เ ท ค นิ คการปลูกส้มโอให้ลูกใหญ่ รสหวานฉ่ำ โตเร็ว

สำหรับใครที่ปลูกส้มโอแล้วไม่เคยรอ ดหรือ กำลังมองหาวิ ธีปลูกส้มโอ วันนี้เราก็มีเ ท ค นิ ควิ ธีการปลูกส้มโอให้รอ ดมาฝากกัน ไม่ว่าจะปลูกทานเองหรือปลูกเพื่อไว้ข า ยก็สามารถนำวิ ธีที่เรานำมาฝากวันนี้ไปทำต ามกันได้เลย จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

ส้มโอลูกใหญ่ ๆ รสหวานฉ่ำ ๆ ก็ต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนแรกที่ปลูกเลย สำหรับคนที่อ ย า กจะมีต้นส้มโอเป็น ข อ ง ตั ว เ อ งหัน มาปลูกกันเถอะ ปลูกง่ายเติบโตได้ในแทบจะทุกพื้นดิน

การเพาะการปลูกส้มโอนั้นจะมีหล า ยวิ ธี มีทั้งการติ ด ต า ต อ น กิ่ง เ สี ยบกิ่ง จะใช้แบบไหนก็ได้แต่ส่วน มากจะนิยมเ สี ยบกิ่ง จะได้ต้นส้มโอที่ไม่สูงเท่าไรนัก ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายอีกด้วย

การปลูกส้มโอ

หากพื้นที่น้ำไม่ค่อยท่วมขังก็ขุดดินพ ร วน ดิ นป ลูกป ก ติ เลย แต่ถ้าหากน้ำท่วมขังง่ายก็ให้ขุดยกร่องแปลงในแนวย า ว โดยยกร่องให้สูงขึ้น ขนาดสันร่องก็ให้กว้างประมาณ 6 – 7 เมตร และเป็นร่องน้ำกว้างสักประมาณ 1 – 1.50 เมตร ส่วนความลึกนั้นก็อยู่ที่ 1 เมตร

แล้วทำคันกันน้ำรอบ ๆ ด้วย ในส่วนของห ลุ มปลูกนั้นก็ขุดขนาด 50 เซนติเมตร พร้อมต ากดินปลูก ดินขุดขึ้น มานานสัก 10 – 14 วัน ส่วนระยะห ลุ มนั้นให้ห่าง 6 – 8 x 6 – 8 เมตร หรือจะเป็นระยะ 7 x 7 เมตร โดยใน 1 ไร่เราก็จะปลูกได้ประมาณ 25 – 40 ต้นเลย

พอต ากดินแล้วก็เอาหน้าดินเกลี่ยลงห ลุ ม แล้วโรย ปุ๋ ย ค อ ก ลงไปหรือวัสดุอินทรีย์คลุกผสม ๆ ให้เข้ากัน จ า ก นั้ นก็เอากิ่งพันธุ์ส้มโอมาลงปลูกได้เลย โดยให้ปลูกในระดับดินในห ลุ มนั้นสูงกว่าดินเดิมนิดหน่อย

จากนั้นก็เอาฟางข้าวมาปิดคุมไว้เป็นการ รั ก ษ า ความชื้น แล้วก็หาไม้หลักมาปักด้วยมัดให้แน่นเพื่อไม่ให้ต้นไม้โยกล้มง่าย โดยปลูกให้พูนดินหรือ กองดินให้สูงเหนือพื้นดินประมาณ 20 เซนติเมตร ขนาดกองประมาณ 40 เซนติเมตร แล้วก็เอาลงปลูกได้เลย จะขุดห ลุ มปลูกหรือ กองดินปลูกก็ต ามแต่ชอบได้เลย

การดูแล รั ก ษ า

หลังการปลูกแล้วก่อนจะติดผล ระยะบำรุงต้น จะต้องให้น้ำอ ย่ า งสม่ำเสมอ น้ำแต่พอ ดี แต่ถ้าหากเป็นช่วงติด ด อ ก อาจให้น้ำน้อยลงมาหน่อย หลังการ แ ท ง ช่อ ด อ ก แล้วเริ่มติดผลกลับมาให้น้ำปกติได้เลย

ส่วนในหน้าแล้งนั้นความถี่ในการให้น้ำปรับมาเป็น 7 วัน/ครั้ง หรือจะติดตั้งระบบน้ำหยด ระบบสปริงเกอร์ก็ได้ แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนั้นก็ให้ปล่อยรับน้ำฝนไปต ามธรรมชาติเลย ยกเว้นแต่ฝนทิ้งช่วงนานก็คงจะต้องรดน้ำบ้าง

ในส่วนของปุ๋ ยนั้นก็ให้ไปต ามระยะเลย โดยในระยะแรก ๆ ต้นส้มโออายุ 1 – 3 ปี จากนั้นก็ใส่ปุ๋ ย ค อ กหรือเอาเศษวัสดุอินทรีย์ในอัตรา 1 กิโลกรัม/ต้น จากนั้นก็ใช้ร่วมกับปุ๋ ย สู ต ร 15 – 15 – 15 โดยใส่ในอัตรา 200 กรัม/ต้น แล้วก็แบ่งใส่ 2 ครั้ง/ปี ต่อไปในระยะการบำรุงต้นแล้วก็ปล่อยให้ติดผลในปีที่ 4 ของเดือนตุลาคม ก็ใช้ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 ในอัตรา 1 – 2 กิโลกรัม/ต้น

ในส่วนของระยะการเร่งสร้าง ด อ ก เดือนธันวาคมก็ปรับมาใช้เป็นปุ๋ ย 12 – 24 – 12 ต่อไปเป็นระยะติดผลอ่อนในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ก็ปรับมาใช้ปุ๋ ย 15 – 15 – 15 เหมือนกับระยะการบำรุงผล ต่อไปในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมก็บำรุงผลด้วยสู ต ร 12 – 12 – 24 ได้เลย

การบังคับให้ส้มโอ อ อ ก ด อ ก

ให้งดน้ำไปสักประมาณ 25 – 30 วัน จะเห็นว่าใบเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวแล้ว จากนั้นเราค่อยกลับมาให้น้ำปกติคือให้ทุก 7 – 15 วัน ใบของส้มโอจะร่วงหมดแล้วแตกใบใหม่ขึ้นแล้วก็ผลิ ด อ กใหม่ด้วยเหมือนกัน เป็นวิ ธีการบังคับส้มโอแบบง่าย ๆ จริง ๆ ก็นำไปใช้กับพืชอ ย่ า งอื่นในบางชนิดได้เหมือนกัน

สำคัญอีกอย่ างหนึ่งคือ การกำจัดวัชพืชจะต้องคอยกำจัดออ กสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงปีแรกที่ปลูกเพราะว่าวัชพืชจะมาแ ย่ ง ส า รอาหารของส้มโอได้ ให้ทำอย่ างน้อย 2 เดือน/ครั้งก็ยังดี พรวนดินให้เรียบร้อยกำจัดวั ช พื ชออ กให้หมด

การเก็บเกี่ยวส้มโอ

พอเราปลูกส้มโอไปได้อายุประมาณ 3 – 4 ปี โดยเราก็จะเก็บผลได้หลังจาก ด อ ก บานแล้วสัก 8 เดือน แต่ก็เก็บผลได้ตั้งแต่ 7 เดือนแล้ว หากติด ด อ กและผลเยอะเกินไปก็ให้เด็ดออ ก

ไปเหลือผลที่สมบูรณ์ที่สุดเอาไว้ ก็เด็ดผลทิ้งไปต ามอายุของต้น ก็ขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของลำต้นด้วย หากเป็นส้มโออายุ 4 ปีก็เด็ดไปประมาณ 10 – 15 ผล 5 ปี เด็ดออ ก 20 – 30 ผล อายุ 6 ปี เด็ด 30 – 50 ผล อายุ 10 ปี เด็ด 100 – 120 ผล

โดยเวลาจะเก็บนั้นก็นับหลังจากติดผลหรือสังเกตดูว่าผลแก่หรือยัง โดยให้ดูที่เปลือ กส้มโอว่ามีสีเหลืองอมเขียวหรือสีเขียวอ่อน แล้วสังเกตจุดสีน้ำต าลหรือต่อมน้ำมันบริเวณก้ นผลจะห่างกัน ก้ นผลจะมีความนวลกดดูจะนิ่ม กลิ่นฉุนค่อนข้างน้อยเมื่อทำให้เกิดแผล

ส้มโอมีวิต ามินซีสูงรวมถึงส า รอาหารอย่ างอื่นด้วย เป็นผลไม้ที่ ค น ไ ท ย เ ร ารู้จักกันดีและนิยมทานกัน ส่วนรสชาติจะหวานจะเปรี้ยวนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละ ส า ย พั น ธุ์ และการบำรุงดูแลด้วย เวลาเก็บเกี่ยวให้ร ะ วั งอ ย่ าให้ผลร่วงลงมากระทบพื้นอาจทำให้แตกได้ ใครอย ากจะปลูกส้มโอไว้ทานก็ลงมือปลูกได้เลย

ที่มา kasetchaoban