เ ท ค นิ คการปลูกโหระพา แตกยอ ดดีใบดกเยอะ เก็บกินไม่ทัน

สำหรับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูวิ ธีการปลูกต้นโหระพากัน ซึ่งทุกคนคงจะรู้จักกันเป็นอ ย่ างดี เพราะเป็นผักสวนครัวที่คู่กับอาหารหล า ยๆชนิดเลย ใครที่อย ากปลูกไว้กินเองเรามาดูวิ ธีการปลูกที่เรานำมาฝากในวันนี้กัน พร้อมแล้วไปดูกันเลย

ผักโหระพาเป็นพืชผักที่มีประโยชน์ ปลูกง่ายโตเร็วมาก ๆ ตลาดต้องการอยู่เสมอ นำไปใช้ทานคู่กับอาหารได้หล า ยเมนูมาก ๆ ทานสดก็นิยมกันเยอะ ทานสุกก็ได้เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่จะชอบทานกันแบบสด ๆ เป็นผักสดมากกว่า สำหรับใครที่อย ากจะปลูกผักโหระพาก็มาลองกันได้เลย ส่วนจะปลูกลงแปลงหรือลงกระถางก็ได้ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแล

การปลูกผักโหระพา

เป็นผักที่ปลูกง่ายก็จริง แต่ถ้าหากดินไม่ดีก็ไม่โตเหมือนกันนะ ฉะนั้นแล้วดินปลูกจะต้องระบายน้ำได้ดี ร่วนซุย และมีน้ำเพียงพอในการรดบำรุงจะข า ดน้ำไม่ได้เลย ในการเตรียมดินปลูกให้ขุดหรือไถลึกประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร จากนั้นต ากดินเอาไว้ก่อน 7 – 10 วัน แล้วทำการไถพรวนคราดเพื่อให้ดินละเอียด แล้วยกแปลงให้สูงประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ความกว้าง 1 เมตรโดยประมาณ

ระยะห่างระหว่างแปลงอยู่ที่ 30 เซนติเมตร พอทำแปลงเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ ยคอ ก ปุ๋ ย 13 – 13 – 21 มาบำรุงในอัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ หรือจะสู ต ร 15 – 15 – 15 ในอัตรา 30 กิโลกรัม/ไร่ โดยหว่านให้กระจายไปจนทั่วแปลงเลย จากนั้นคลุกให้ผสมกับปุ๋ ยคอ กและดินปลูกจนเข้ากันดี

ในการปลูกโหระพานั้น มี 2 แบบที่นิยมปลูกกันคือ การเ พ า ะกล้าแล้วและการปักชำกิ่ง ซึ่งในการเ พ า ะกล้าแล้วย้ ายนั้นก็เอาเมล็ดมาหว่านเ พ า ะลงแปลงเลย แล้วหาฟางมาคลุมบาง ๆ แล้วรดน้ำในทันที จากนั้นรดน้ำบำรุง 2 เวลาเช้าเย็น จนกว่าต้นกล้าจะมีอายุ 20 – 25 วัน แล้วก็ย้ ายไปปลูกลงแปลงจริงได้เลย ระยะการปลูกอยู่ที่ 20 x 20 เซนติเมตร และต้องปลูกหลังการถอนต้นกล้าในวันนั้นเลย

ในส่วนการปลูกแบบปักชำกิ่งนั้นเราก็ตัดเอากิ่งที่โตพอประมาณ ไม่อ่อนหรือแก่มากเกินไป ขนาดประมาณ 5 – 10 เซนติเมตร แล้วปลิดใบออ กให้หมดเลย พอได้มาแล้วก็เอาไปปักลงกระถาง ปักลงแปลง ระยะการปลูก 20 x 20 เซนติเมตร แล้วเอาฟางส ะ อ า ดมาคลุมแปลงเอาไว้แล้วรดน้ำในทันทีเลย

ผักโหระพานั้นชอบความชื้นแต่ไม่ชอบน้ำขัง ฉะนั้นแล้วจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงแรกของการปลูกจะต้องการน้ำเยอะเป็นพิเศษ ส่วนปุ๋ ยบำรุงนั้นใช้เป็นปุ๋ ยคอ กก็ได้ และคอยกำจัดวัชพืชออ กด้วย พรวนดินให้ร่วนซุยร า กจะหาอาหารได้ดี ใครอย ากจะมีผักโหระพาไว้ทานทำการปลูกได้เลย

ที่มา kasetchaoban