เ ท ค นิ คการตัดแต่งหน่อ กล้วย ออ กเครือใหญ่ ผลด กดี

กล้วยน้ำว้า เป็นผลไม้ที่มีวิต ามินสูง มีใยอาหารสูงมาก สามารถรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนสมัยก่อนก็มักจะเลี้ยงท า ร กอ่อนๆที่สามารถกลืนอาหารได้ด้วยกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าจะมีลักษณะไม่ใหญ่มากนัก ผลเล็กกำลังพอ ดี มีรสชาติที่หลานกำลังพอ ดี ที่สำคัญคือมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน กล้วยน้ำว้าสามารถที่จะออ กผลให้ได้รับประทานตลอ ดทั้งปี ถ้าดูแลให้ดีดี

ทราบหรือไม่คะว่าการปล่อยให้มีใบกล้วยติดลำต้น มากเกินไปจนทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงพื้นดินนั้นจะสร้างปัญหาอ ย่ างมาก เนื่องจากเมื่อแสงส่องลงไปไม่ถึงพื้นดินจะทำให้ดิน มีความชื้นสูงเกินไปทำให้เกิด การเน่าของหน่อ กล้วยและมีผลิตการเจริญเติบโตของต้นกล้วยและผลผลิตได้ ดังนั้นจึงสมควรอ ย่ างยิ่งที่จะหมั่นตกแต่งใบและหน่อ ดล้วยอยู่ตลอ ดเวลา

เ ท ค นิ คการตัดแต่งใบกล้วย

การตัดแต่งใบกล้วยนั้นควรตัดแต่งไปจนกว่ากล้วยจะตกเครือ โดยตัดให้เหลือใบกล้วยเพียง 10-20 ใบต่อต้นเท่านั้น โโยการตัดต้องทำให้ชิด กับต้นกล้วยเลย อ ย่ าให้มีก้านกล้วยเหลทอยื่นออ กมา เนื่อจากส่วนที่ย่นออ กมานั้นจะเป็นปัญหาในภายหลังเพราะเมื่อก้านกล้วยเหี่ยวอาจไปรัดบริเวณลำต้นทำให้โตได้ย าก

เ ท ค นิ คการตัดแต่งหน่อ กล้วย

หากท่านใดปลูกต้นกล้วยในช่วงเดือน กันย ายน ถึง พฤศจิกายน ในช่วงเดือน มิถุนายนนั้นกล้วยก็จะเริ่มทยอยแตกหน่อ กันขึ้น มาประมาณ 5-7 หน่อ/กอ เมื่อหน่อเหล่านั้นเริ่มมีใบให้รีบทำการปาดยอ ดทิ้งทันที โดยให้ปาดในลักษณะแนวเฉียงขึ้นโดยเหลือหน่อที่เหลือไว้หลังจากปาดแล้วสูงจากพื้นประมาณ 20 นิ้ว จากนั้นให้ปาดหน่ออีกครั้งโดยครั้งนี้ให้ปาดเฉียงขึ้นในทิศตรงกันข้ามที่ปาดไว้ครั้งแรก ทำแบบนี้ 15 วัน/ครั้ง หน่อ กล้วยจะเริ่มขย ายใหญ่ขึ้นแล้วค่อยขุดหน่อไปปลูกต่อไป

ผลดีของการปาดหน่อ กล้วยนั้นจะทำให้ต้นแม่แข็งแรงและได้ส า ร อาหารเต็มที่ไม่ต้องเอาอาหารไปเลี้ยงหน่อ กล้วยและออ กผลผลิตได้ดี ผลใหญ่เครือใหญ่แน่นอนค่ะ ท่านใดปลูกกล้วยไว้ก็อ ย่ าลืมไปทดลองทำกันดูนะคะ

ที่มา รักบ้านเกิด  postnoname