เ ท ค นิ คการปลูกทุเรียนในเข่ง พื้นที่น้อยก็ปลูกได้

สำหรับใครที่ตอนนี้อย ากจะปลูกทุเรียนไว้กินสักต้น แต่พื้นที่ไม่ค่อยอำนวย มีพื้นที่น้อย วันนี้เราจึงมานำเสนอ การปลูกทุเรียนในเข่ง ที่ใช้พื้นที่น้อย ปลูกยังไงเราไปดูเ ท ค นิ คนี้พร้อมๆกันจ้า

หล า ยคนอาจจะเคยได้ยิน มาบ้างแล้วสำหรับการปลูกทุเรียนในเข่ง อย ากจะให้ลองปลูกกันดู ทุเรียนเราเองก็ปลูกได้ มีผลรสอร่อยไม่แพ้สวนปลูกเองเช่นกัน พอถึงหน้าทุเรียนเราก็ไม่ต้องเปลืองเงินหาซื้ อเลย เพราะร า ค าทุเรียนไม่ได้เบาเลย ปลูกเอง ทานเอง เหลือก็ยังแบ่งข า ยได้อีกด้วย โดยจะต้องหากิ่งพันธุ์ทุเรียนที่สมบูรณ์พันธุ์ดี ๆ มา โดยจะต้องเป็นกิ่งอ า ยุ 1 ปีถึงจะเหมาะแก่การปลูก

สำหรับดินปลูกนั้นจะใช้เป็นหน้าดินดินดำ 1 ส่วน ผสมเข้ากับแกลบดำ 2 ส่วน และมูลสัตว์ 1 ส่วน จากนั้นคลุกผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็เอาไปใส่ในกระถางแล้วก็เหลือพื้นที่ไว้สัก 3 นิ้ว เอากิ่งพันธุ์ทุเรียนที่ได้มานั้นวางลงปลูกในกระถางหรือเข่งเลย จัดการปักหลักผูกเชือ กมัดเพื่อป้องกันต้นโยกล้มง่าย

ดินที่ใช้ปลูกนั้นควรจะเป็นดินร่วนสามารถระบายน้ำได้ดี อาจจะใช้เป็นดินเหนียวปนทรายก็ได้ หรือ ดินร่วนปนทราย ทุเรียนนั้นไม่ชอบน้ำขังฉะนั้นระวังเรื่องนี้ให้มาก ๆ และความเป็นก ร ด ด่ า งในดินที่เหมาะสมให้อยู่ที่ 5.5 – 6.5 หากจะปลูกในดินทรายก็หาหน้าดินที่อื่น มาผสมเข้ารวมถึงปุ๋ ย ค อ กด้วยจะทำให้มีธาตุอาหารให้ทุเรียน มากขึ้น และจะต้องมีน้ำรดตลอ ดทั้งปีเพราะทุเรียนจะข า ดน้ำไม่ได้เลย

การปลูกทุเรียนในเข่งดีอ ย่ า งไร

1 เราควบคุมคุณภาพ คุมรสได้ดีกว่าปลูกลงดินปกติ

2 แม้มีพื้นที่เพาะปลูกน้อยก็ปลูกทุเรียนได้

3 ป้องกันการเกิด โร คได้ง่าย

4 ได้ผลผลิตเร็วขึ้น

ขั้ น ต อ นการปลูก

1 เลือ กกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่มีอายุ 1 ปี เป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้ที่คุณชอบ ตัดเอาถุงชำออ กเหลือเดินไว้สัก ¼ ของถุงพอ

2 ผสมดินปลูกให้เรียบร้อย ดินดำ 1 ส่วน แกลบดำ 2 ส่วน มูลวัว 1 ส่วน คลุมผสมกันแล้วใส่ลงในเข่ง โดยไม่ต้องเต็มเหลือไว้ 3 นิ้วสำหรับลงต้นพันธุ์

3 จัดการปลูกต้นพันธุ์ทุเรียนแล้วปักหลักให้เรียบร้อยค้ำไว้กันล้ม

4 รดน้ำหลังปลูกทันทีและหาวัสดุมาคลุมดินคลุมโคนรั ก ษ าความชื้นเอาไว้

5 ให้รดน้ำในช่วงเช้า พอทุเรียนตั้งต้นได้อายุสัก 1 – 2 เดือนจะเริ่มมียอ ดใหม่ใบอ่อน มาให้เห็นกันแล้ว

การบำรุงใ ส่ ปุ๋ ย

ในช่วงแรกที่ปลูกหรือ 2 ปีแรกนั้นให้ใส่เป็นปุ๋ ยค อ ก พอเริ่มมีการแตกยอ ด แตกกิ่งใหม่เราก็หาปุ๋ ยไนโตรเจน มาบำรุง พอถึงช่วงติดด อ กก็ล ดปุ๋ ยไนโตรเจนลง เพื่อล ดการแตกกิ่ง โดยเน้น ปุ๋ ย ฟอ ส เฟตหรือโพรแทสเซียมแทนเป็นการเร่งด อ กและผลของทุเรียน พอเริ่มติดผลแล้ว 6 สัปดาห์ก็ค่อยกลับมาใส่ปุ๋ ยค อ กอีกครั้ง พร้อมกำจัดวัชพืชให้เรียบร้อย

ทุเรียนก็จะค่อย ๆ เติบโตและให้ผลผลิตในเข่งที่เราปลูกนั่นเอง สำหรับใครที่อย า กจะปลูกทุเรียนแบบง่าย ๆ มีต้นทุเรียนเป็นของตัวเองวิ ธีนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลย ทุเรียนปลูกง่ายกว่าที่คิดไม่ลองก็ไม่รู้ฉะนั้นลองดูกันหน่อยไหม ไม่แน่คุณจะมีทุเรียนเก็บติดต่อ กันหล า ยปีก็เป็นได้

ที่มา  kasetchaoban