เ ท ค นิ คการปลูกชะอมไร้หนาม แ บ บตอนกิ่ง ต้นโตเร็ว แตกยอ ดดี เก็บได้ทั้งปี

อย ากจะปลูกชะอมไว้กินสักต้นสองต้น แต่ปลูกทีไรไม่เคยจะรอ ดเลย บางคนอาจจะบอ กว่าการปลูกชะอมเป็นเรื่องที่ง่าย แต่พอปลูกแล้วก็ไม่รอ ด ไม่ได้กินสุดท้าย

ก็ต้องซื้ อ กินอยู่ดี แต่ถ้าเรารู้วิ ธีปลูก รู้จักการดูแลก็จะทำให้การปลูกชะอมของเราเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เราเลยมีเ ท ค นิ คการปลูกชะอมให้โตเร็วมาฝากกันจะเป็นอ ย่ างไรไปดูเลย

ชะอมนั้นเป็นผักที่สามารถปลูกได้ทุกพื้นที่เลย ปลูกได้ทั้งแ บ บตอนกิ่งและแ บ บปักชำ ช ะ อ ม ไร้หนามปลูกไม่ย ากทุกคนสามารถทำต ามได้ต ามขั้ น ต อ นที่เราจะแนะนำมาด้านล่างนี้เลย หรือใครอย ากจะปลูกชะอมข า ยก็ปลูกหล า ย ๆ ต้นได้ ชะอมแตกยอ ดได้ง่ายเก็บข า ยก็ได้ร า ค าดี

การขย ายพันธุ์ชะอมไร้หนาม

จะมีทั้งแ บ บตอนกิ่งและการปักชำ ส่วน มากจะนิยมแ บ บกิ่งตอนเราะว่าจะทำให้ ร า กเดินได้เร็ว ต้น เ จ ริ ญ เติบโตได้เร็วกว่าแ บ บกิ่งชำ เวลาจะตอนก็ให้ตอนกิ่งที่พอ ดีไม่แก่หรืออ่อน มากเกินไป

วิ ธีการตอนกิ่ง

เลือ กกิ่งที่จะตอนให้พอ ดีจะต้องเป็นกิ่งที่ไม่เป็นโ ร ค ไม่มีแ ม ล ง จากนั้นทำการควั่นกิ่งทั้งด้านบนและด้านล่าง ให้ห่างกันสัก 3 4 ซม. แล้วก็ใช้ปล า ยมีดลอ ด

เปลือ กชะอมออ กมา ขูดเนื้อเยื่อ เ จ ริ ญ ออ กแล้วทาน้ำย าเร่งร า กลงไป (ถ้ามี) จ า ก นั้ น หุ้มด้วยขุยมะร้าวแช่น้ำ 1 คืน อ ย่ าลืมบีบน้ำออ กให้หมาด ๆ แล้วเอาใส่ถุงพลาสติก

จากนั้นก็ผ่าครึ่งถุงลาสติกแล้วเอาไปหุ้มบริเวณที่เราลอ กเปลือ กชะอมได้เลย หาเชือ กมามัดให้เรียบร้อย แ ล ะ ล้ า ง รอยแผนตุ้มให้เรียบร้อย รอเวลาประมาณ 40 50 วันเราก็จะเห็น มีร า กออ กมาแล้ว

สามารถตั ดไปปลูกได้เลย หรือจะตั ดไปชำลงในถึงก่อนก็ได้เหมือนกัน หรือใครจะตอนกิ่งเพื่อจำหน่ายก็ได้ มีร า ยได้อีกทาง

วิ ธีการชำกิ่งชะอม

เลือ กกิ่งชะอมไร้ หนาวที่กำลังพอ ดีแ บ บไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป โดยจะเป็นสีขาวจนถึงขาว อ ม เ ขี ย ว

หรือ กิ่งนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับจากวันที่แตกยอ ดออ กมา แต่จะต้องไม่แก่เกินไปเราะจะแตกร า กออ กมาน้อย

เลือ กกิ่งได้แล้วเราก็ตั ดให้เป็นท่อนย าว 20 30 ซม. แล้วเอาไปชำในถุงดำได้เลย โ ด ย

ใช้ขี้เถ้าแกลบดำเป็นวัสดุในการชำ เวลาชำให้ เ อี ย ง ท่อนพันธุ์สัก 45 องศา ปักลงไปลึกประมาณ 10 ซม.

แล้วก็เอากิ่งที่ปักชำเสร็จแล้วไปวางในที่มีแสงแดดรำไร หรือใช้สแลนรางแสง 60เปอร์เซน รดน้ำให้ชุ่มอ ย่ างน้อยวันละ 1 ครั้ง จากนั้นปลูกไปในระยะ 45 60 วัน กิ่งชำของเาจะมีร า ก มีใบอ่อนแตก อ อ ก มาให้เห็น

การปลูกและดูแลชะอมไร้หนาม

ให้ทำการไถรวน ป รั บ พื้นที่ให้เรียบร้อย หากพื้นที่ต่ำก็ทำการยกแปลงเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่าย แม้ชะอมจะชอบน้ำแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชอบน้ำขัง ถ้าหากมีน้ำขังจะทำให้ร า กเน่าได้

พอเราเตรียมพื้นที่เสร็จแล้วก็ทำการขุดห ลุ มปลูกให้ย าว และลึก 20 ซม. แล้วเอาปุ๋ ยคอ กเก่ามาผสมกับดิน 2 กำมือ แล้วผสมเข้ากับ ปุ๋ ย 16 16 16

หรือ 19 19 19 ก็ได้ โดยใส่ในอัตรา 1 ช้อนแกง ระยะปลูกก็อยู่ที่ 1 x 1 เมตร ซึ่งใน 1 ไร่เราจะ ป ลู ก ชะอมได้ถึง 1,600 ต้นเลยทีเดียว

พอเตรียมห ลุ มเสร็จแล้วเราก็ขุด ห ลุ ม ลุกประมาณ 10 ซม. แล้วคลุกเคล้ากับปุ๋ ยจากนั้นก็เอากิ่งตอนกิ่งพันธุ์ มาปลูกลงในห ลุ มได้เลย โดยให้เอาถุงลาสติกดำออ กไปก่อน

วางต้นชะอมให้อยู่ตรงกลางห ลุ ม จากนั้นกลบดินให้เรียบร้อย แล้วรดน้ำให้ชุ่มทันที เราจะต้องคอยรดน้ำทุกวันโดยเฉาะในช่วง 2 เดือนแรก ต้น ช ะ อ ม จะยังไม่แข็งแ ร งพอ

ปลูกไปสักพักพอต้นชะอมตั้งต้นได้เราก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ได้ แต่ก็ดูที่สภาพของหน้าดินว่าแห้งเกินไปไหม อ ย่ าปล่อยให้แห้งเด็ดข า ด เท่านี้ก็เสร็จขั้ น ต อ นการปลูกชะอมไร้หนามแล้ว

ที่มา kaetchaoban.com    poobpub