เ ท ค นิ คการปลูกกระชายให้ได้ผลดี แบบเจาะกระถาง

กระชาย เป็นพืชล้มลุกมีลำต้นใต้ดินเป็นเหง้าสั้น ๆ ค่อนข้างกลมเรียงต่อ กันร า กอวบย าว ปล า ยแหลมออ กเป็นกระจุก ระชายสามารถขย ายพันธุ์ได้ 2 วิ ธี คือ ปลูกด้วยต้นและเหง้า การปลูกกระชายกินเองไม่ได้ย ากอ ย่ างที่คิดวันนี้จึงขอนำเสนอวิ ธีการปลูกกระชายในกระถางเจาะซึ่งไม่ต้องขุดกระชายให้ยุย ากด้วยค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

1. กระชายหัวใหญ่

2. กระถาง 2 ใบ ขนาดต่างกัน

3. ดินร่วน

4. ทราย

5. แกลบดิบ

6. กาบมะพร้าว

วิ ธีการทำ

1. เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเตรียมกระถางปลูกกระชายโดยให้นำกระถางใบเล็กมาตั ดออ กเป็นช่องสี่เหลี่ยมสี่ด้านแล้วให้สวมซ้อนเข้ากับกระถางใหญ่

2. จากนั้นให้นำหัวกระชายมานำร า กออ กไปทำอาหารให้เหลือแต่เหง้าที่เป็นก้อนกลมๆ เพื่อนำไปปลูกต่อได้

3. ขั้นต่อมาให้เตรียมวัสดุปลูกด้วยการนำดินปลูก 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน และทรายหย าบ 1 ส่วน โดยเน้นให้ดินร่วนซุยและระบายน้ำได้เพื่อง่ายต่อ การเจริญเติบโตของร า ก

4.จากนั้นให้นำกระถางที่ซ้อนเตรียมไว้ใมาใส่กาบมะพร้าวฉีกเป็นเส้นๆ รองก้นกระถางด้านล่างแล้วทำการใส่ดินที่ผสมเดตรียมไว้ต ามลงไปให้แน่นดี

5. นำเหง้ากระชายมาปักลงให้ทั่วกระถางอ ย่ าให้หนาแน่น มากนักแล้วรดน้ำสะอาดต ามให้ชุ่ม แล้วตั้งกระถางปลูกไว้ในที่แดดรำไร

6. ในช่วงระหว่าการปลูกให้หมั่นรดน้ำทุกวันให้ดินชุ่มชื้นแต่อ ย่ าให้แฉะขังในกระถางไม่นานกระชายก็จะเริ่มแทงร า กออ กมาให้เห็น

วิ ธีการเก็บเกี่ยวกระชายเจาะกระถาง

การเจาะกระถางก่อนปลูกทำให้ง่ายก่อ การเก็บเกี่ยวอ ย่ างยิ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วการจะเก็บกระชายต้องทำการขุดร า กขึ้น มาซึ่งกว่าจะได้ก็ใช้เวลานานและบางครั้งการขุดอาจทำให้กระชายเ สี ยห า ยได้

แต่การเก็บเกี่ยวกระชายแบบเจาะกระถางนี้เพียงแค่ยกกระถางเล็กด้านให้ขึ้น มาก็จะเห็นร า กและเหง้าของกระชายโผล่อ กกมาให้ค่อยๆดึงออ กมาได้เลยค่ะ เป็นวิ ธีการง่ายๆและร า กไม่เ สี ยห า ยค่ะ

ที่มา Postnoname