เ ท ค นิ คการปลูกมะเขือพวงให้ด ก เก็บกินไม่ทัน เก็บสร้างร า ยได้ดี

มะเขือพวงเป็นผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหล า ยด้านและยังนำไปป ร ะ ก อ บ อ า ห า รได้หลากหล า ยอีกด้วย บางเมนูนั้นหากข า ดมะเขือพวงไปก็จะเหมือนกับทำอาหารนั้นไม่เสร็จเลย สามารถทานได้ทั้งแบบดิบหรือปรุงสุกแล้ว เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งผักสวนครัวที่น่าปลูกไว้ในบ้านเลยก็ว่าได้

สำหรับใครที่อย ากปลูก มะเขือพวงปลูกอย่ างไรให้มีผลผลิตเยอะ ผลด กเต็มต้นวันนี้เรามีวิธีในการปลูกและการบำรุงมาให้ทุกคนได้อ่านกัน รับรองว่าไม่มีอะไรย ากเลย ขั้ น ต อ นไม่ซับซ้อนอะไร จะปลูกเพื่อ การค้ าก็ทำได้จะปลูกไว้ทานเองก็เหมาะ มีติดบ้านเอาไว้หน่อยเวลาประกอบอาหารเราก็ไปเด็ดจากต้น มาได้เลย สบายมาก ๆ แ ถ ม ยังช่วยประหยัดงบการจ่ายตลาดไปได้หล า ยตังค์เหมือนกัน มาดูขั้ น ต อ นการปลูกพร้อมกันได้เลย

การเพาะเมล็ดมะเขือพวง

หากเป็นไปได้อย ากจะให้ใช้พีทมอสในการเพาะกล้าต้น มะเขือพวงแต่ถ้าหาไม่ได้จะใช้ดินเพาะแบบอื่นก็ได้ จากนั้นเอามาใส่ลงในถาดหลุมเพาะ เหลือปากหลุมไว้สัก 0.5 – 1 เซนติเมตร ไม่ต้องใส่จนเต็มเกินไป แล้วเอาเมล็ดมะเขือพวงมาหลอ ดลงหลุมได้เลย 2 – 3 เมล็ด/หลุม แล้วก็กลบดินหรือพีทมอสบาง ๆ แล้วรดน้ำเช้า – เย็นเลย อย่ าปล่อยให้แห้ง จากนั้นสัก 4 – 5 วันจะเริ่มงอ กแล้ว พอต้นกล้าอายุได้ 25 วันก็ทำการถอนย้ ายไปลงปลูกบนแปลงจริงได้

การปลูกมะเขือพวง

หลังจากเราย้ ายต้นกล้ามานั้นจะต้องปลูกเลย ฉะนั้นเตรียมแปลงปลูกเอาไว้ให้พร้อมด้วย และควรย้ ายกล้าตอนกลางคืนเวลาปลูกจะฟื้นตัวเร็ว และสู ต รบำรุงนั้นจะใช้เป็นปุ๋ ย 25 – 7 – 7 ซึ่งให้หลังจากย้ ายมาปลูกได้ 10 วัน ใช้ในอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ แล้วก็ใช้ปุ๋ ย 15 – 15 -15 ห่างจากการให้ปุ๋ ยรอบแรก 15 วัน และให้ทุก 10 วัน พอถึงช่วงติดผลก็เปลี่ยน มาใช้เป็นปุ๋ ย 13 – 13 – 21 กับสู ต ร 15 – 15 -15 ใน อั ต ร า 1 : 1 อัตราที่ใช้ 20 – 30 กิโลกรัม/ไร่

การเก็บเกี่ยวมะเขือพวง

พอปลูกมะเขือพวงได้อายุประมาณ 75 – 80 วัน โดยนับจากหลังการหยอ ดเมล็ดก็จะมีให้เก็บได้ประมาณ 2 – 3 วัน/ครั้ง ซึ่งก็ถือว่าจะมีผลผลิตให้เราได้เก็บตลอ ดแล้วนั่นเอง และในช่วงเก็บเกี่ยวจะต้องบำรุงด้วยปุ๋ ยและน้ำให้พอ ดี รดน้ำอย่ างสม่ำเสมอ และเราจะมีมะเขือพวงให้เก็บได้นาน 3 – 4 เดือนเลยทีเดียว

ที่มา kasetchaoban