เ ท ค นิ คการปลูกน้อยหน่าให้ออ กผลดก รสหวานอร่อย

สําหรับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกน้อยหน่า ซึ่งเป็นไม้ผล ทรงพุ่มขนาดกลาง ลำต้น มีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร เติบโตได้ในดินเกือบทุกประเภท ใครที่ชอบกินและอย ากปลูกไว้ทานเองสักต้นสองต้น มาลองทำต ามวิ ธีที่เรานำมาฝากวันนี้ได้เลย หรือใครที่อย ากจะทำเป็นสวนก็สามารถทำได้ เราไปดูวิ ธีการปลูกกันเลย

วิ ธีการปลูก

แ น ะนำการปลูก ควรปลูกช่วงหน้าฝน เตรียมขนาดหลุมปลูก กว้าง ย า วและลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ให้ผสมดิน ปุ๋ ย ค อ กจำนวน 5 กิโลกรัม และร็ อ คฟอสเฟตจำนวน 5 กิโลกรัม ประมาณ 500 กรัม เข้าด้วยกันในหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

ยกถุงกล้าต้นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับของดินในถุงสูงกว่า ระดับดินปากหลุมเล็กน้อย จากนั้นใช้มื ด ป า ดถุง จากก้นถุงขึ้uมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) แล้วดึงถุงพลาสติกออ ก ทำการกลบดินที่เหลือลงในหลุม กดดินบริเวณโดนต้นให้แน่น จากนั้นปักไม้หลักและผูกเชือ กยึด เพื่อป้องกันลดพัดโยก ควรหาวัสดุคลุดดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแ ห้ง เสร็จแล้วรดน้ำให้ชุ่ม ทำร่มเงา เพื่อช่วย พรางแสงแดด

ระยะปลูก

ระยะห่างของ1ต้น 3 x 3 เมตร จำนวนต้นต่อไร่เฉลี่ย 150 ต้น/ไร่

การให้ ปุ๋ ย

ต้ น ที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่ 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง ต้ น ที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ ปุ๋ ย ดังนี้

บำรุงต้น ใช้ 15-15-15

ระยะสร้าง ด อ ก ใช้ 8-24-24

บำรุงผล ใช้ 15-15-15

ปรับปรุงคุณภาพ ใช้ 13-13-21

ปริมาณการใช้ ขึ้นอยู่กับอายุของต้นและผลผลิต ซึ่งอยู่ระหว่าง 2 – 4 กก./ต้น /ปี

การให้น้ำ

ในระยะปลูกใหม่ จำเป็นต้องให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่วยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้เร็ว โดยน้อยหน่าเริ่มติดผลได้ในปีที่ 2

การปฏิบัติอื่น ๆ

น้อยหน่าที่ให้ผลในระยะ 2 – 3 ปีแรก ไม่จำเป็นต้องตั ด แต่งกิ่ง เพราะยังให้ผลขนาดใหญ่อยู่จะต้องตั ด แต่งบ้างก็เป็นกิ่งที่สูงเกินไป กิ่ง ฉี ก หั ก กิ่งแก่ กิ่งไม่สมบูรณ์ ส่วนการตั ด แต่งกิ่งครั้งใหญ่ จะเริ่มตั ด แต่งกิ่งเมื่อน้อยหน่าอายุประมาณ 4 – 8 ปี ซึ่งต้นจะเริ่มเสื่อมโทรม ผลเล็ก รูปร่างไม่ดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความสมบูรณ์ของต้นและการบำรุงรั ก ษ าเป็นสำคัญ

การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

ผลน้อยหน่าจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 110 – 120 วัน จากด อ กบานโดยสังเกตร่องต าน้อยหน่าเริ่มห่างและสีร่องต าเข้ม ผิ ว จะเปลี่ยนจากสีเขียวอมเหลือง สำหรับน้อยหน่า-หนัง สำหรับพั น ธุ์สีครั้งจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง การเก็บเกี่ยว โดยใช้มือปลิดผลติดขั้ว ถ้าอยู่สูงจะใช้ไม่ง่ามสอย ลงมาปลดผล ใส่ตะกร้า นำมาคัดขนาด และบรรจุผลใส่ภาชนะบรรจุ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่ โดยรองด้วยใบตอง

อายุการเก็บรั ก ษ า

หลังจากขนส่งน้อยหน่าส่งตลาดผลผลิตจะเริ่มสุก ขึ้นอยู่กับความแก่ของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวปกติอายุการวางขย า ยผลผลิต จะอยู่ระหว่าง 3 5 วัน

ที่มา jo-workman  sangkomonline