เ ท ค นิ คการปลูกต้นข่าครั้งเดียวให้อยู่ได้นาน ได้เหง้าใหญ่งามๆ

ข่าเป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน (เหง้า) และยังประกอบไปด้วย ใบ ดอ ก ผล และเมล็ด โดยจัดอยู่ในตระกูลขิง เป็นพืชส มุ น ไ พ รชนิดหนึ่งที่บ้านเราและอินโดนีเซียนิยมนำมาใช้ในการประกอบอาหารต่าง ๆ ใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อช่วยแต่งก ลิ่ นอาหาร ดั บก ลิ่ นค า วของเ นื้ อ สั ต ว์ต่าง ๆ ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องแกงหรือน้ำพริกต่าง ๆ ใช้ปรุงรสในอาหารต่าง ๆ อ ย่ างต้มข่า ต้มยำ ผัดเผ็ด เป็นต้น นอ กจากนี้ดอ กและลำต้นอ่อนยังใช้รับประทานเป็นผักสดได้อีกด้วย

ปลูกข่าอย่ างไรให้แ ต กกอได้ดี มีเ ค ล็ ด ลั บในการปลูกง่าย ๆ ไม่ว่า จะปลูกข่าเพื่อ ก า ร ค้ า จำหน่าย หรือ จะปลูกไว้เป็นผักสวนครัวใช้ประกอบอาหารเองในบ้านก็ใช้วิ ธีนี้ได้ ซึ่งจะทำให้เรามีข่าเก็บได้ย า วนานหล า ยปีเลยทีเดียว และในตลาดนั้นข่ายังมีความต้องการสูงทีเดียว ร า ค าไม่ค่อยจะตกเท่าไหร่ ชวนทุกคน มาปลูกข่าให้ได้เหง้างาม ๆ มีขั้นตอนก า ร ปลูกอย่ างไรมาติดต ามกันได้เลย

การเตรียมดินและปลูกข่า

เนื่องจากข่านั้นเป็นพืชที่ชอบดินร่วน ชอบความชื้น แต่ว่าจะต้องไม่มีน้ำขังนะ ในการเตรียมดินนั้นให้พรวนหน้าดินอย่ างน้อย 50 เซนติเมตรแล้วเอาแกลบมาโรยแล้วกลบ ต่อด้วยก ารต ากดินเอาไว้ 7 วัน ต่อด้วยก ารเอาฟางมาคลุมหน้าดิน

สำหรับเหง้าต้นพันธุ์ที่เอามาปลูกนั้นให้ใช้ต้นอายุ 1.6 ปีเท่านี้ เป็นต้นที่กำลังเหมาะที่จะปลูก พอได้มาแล้วนำไปล้างให้สะอาดก่อน แล้วก็แช่ในน้ำย าเร่งร า ก 20 นาที แล้วก็เอาไปเพาะชำได้เลย ดินเพาะนั้นจะมีขุยมะพร้าวผสมด้วย แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ประมาณ 10 – 15 วัน จะเห็นว่าร า กงอ กออ กมาแล้ว ก็ย้ ายไปปลูกได้เลย

การบำรุงดูแลต้นข่า

ใน 1 เดือนนั้นเราจะให้ข่า 2 ครั้ง โดยจะให้ในวันที่ 1 กับ 16 โดยก ารเปิดน้ำแล้วปล่อยให้ซึมไปต ามแปลงเลย แล้วน้ำจะค่อย ๆ ซึมลงดินไปเอง แต่ถ้าหากสังเกตว่าพื้นดินยังมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องให้น้ำก็ได้ จากนั้นก ารให้ปุ๋ ยในช่วงกา รปลูก 1 – 4 เดือน ก็ใส่เป็นสู ต ร 46 – 0 – 0 ต่อไปช่วงอายุ 5 – 7 เดือน แล้วก็ใส่ปุ๋ ย 0 – 0 – 60 เวลาใ ห้ ปุ๋ ย จะต้องโรยลงไปรอบกอ ในระยะห่าง 10 เซนติเมตร

พอเราปลูกข่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้ว หลังการเก็บเกี่ยว การขุดข่าออ กไปให้เอาแกลบดำไปถมให้พูน ๆ ท่วมกอข่าเลย จะทำให้ข่าเหง้าต่อ ๆ ไปนั้น มีสีสันสวยงาม อวบ สวย สมบูรณ์พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในครั้งต่อไป

ประโยชน์ของข่า

1.ช่วยให้เจริญอาหาร (ข่าหลวง)

2.ช่วยบำรุงร่างกาย (เหง้า)

3.ช่วยบำรุงธาตุไฟ (หน่อ)

4.มีฤ ท ธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ม ะ เ ร็ ง (ส า รสกัดจากเหง้า)

5.ส า รสกัดจากเหง้ามีฤทธิ์ช่วยช่วยล ดระดับน้ำต าลในเ ลื อ ด (ส า รสกัดจากเหง้า)

6.ช่วยรั ก ษ าโ ร คหลอ ดลมอักเสบ (เหง้าแก่, ส า รสกัดจากเหง้า)

7.ช่วยขับเ ลื อ ดลมให้เดินสะดวก ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเ ลื อ ดและเพิ่มการเ ผ าผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น (ร า ก)

ที่มา kasetchaoban medthai