เ ท ค นิ คการปลูกมะม่วง 90 อ งศ า ให้ออ กผลดก เก็บกินได้ทั้งปี เก็บข า ยได้ร า ยได้ดี

สำหรับะม่วงเป็นผลไม้ที่ไม่ว่าจะทานสดหรือทานสุกก็อร่อย ทั้งยังนำมาทำเป็นของหวานอ ย่ างข้าวเหนียวมะม่วง ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยละจ้า แต่ที่ส่วน มากเรามักจะเห็น มะม่วงนั้นออ กเป็นฤดูใช่ไหมละ พอหมดหน้ามะม่วง เราก็จะไม่ได้กิน

วันนี้เราเลยจะมานำเสนอวิ ธี การแกล้งมะม่วง ทำให้มีลูกเยอะ ลูกดกมีให้เก็บข า ยได้ตลอ ดทำอ ย่ างไร ลองมาผ่านสู ต รที่ทำต ามกันง่าย ๆ ที่จะทำให้มะม่วงของคุณลูกใหญ่ข า ยได้ร า ค าดีมากขึ้น

หรือใครที่คิดกำลังอย ากจะทำสวน มะม่วงก็ลองอ่ า นกันดูได้ อาชีพเกษตรนั้นร า ยได้งามมาก หากเรารู้หลักในการทำ หาตลาดเป็น ทำผลิตได้ดียังไงก็อยู่ได้แน่นอน เอาล่ะมาดูวิ ธีทำให้มะม่วงดกกันเลยค่ะ

สำหรับเ ท ค นิ คนี้เรียกว่า การปลูกมะม่วง 90 องศา โดย คุณกิจติกร กีรติเรขา เขาได้เล่าเกี่ยวกับเคล็ดลับนี้ว่า การปลูกมะม่วง 90 แบบนี้เกิดจากที่ตนนั้น ได้สังเกตต้น มะพร้าวที่ปลูกให้เอียง 90 องศา มีลูกดกตลอ ดทั้งปี ต่างจากต้นที่ปลูแบบตั้งตรง จึงได้ศึกษาการปลูกต้นไม้แบบนี้จึงพบว่า

เมื่อต้นไม้เอียงมันจะพย าย าม เร่งดูดสารอาหารเลี้ยงตัวเองให้มากที่สุด เพื่อให้อยู่รอ ด และเหตุผลนี้จึงทำให้มะม่วงออ กดอ กออ กผลมากที่สุดเท่าที่ทำได้ จึงเริ่มนำวิ ธีการดังกล่าวมาทดลองกับต้น มะม่วงนั่นเองค่ะ ซึ่งผลที่ได้ออ กมาก็ไม่ทำให้ผิ ดหวังเลย ซึ่งมีวิ ธีการง่ายๆ ดังนี้

วิ ธีการปลูก

1.ขั้ น ตอ นแรกทำการปลูกมะม่วงให้มีความสูงประมาณ 2 เมตร แล้วตัดกิ่งบริเวณโคนลำต้นออ กให้หมด

2.จากนั้นทำการหาไม้มาปักหลักโดยปักใกล้โคนต้นแล้วแล้วผูกเชือ กดัดโคนต้นให้เอนต ามหลักลงมา

3.ขั้นต่อมาให้นำไม้ปักหลักอีกท่อนหนึ่งมาปักไว้ห่างจากโคนต้น 1 เมตร แล้วค่อยๆดัดลำต้นให้เอียงระนาบกับพื้น แล้วใช้เชือ กผูกยึดต้นกับหลักไม้ที่ปักไม้

4.ในการดัดวันแรกให้ดัดประมาณ 30 องศา วันที่ 2 และวันที่ 3 ให้ดัดเพิ่มวันละ 30 องศา ต ามลำดับ จนลำต้นเอียงตั้งฉาก 90 องศา

5.เมื่อลำต้นเอียงได้ 90 องศาแล้ว ให้ตัดยอ ดมะม่วงให้เหลือ 3 กิ่งเท่านั้น เพื่อป้องกันการแย่งอาหาร

6.ระหว่างการปลูกทำการบำรุงต้น มะม่วงปกติ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 1 ปี ต้น มะม่วงก็จะทยอยออ กผลผลิตมาให้เห็นแล้ว

เพียงเท่านี้ก็เราก็จะได้ต้น มะม่วงเตี้ย ลูกดกมากทั้งต้น สามารถเก็บกินเก็บข า ยได้เงินดีอ ย่ างแน่นอน เป็นวิ ธีที่ง่ายมากๆ ลองนำไปทำดูนะ

ที่มา  poobpub