ ด ไม่เน่าเ สี ยง่าย

พริกมีประโยชน์อย่ างไร

1 มี ส า ร แคปไซซิน ช่วยขย ายช่องจ มู กให้ใหญ่ขึ้น ห า ยใจโล่งขึ้น

2 ทำให้ร่างกายมีอุ ณห ภูมิในร่างกายให้ร่างกาย มีการเ ผ าผ ล า ญได้ดีขึ้น

3 มีวิต ามินเอมีเยอะช่วยในการบำรุงส าย ต า และยังมีวิต ามินซีสูงอีกด้วย

4 มีส่วนในการช่วยขั บ ล ม แก้ท้ อ ง อื ด ท้องเฟ้า ทำให้ย่อยอ า ห า รได้ดี

พริกนั้น มีประโยชน์ต่อร่างกายดีมาก ๆ แต่อย่ าทานเยอะเกินไปเพราะรสเผ็ดนั้นจะทำให้แสบกระเพาะและ อั น ต ร า ย ในตัวเองเหมือนกัน สำหรับไอเดียการเก็บพริกสดนั้นทุกคนสามารถนำไปทำต ามกันได้เลย ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหล า ย ๆ ท่าน

ที่มา  kasetchaoban