เ ท ค นิ คการปลูกผักกระถางเดียวให้ได้ผักหล า ยอย่าง ด้วยการเ จ า ะ

การปลูกผักในกระถางถือเป็นวิ ธีปลูกผักที่หล า ยคนนิยมเนื่องจากสะดวกเคลื่อนย้ายง่ายและประหยัดพื้นที่ซึ่งโดยปกติแล้วในหนึ่งกระถางจะปลูกได้เพียง 1-2 ต้น เท่านั้น วันนี้จึงขอนำเสนอปลูกผักในกระถางให้กระถางหนึ่งสามารถปลูกได้หล า ยต้นด้วยการเ จ า ะกระถางค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. ต้นกล้าพืชผักที่ต้องการปลูก

2. ขี้เถ้าแกลบ

3. ขุยมะพร้าว

4. ดิน

5. กระถาง

6. ลวดสำหรับแขวน

วิ ธีการปลูก

1.เริ่มจากการเตรียมกระถางพลาสติกขนาดต ามต้องการแล้วทำการเ จ า ะช่องรอบๆกระถาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 เซนติเมตร หรือให้ขนาดเล็กกว่ารากต้นกล้าที่เราจะเอามาปลูก

2.จากนั้นให้ผสมวัสดุปลูกโดยใช้ ดิน 3 ส่วน ขี้เถ้าแกลบ 1 ส่วน ขุยมะพร้าว 1 ส่วน แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวแล้วนำใส่กระถางจนเต็มดี

3.ขั้นต่อมาให้นำต้นกล้าพืชค่อยๆใส่ต ามช่องที่เ จ า ะช่องไว้และด้านบนกระถาง ด้านล่างกระถาง อย่างเบามือระมัดระวังอย่าให้เกิดความเสียห า ยกับต้นกล้า

4.สุดท้ายให้ทำการร้อยลวดเข้ากับกระถางที่เ จ า ะไว้แล้วนำไปแขวน รดน้ำให้ชุ่มให้ทั่วกระถาง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ไม่นานพืชผักในกระถางก็จะเติบโตรอบๆเต็มกระถางค่ะ

ที่มา Postnoname