เ ท ค นิ คการทำให้ชะอมแตกยอ ดนอ กฤดู เก็บได้ทั้งปี

ไข่ทอ ดชะอมนับเป็นเมนูโปรดของหล า ยคน ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูการปลูกชะอมยังไงให้แตกยอ ดดีเก็บกินแทบไม่ทันกันเลย และใครที่ปลูกไว้ข า ยยิ่งเหมาะมาก เพราะมันจะทำให้แตกยอ ดเร็ว ออ กเยอะเพิ่มผลผลิตร า ยได้ให้กับเราเพิ่มขึ้นอีกด้วย จะเป็นอ ย่ างไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลย

ชะอม เป็นพืชจำพวกอาเคเซีย นิยมรับประทานในทุกภาคของไทย เป็นพืชยื่นต้น ใช้ใบแก่และอ่อน เป็นส มุ น ไ พ ร ของไทย ลำต้นของชะอมมีหนาม ใบมีขนาดเล็กและมีกลิ่นฉุน ใบอ่อนของชะอมหรือส่วนยอ ดของใบสามารถนำมารับประทานได้ มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปแต่ละภาค โดยมากมักปลูกต ามรั้วบ้านเนื่องจากมีหนามแล้วยังเป็นผักที่ทานได้ตลอ ดทั้งปี พืชอีกชนิดหนึ่งที่พบในประเทศ ซึ่งเป็นคนละสปีชีส์ย่อยกับชะอมคือผักคา ภาษาอีสาน มัก ปลูกโดย การปักชำ เ พ า ะเมล็ดหรือตอนกิ่ง หรือ การโน้มกิ่งลงดิน โดยไม่ได้ต่อต าหรือชำกิ่ง ส่วน มากใช้การเ พ า ะเมล็ด เนื่องจากได้ต้นที่แข็งแ ร ง ทนทานต่อสภาพอากาศและยังมีหนามมากกว่าการปลูกด้วยวิ ธีปลูกแบบอื่น

วันนี้เราจะมาสอนแกล้งมะยมให้แตกยอ ดนอ กฤดูกันค่ะ เ ค ล็ ด ลั บนี้ เขียนเอาไว้ในหนังสือ Gargdn&Farm Vol.12 อยู่อ ย่ างพอเพียงด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเ ท ค นิ คที่น่าสนใจและวิ ธีการก็ง่ายมากๆ คือ ก่อนเข้าหน้าหนาวประมาณครึ่งเดือน น่าจะประมาณราวๆ ปล า ยฝนต้นหนาว(ก.ย. – ต.ค.) ให้สังเกตุต้นชะอมที่เราปลูกไว้โดยให้ดูว่าต าของต้นชะอมแข็งแ ร งสมบูรณ๋เติบโตดีหรือเปล่า ถ้าหากดูแล้วมันไม่ค่อยดี แคระแกรน ไม่ ส ม บู ร ณ์ ก็ใ ห้ บำ รุ ง น้องก่อนด้วย ปุ๋ ย คอ ก( ขี้ ไ ก่, มูลวัว เป็นต้น) และ ปุ๋ ย พืชสด

กำจัดหญ้าหรือ วั ช พื ช รอบๆ ต้นชะอมให้หมด

จากนั้นเลือ กกิ่งที่คิดว่าดีที่สุด แก่ดีแล้ว ให้เราเอามีด ฟั น ต้นและกิ่งให้เหลือต้นสูงจากพืื้นดินแค่ประมาณ 1 เมตร เพื่อให้ได้ชะอมต้นเตี้ยและสะดวกสบายในการเก็บยอ ดชะอม โดยเ ค ล็ ด ลั บคือ ฟั น กิ่งและโน้มลงในทิศทางตรงกันข้ามกับแสงอาทิตย์ เพื่อให้ชะอมได้รับแสงเต็มที่และทั่วถึงกัน อีกทั้งยังช่วยให้บาดแ ผ ลกิ่งที่เรา ฟั น สมานเร็วขึ้นด้วย

รอระยะเวลาให้ถึง 3 วัน หลังจาก ฟั น กิ่งแล้วค่อยรดน้ำ ทุกวันต่อเนื่องตลอ ด 1 อาทิตย์ หรือจนกว่าเราจะสังเกตุเห็นใบเริ่มเหี่ยว มีสีเหลือง และร่วง จึงเริ่มให้น้ำวันเว้นวัน อ ย่ าให้แฉะ หรือรดน้ำมากเกินไปเด็ดข า ด ไม่อ ย่ างนั้นอาจจะเกิดปัญหา ร า ก เ น่ า ต ามมาอีก

ทำแบบนี้วันเว้นวันจนครบ 1 อาทิตย์ เราจะเริ่มเห็นว่าชะอมเริ่มแตกยอ ดแล้ว ตอนนี้แหล่ะ สามารถเก็บยอ ดไปกินหรือแบ่งไปข า ยได้เลย วิ ธีการนี้ นอ กจากชะอมแล้ว เรายังสามารถใช้กับพืชอื่นดได้ด้วยเช่น มะยม ยังเคยลองกับต้น มะยม แล้วด้วย ลูกดกเต็มต้นเลย

ไอเดียนี้ดีนะ การที่เรา ฟั น ยอ ดมันทิ้ง ทำให้มันตกใจว่ามันกำลังจะต า ย มันเลยรีบแตกยอ ดใหม่ แต่ต้องทำต ามขั้ น ต อ นและระวังอ ย่ าให้ร า กเน่าเด็ดข า ด อีกทั้ง อ ย่ าทำแบบนี้ในหน้าฝน ให้รอปล า ยฝนต้นหนาว สักประมาณครึ่งเดือน ค่อยเริ่มทำได้

ขอบคุณเนื้อหาดีๆ จาก ลุงมนู กาญจนะ วัย 65 ปี Smart Farmer ดีเด่นประจำปี 2559 ของจังหวัดแพร่ เขียนไว้ใน หนังสือ Gargdn&Farm Vol.12 อยู่อ ย่ างพอเพียงด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ที่มา parinyacheewit