เ ท ค นิ คการปลูกผักชีในตะกร้า

สำหรับวันนี้เราขอนำเสนอ การปลูกผักชีไร้ดินในตะกร้าซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่หรืออยู่คอนโดก็ปลูกผักชีไว้ทานได้ง่ายๆค่ะ โดยวิ ธีนี้ใช้อุปกรณ์ไม่กี่อ ย่ างไม่ถึง 2 เดือนก็ได้ผักชีสดๆปลอ ดส า รรับประทานแล้วค่ะ

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ตะกร้า

2. ปุ๋ ยน้ำ

3. เมล็ดผักชี

4. กระดาษทิชชู

5. กะละมังหรือภาชนะที่สามารถรองน้ำได้

วิ ธีการปลูก

1. เริ่มจากการนำเมล็ดผักชีมาแช่น้ำถ้าเมล็ดไหนลอยให้คัดทิ้งไปส่วนเมล็ดไหนจมแสดงว่าใช้ได้ถือเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์

2. จากนั้นให้บุเมล็ดผักชีให้พอแตกเป็น 2 ซีก เตรียมน้ำใส่กะละมังหรือภาชนะที่รองน้ำได้จนเต็ม

3. นำตะกร้าที่ก้นตะกร้ามีขนาดพอ ดีกับปากกะละมังโดยให้ก้นตะกร้าสัมผัสกับน้ำในกะละมัง

4. ขั้นต่อมาให้นำเมล็ดผักชีที่พักเตรียมไว้มาโรยให้ทั่วตะกร้าโดยเขี่ยให้เมล็ด กระจายกันอ ย่ าให้เกาะกันเป็นกระจุก

5. นำตะกร้าเพาะไปตั้งไว้ในที่แสงแดดส่องรำไร แล้วหมั่นเติมน้ำทุกวันให้เต็มกะละมังพย าย ามให้เมล็ดผักชีสัมผัสกับน้ำตลอ ดเวลา

6. นำกระดาษทิชชูมาแปะไว้ด้านบนเมล็ดแบบบางๆแล้วรดน้ำต ามลงไปให้เปียก กระดาษทิชชูจะช่วยเก็บความชื้นไว้เพื่อเพิ่มอัตราการงอ กของเมล็ด

7. เมื่อเวลาผ่านไป 7-12 วัน ก็จะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่ามีใบและรากอ่อนเกิดขึ้น มาให้เห็น รากอ่อนพย าย ามชอนไชรากลงด้านล่างเพื่อหาน้ำ

8. เมื่อเวลาผ่านไป 25 วัน ห็จะพบว่าผักชีเริ่มเจริญเติบโตมีใบจริงออ กมาให้เห็นแต่ยังไม่ค่อยงามและลำต้นไม่โตสูงชูช่อมากนัก

9. ในช่วงที่ผักชีปลูกได้ 30 วัน ให้ทำการใส่ปุ๋ ยน้ำทุกๆ 15 วัน โดยใส่ปุ๋ ยผสมลงกับน้ำ เพื่อเป็นการบำรุงต้นและใบให้งาม

10. เมื่อเวลาผ่านไป 40-45 วัน ก็จะพบได้ว่าผักชี งามสวยแข่งกันชูช่อพ้นตะกร้าขึ้น มา ช่วงนี้ก็สามารถเก็บเกี่ยวผักชีได้เลยค่ะ

11. เมื่อเก็บเกี่ยวผักชีแล้วก็ให้ใส่ปุ๋ ยเติมเข้าไปทันทีต้นผักชีก็สามารถงอ กขึ้น มาใหม่และเก็บต่อเนื่องได้หล า ยรุ่นค่ะ

เป็นอีกหนึ่งวิ ธีปลุกผักชีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ดินให้เลอะเทอะสามารถปลูกได้ทุกที่และใช้พื้นที่ในการปลูกนิดเดียวค่ะ

ที่มา  postnoname