เ ท ค นิ คการปลูกต้นขนุนให้โตเร็ว ติดผลด ก ลูกใหญ่

สวัสดีจ้าพบกันเช่นเคยกับความรู้ดีๆในการปลูกพืชผักผลไม้ ไว้ทานเองที่บ้าน หล า ยๆคนปลูกยังไงก็ไม่ได้กิน เพราะไม่โต ไม่ออ กผลบ้างแหล่ะ สุดท้ายก็ต้องซื้อ กินอยู่ดี ฉนั้นหากเรามีความรู้ในการปลูกซักเล็กน้อยก็จะทำให้พืชผลของเรานั้นโตสมบูรณ์แบบได้ สำหรับวันนี้จะเป็นการปลูกอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าา

ขนุน มีหล า ยสายพันธุ์ดูความแตกต่างได้ชัดเจนที่เนื้อของผลขนุนเลยมีความแน่น ความนิ่มต่างกันไปใครชอบทานแบบไหนก็ต ามแต่ชอบเลย แต่สิ่งที่จะเหมือนกันคือความหวานกลมกล่อมมาพร้อมกลิ่นหอมของความเป็นขนุน หากปลูกแล้วบำรุงไม่พอ ดีอาจจะทำให้ความหวานห า ยไปก็ได้ ขนุนเป็นผลไม้และส มุ น ไ พ รในตัวเองมีประโยชน์หล า ยด้าน มาก ๆ วันนี้จะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของการปลูกขนุนให้โตเร็วผลสมบูรณ์

การย้ ายต้นกล้าขนุน

พอเราได้ต้นกล้าที่แข็งแ ร งจากกระบะเ พ า ะแล้วให้เลือ กเฉพาะต้นที่สมบูรณ์ ความสูงประมาณ 5 – 6 นิ้ว จากนั้นขุดแยกออ กมา นำไปเลี้ยงสำหรับการเอาไปทาบกิ่ง ส่วนต้นที่จะปลูกลงแปลงจริงก็แยกออ กไปปลูกในแปลงชำได้เลย โดยแปลงชำนั้นก็ทำการขุดยกร่องและบำรุงเหมือนกับแปลงเ พ า ะกล้าเลย ระยะห่างในการปลูกจะอยู่ที่ 10 – 12 นิ้วกำลังพอ ดี

เวลาปลูกต้นขนุนตอนปลูกใหม่ ๆ หาแสลน มาพรางแสงแล้วก็หาไม้มาทำเป็นหลักให้ด้วย เนื่องจากรากยังไม่ยึดดิน ต้นยังไม่แข็งแ ร งพออาจจะทำให้โค่นล้มได้ง่าย และน้ำจะต้องรดอย่ างสม่ำเสมอ แต่ถ้าหากเป็นหน้าฝนก็ไม่ต้องรดบ่อยก็ได้ สำหรับการปลูกแบบทาบกิ่ง ตอนกิ่งจะใช้เวลาในการปลูก 3 – 4 ปีให้ผลผลิต แต่ถ้าหากปลูกด้วยเมล็ดจะใช้เวลา 4 – 6 ปีกว่าจะติดผลถือว่าค่อนข้างนานเหมือนกัน

พอต้นขนุนเริ่มแข็งแ ร งแล้วเราก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยก็ได้ ปล่อยไปต ามธรรมชาติเลยก็ได้ เว้นแต่เราจะเห็นว่าดินแห้งเกินไปก็ให้น้ำด้วยก็จะดีเหมือนกัน เพราะว่าต้นขนุนนั้นจะข า ดน้ำไม่ได้เลย สำคัญมากสุดก็ตอนปลูกแรก ๆ ถ้าข า ดน้ำไปยืนต้นลาโลกแน่นอน

การปลูกขนุน

สำหรับขนุนนั้นสามารถปลูกได้ง่าย ๆ เลย อาจจะเ พ า ะจากเมล็ดที่ได้จากผลสุกหรือจะซื้อ ต้นพันธุ์ขนุนจากร้านจำหน่ายต้นไม้ก็ได้ ซึ่งหากจะปลูกลงแปลงก็ให้อยู่ในพื้นที่ร่มรำไรหรือไม่ก็อย่ าลืมทำที่พรางแสงให้ด้วย ขุดร่องขนาด 1 – 1.5 เมตร ความย าวต ามสะดวกเลย ยกแปลงสูง 30 – 50 เซนติเมตร โดยประมาณ แล้วเอาปุ๋ ยคอ กมาผสมดินเพื่อให้ได้ธาตุอาหารและมีความร่วนซุยก่อนจะปลูก

หากจะเริ่มตั้งแต่การเ พ า ะเมล็ดเลยนั้นก็เอากะบะเ พ า ะมาแล้วนำเมล็ดขนุน มาฝังลงไปให้มีระยะห่างกัน 5 นิ้วโดยประมาณ ฝึกลึกสัก 5 เซนติเมตรแล้วกลบดิน จากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม โดยในภาชนะเ พ า ะแต่ละใบให้ใส่ไป 2 เมล็ด จะทำให้ต้นกล้าออ กมาพอ ดีไม่แย่งอาหารกัน และหลังจากนั้นก็คอยรดน้ำทุกวันจนกว่าต้นกล้าจะแข็งแ ร ง

ประโยชน์ของขนุน มีอะไรบ้าง

1 เม็ดและยวงก็ทานได้

2 แก่นขนุนเอามาทำสีย้อมผ้าได้

3 เนื้อไม้นำมาทำเฟอร์นิเจอร์ ทำเครื่องดนตรีได้

4 แก้อาการเ มาเ ห ล้ าได้ถ้ากินผลสุก

5 เนื้อขนุนทานเป็นผลไม้อร่อยมาก ทำของหวานก็อร่อย

6 ขนุนอ่อนนำมาปรุงอาหารได้หล า ยเมนู

ต้นขนุนนั้นเป็นไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่ านไปหล า ยปี เวลาจะปลูกขนุนในบ้านก็ให้กะระยะเผื่อทรงพุ่มของกิ่งก้านสาขาของขนุนด้วย ใกล้บ้านไปก็อาจจะกินพื้นที่ไปหน่อย สำหรับใครที่อย ากจะปลูกก็หาสายพันธุ์ที่ต้องการมาปลูกได้เลย

ที่มา kasetchaoban