เ ท ค นิ คการหั่นหอมยังไงไม่ให้แสบต า

เวลาเข้าครัวแล้วส่วนประกอบต้องเป็นหัวหอม เชื่อว่าหล า ยๆคนคงเคยเป็นหั่นหอมทีไรน้ำต าไหลทุกที บางทีหั่นหอมก็ยังไม่เสร็จ ฉนั้นวันนี้เราเลยมีเ ท ค นิ คดีๆในการหั่นหอมไม่ให้น้ำต าไหลมาฝากกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกัน

1. พรมเขียงด้วยน้ำส้มสายชู

ใครจะรู้ว่าน้ำส้มสายชูนั้น มีฤทธิ์สล า ยส า ร ซัลเฟอร์ และยับยั้งไม่ให้ส า ร กระจายตัว ดังนั้นการหั่นหอมบนเขียงที่ถูกพรมด้วยน้ำส้ มสายชูจะช่วยให้เราแสบต าน้อยลง หลังหั่นหอมเสร็จแล้วควรล้างน้ำส้ มสายชูออ กไปจากหอมให้หมด ไม่เช่นนั้นก ลิ่ นของน้ำส้มสายชูอาจติดกับหอมได้

2. นำหอมไปแช่ตู้เย็น

ให้นำหอมไปแช่ตู้เย็นก่อนเอาออ กมาหั่นสัก 30 นาที เนื่องจากความเย็นจะช่วยให้การระเหยของหอม และชะลอปฏิกิริย าที่จะเกิดขึ้น

3. หั่นหอมใกล้ความร้อน

หอมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นหัวหอม หอมแดง หรือหอมใหญ่ มีส า ร ซัลเฟอร์เป็นส่วนประกอบ ดังนั้นการหั่นหอมใกล้ความร้อน เช่น จุดเทียน จะช่วยละล า ยส า ร ดังกล่าวออ กจากหอม ทำให้เวลาหั่นหอม ความระคายเคืองของต า และน้ำต าลดน้อยลงได้

4. เปิดพัดลมแล้วหันออ กขณะหั่น

ลองหันด้านหลังของพัดลมหันเข้าจุดที่เราปลอ กหอม เพื่อ ดูดส า ร ซัลเฟอร์ที่อยู่ในหัวหอมที่ระเหยออ กมาเมื่อเราปลอ กเปลือ ก ทำให้ลดอาการระคายเคืองต านั่นเอง

5. หั่นหอมในน้ำ

ทุกครั้งที่หั่นหัวหอม จะรู้สึกว่าความฉุนของหัวหอมล่องลอยไปต ามอากาศ กระทบมาที่ต าของเรา หนึ่งวิ ธีที่จะช่วยให้ความฉุนห า ยไปก็คือ หั่นหอมผ่านน้ำ โดยการเปิดน้ำก๊อ กให้ไหลผ่าน ขณะที่ผ่าน หรือนำเอาหัวหอมไปหั่นในน้ำ น้ำจะช่วยละล า ยส า ร ซัลเฟอร์ หรือ ที่เรียกว่า กำมะถัน ลดการกระจายของส า ร เข้าสู่ด ว งต า ทำให้อาการแสบต าลดลง

6. แช่มีดในน้ำก่อนหั่น

เป็นวิ ธีการที่คล้ายกับการหั่นหอมในน้ำ น้ำจ ะช่วยชะล้างส า ร ซัลเฟอร์และเอนไซม์ดังกล่าวที่ระเหยออ กมาจากหอม แต่ทั้งนี้การแช่มีดในน้ำอาจจะต้องทำหล า ยครั้ง เนื่องจากไม่ใช่การแช่หอมโดยตรง แต่ก็ยังช่วยลดการระคายเคืองด ว งต าได้บ้าง

7. ลองห า ยใจทางปาก หรือ เคี้ยวอะไรก็ได้

จมูกและประสาททางต านั้นเชื่อมกัน ดังนั้นหากลองห า ยใจทางปาก หรือ หาอะไรเคี้ยวดู เช่น หมากฝรั่งหรือลูกอม จะช่วยให้ส า ร ซัลเฟอร์นั้นลอยเข้าสู่ปาก ลดการสูดดมทางจมูก และระเหยเข้าสู่ต า การห า ยใจทางปากจึงช่วยลดการแสบต าได้อ ย่ างน่ามหัศจรรย์

เห็นไหมละคะเพื่อนๆ มีตั้งหล า ยวิ ธีลองเลือ กนําไปใช้ดูนะคะ แวะมาบอ กกันบ้างว่าวิ ธีไหนดีที่สุดง่ายที่สุดจ้า

ที่มา happyfresh  sangkomonline