เ ท ค นิ คการชำตะไคร้แบบใหม่ ร า กงอ กเร็วแ ต กกอพุ่มใหญ่

ตะไคร้ พืชที่ได้ชื่อว่าเป็นส มุ น ไ พ รที่ใช้ทำอาหารได้หลากหล า ยชนิด เป็นพืชสวนครัวประจำบ้านที่ผู้คนรู้จักคุณสมบัติที่จะนำมาประกอบอาหาร ตะไคร้ สามารถนำมาทำอาหารได้ตั้งแต่ต้นไปจนถึงใบ ลำต้น ใช้ผสมรวมเป็นสู ต รน้ำพริกแกง ทั้งแกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ลำต้นใช้สำหรับใส่ต้มยำ และสามารถที่จะซอยผสมในอาหารได้อร่อยหล า ยๆ เมนู เช่น ไก่ 3 อ ย่ าง ยำตะไคร้ ยำปลาทู ยำปลากระป๋อง เป็นต้น

การปลูกตะไคร้มีหล า ยแบบ วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งไ อ เ ดี ยในการชำแบบง่าย ๆ ที่ทุกคนอ่านแล้วนำไปทำต ามกันได้อย่ างง่าย ๆ เลย ซึ่งพันธุ์ตะไคร้ที่จะเอามาปลูกนั้นหากไม่มีต้นแม่ก็หาซื้ อเอาตะไคร้ทั่วไปที่ตลาดก็ได้เช่นกัน เอาล่ะมาดูวิ ธีการปลูกกันได้เลย

ขั้ น ต อ นในการทำ

เริ่มต้นที่การเอาตะไคร้มาแล้วแช่น้ำเอาไว้จน มีร า กงอ กออ กมา อย่ างแรกเลยเอาตะไคร้มาแกะกาบออ กให้เรียบร้อย เอาให้เห็นต าร า กเลย

แล้วก็ตัดส่วนของต้นออ กให้เหลือแค่ส่วนของต าก็พอ เหลือไว้สัก 2 – 3 ต า จะทำให้ร า กตะไคร้งอ กอออ กมาได้เยอะ

เราจะได้ส่วนที่ติดร า กมา การแกะกาบออ กช่วยได้เยอะเลยเ พ ร า ะถ้าไม่แกะกาบอาจจะเน่าก็ได้

ต่อไปก็เอาตะไคร้ที่ติดร า กนั้นไปปลูกปักชำลงในกระถางได้เลย ยิ่งถ้าร า กเยอะจะยิ่งทำให้ตั้งต้นได้เร็ว การชำน้ำไว้จะช่วยให้ร า กออ กมาได้เร็วนั่นเอง

หลังจากปักชำเสร็จแล้วก็ให้วางในที่ร่มก่อนหรือแดดรำไรก็ได้ แล้วรอให้ตะไคร้รอ กเดินดีเ สี ยก่อน มีหน่อออ กมาประมาณประมาณ 3 – 4 หน่อ แล้วค่อยย้ ายไปปลูกลงแปลงจริงหรือจะย้ ายออ กแดดแบบทั้งกระถางเลยก็ได้เหมือนกัน

ที่มา kasetchaoban