เ ท ค นิ คการทำมะละกอ ให้ติดดอ กออ กผลไว ลูกดกเก็บได้ทั้งปี

มะละกอ ผลไม้ที่สามารถทานได้ทั้งดิบและสุก ซึ่งก็มีรสชาติอร่อย และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อ ย่ างหลากหล า ย ไม่ว่าจะเป็นการทานแบบสดๆ นำมาทำส้มตำ

หรือเป็นส่วนประกอบของอาหารก็ต าม และนอ กจากการนำมาใช้ประโยชน์แล้ว มะละกอก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะช่วยบำรุงสุ ข ภ า พให้แข็งแ ร งและต้านโ ร คร้ า ยได้อีกด้วย

มะละกอสามารถช่วยให้ระบบขั บ ถ่ า ยทำงานได้ดี เพราะมีเส้นใยอาหารชนิดเพกตินสูง ช่วยล ดระดับค อ เ ล ส เ ต อ ร อ ลและล ดความเ สี่ ย งจากโ ร คม ะ เ ร็ งลำไ ส้ใหญ่ เพราะเส้นใยอาหารสามารถจับกับส า รพิ ษก่อม ะ เ ร็ งและพาส่งออ กจากร่างกาย

ทำให้สัมผัสกับเ ซ ล ล์ลำไ ส้ใหญ่น้อยที่สุด เนื้อมะละกอสุกมีส า รไลโคพีนช่วยล ดความเ สี่ ย งจากการเป็น ม ะ เ ร็ งต่อมลูกหมาก มะละกอทั้งผล ดิบและสุกมีวิต ามินซีสูง โดยเฉพาะมะละกอเนื้อสีแดงจะมีวิต ามินซีสูงกว่าเนื้อสีเหลือง และมะละกอผลป้อมจะมีวิต ามินซีสูงกว่าผลย าว

สำหรับคนที่ปลูกมะละกอแล้วอย ากจะให้ติดผลตลอ ดทั้งปี วันนี้เรามีภูมิปัญญาช า ว บ้ า น มาฝาก ซึ่งได้รับการสืบทอ ดกัน มาเรื่อย ๆ

เลย เป็นเ ค ล็ ด ลั บที่เชื่อ กันว่าจะช่วยทำให้ต้น มะละกอนั้น มีผล ดก

ซึ่งแน่นอนว่ามีคนลองทำแล้วก็ทำให้ต้น มะละกอติดผลจริง ๆ เป็นการตอ กตะปูให้กับต้น ซึ่งสำหรับไ อ เ ดี ยนี้ก็ได้รับการแ บ่ ง ปั น

มาจากแม่ก้อยเจ้าของช่องแม่ก้อยพาทำ มีขั้ น ต อ นการทำอย่ างไรมาติดต ามกันเลย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ค้อน

2 ตะปู ขนาด 1 นิ้ว

ขั้ น ต อ นการทำ

เราก็เลือ กต้น มะละกอที่ต้องการให้ติดผล ดก โดยจะต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์และพร้อมสำหรับการติด ด อ ก ต่อไปเราก็วัดจากโคนต้น มะละกอขึ้น มา โดยให้มีความสูง

ประมาณ 12 นิ้วว แล้วก็มาร์คจุดเอาไว้เลยตรงกลางลำต้น จากนั้นเราก็เอาตะปูไปตอ กลงไปตรงจุดนั้น โดยตอ กไปเพียง 1 ตัวเท่านั้นต่อต้น เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อีกเ ค ล็ ด ลั บคือให้วางโอ่งน้ำที่ใส่น้ำให้เต็ม ๆ วางใกล้ต้น มะละกอเพราะจะช่วยเพิ่มความเย็นและชื้นแก่ต้น มะละกอ ทำให้ติด ด อ กและผลได้ดียิ่งขึ้น ในการตอ กตะปูลงบนต้น จะทำให้ต้น

มะละกอรีบทำการซ่อมแซมตัวเองโดยจะส่งอาหารและแร่ธาตุทั้งหมดไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ เยอะขึ้น มะละกอต้นไหนไม่ติด ด อ ก สักทีวิ ธีนี้ก็ช่วยได้ดีทีเดียว ต้องขอบอ กก่อนเลยว่าอย่ าเพิ่งเชื่อเราทั้งหมดจนกว่าคุณจะได้ลองทำเอง แล้วจะรู้ว่าเห็นผลมากแค่ไหน ก็หวังว่าจะช่วยให้หล า ยคนนั้นนำไปปรับใช้กันได้

ประโยชน์ของมะละกอ

บำรุงหัวใจ

มะละกอ มีส่วนช่วยในการบำรุงหัวใจให้แข็งแ ร ง และสามารถป้องกันการเกิดไ ข มั นอุดตันเส้นเลือ ด หรือโ ร คหัวใจข า ดเ ลื อ ดได้เป็นอ ย่ างดี นอ กจากนี้ในคนที่เป็นโ ร คหัวใจอยู่แล้ว

การทาน มะละกอบ่อยๆ ก็สามารถบ ร ร เ ท าอาการของโ ร คหัวใจได้เหมือนกัน แม้จะไม่สามารถทำให้ห า ยข า ดได้ แต่เมื่อทานควบคู่ไปกับการรั ก ษ าทางแ พ ท ย์ ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่น้อย

ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้น

เนื่องจากมะละกอเป็นผลไม้ที่ย่อยง่าย จึงทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบย่อยอาหารได้เป็นอ ย่ างดี อีกทั้งส า รอาหารและวิต ามินในมะละกอ ก็สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อ ย่ างรวดเร็วอีกด้วย จึงให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้เต็มที่สุดๆ

เสริมสร้างความจำและบำรุงส ม อ ง

มะละกอ อุดมไปด้วยวิต ามินและส า รอาหารมากมาย ที่จะช่วยเสริมสร้างความจำและบำรุงส ม อ งได้เป็นอ ย่ างดี จึงทำให้ความจำดีขึ้น แถมล ดความเ สี่ ย งการเป็นอัลไซเมอร์และช่วยให้ส ม อ งเกิดความผ่อนคล า ยอีกด้วย โดยเฉพาะวัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องใช้ส ม อ งและความคิดมากเป็นพิเศษไม่ควรพลาดที่จะทาน มะละกอเด็ดข า ด

บ ร ร เ ท าอาการท้องผูก

มะละกอมีฤทธิ์เป็นย าระบายอ่อนๆ และมีเส้นใยสูง จึงสามารถบ ร ร เ ท าอาการท้องผูกได้ดี แถมยังล ดความเ สี่ ย งการเป็นโ ร คริดสีด ว งทวารอีกด้วย ดังนั้นสำหรับใครที่มีปัญหาท้องผูกเป็นประจำ การทาน มะละกอก็จะช่วยแก้อาการท้องผูกได้อ ย่ างดีเยี่ยม และสามารถปรับระบบการขั บ ถ่ า ยให้เป็นปกติได้ดี

ที่มา  kasetchaoban   sanook   prayod