เ ท ค นิ คการทำมะกรูดให้ต้นโตไว ใบดกงามเต็มต้น เก็บไม่ทัน

พบกันเช่นเคย สำหรับวันนี้เราก็มีความรู้ที่จะมาบอ กต่อ กับเพื่อนๆกันอีกเช่นเคย ใครบ้างที่มีปัญหาในการปลูกต้น มะกรูด แต่กลับไม่ค่อยแตกใบ เก็บไปใช้ก็ไม่แตกยอ ดใหม่ วันนี้เรามีเ ท ค นิ คดีๆมาบอ กกัน จะเป็นอ ย่ างไรเราไปดูกันเลย

มะกรูด เป็นพืชในสกุลส้ม มีถิ่นกำเนิดในประเทศลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออ กเฉียงใต้ นิยมใช้ใบมะกรูดและผิวมะกรูดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรุงอาหารหลากหล า ยชนิด หล า ยบ้านจึงนิยมปลูกมะกรูดติดบ้านไว้บริโภคในครัวเรือน

ปลูกมะกรูดให้ใบสวยต้นแข็งแรงเราจะต้องมีตัวช่วยบำรุงที่มีประสิทธิภาพ วันนี้เรามีมาฝากหนึ่งสู ต รเด็ด ๆ ที่คุณทำใช้เองได้ จะช่วยให้มะกรูดของคุณนั้น มีใบที่สมบูรณ์ กลิ่นหอม แข็งแรง และใบดกเต็มต้นเลย และก่อนจะไปบำรุงนั้นอ ย่ าลืมทำการตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยด้วย กิ่งเยอะเกินไปก็ทำให้ส า รอาหารไปห ล่ อเ ลี้ ย งได้ไม่ทั่วถึง ฉะนั้นกิ่งไหนรก กิ่งไหนย า วไป ไม่สมบูรณ์ตัดทิ้งไปเลย

สู ต รบำรุงต้น มะกรูด

เอาไข่ไก่มา 1 ฟองแล้วตีให้ละเอียดเลยจนไข่ขาวผสมเข้ากับไข่แดง ตีแบบละเอียด ๆ เหมือนกับตอนที่เราจะเจียวไข่ แล้วใส่ผงชูรสลงไปปริมาณ 2 ช้อนโต๊ะแล้วคนผสมให้เข้ากันเลย เนื่องจากในผงชูรสนั้น มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับต้นไม้ ซึ่งก็จะมี

1 ก ร ดอ ะมิโ น

2 ไนโตรเจ น 5 – 7 เปอร์เซน

3 โ พ แ ท ซ เ ซี ย ม ฟ อ ส ฟ อ รั ส 0.5 เปอร์เซน

ซึ่งส า ร อ าห ารเหล่านี้จะบำรุงให้ต้น มะกรูดมีใบเขียวสวยและเร่งการเจริญเติบโต ทำให้แตกยอ ดได้เร็ว พอเราได้ส่วนผสมแล้วก็เอาไปผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร เป็นการเพิ่มจุ ลิ น ท รี ย์ในการย่อยสล า ยและเพิ่มธาตุอาหาร ต ามด้วยการใส่น้ำห มั กผลไม้ต าม 5 ช้อนโต๊ะ จะไม่ใส่ก็ได้ คนให้เข้ากันแล้วนำไปรดต้น มะกรูดได้เลย

เป็นสู ต รที่ทำง่ายสามารถบำรุงได้ทั้งรากยันยอ ดเลย ทำให้ต้น มะกรูดนั้น มีใบใหญ่เขียวแข็งแรง เป็นที่ต้องการของตลาด นอ กจากนี้ก็ยังนำไปรดบำรุงต้นพืชผักอื่น ๆ ได้อีกด้วย จะช่วยให้สีเขียวของผักสดน่าทาน มากยิ่งขึ้น

ที่มา  kasetchaoban  sanook