เ ท ค นิ คการชำขนุนด้วยก้านใบ ติดรากเยอะ ปลูกติดไวต้นโตไว

หากต้องการจะขย ายพันธุ์ต้นขนุนเรามักจะเห็นการทาบกิ่ง ตอนกิ่ง ปักชำ เป็นส่วน มาก แต่ครั้งนี้เรามีวิ ธีที่ง่ายกว่านั้นในการขย ายพันธุ์ ซึ่งก็ต้องบอ กว่ามันง่ายจริง ๆ เป็นการใช้ก้านใบมาชำแทน เหมาะจะทำให้ได้จำนวนเยอะ ๆ กับคนที่ต้องการขย ายต้นพันธุ์ขนุน และมีขั้ น ต อ นในการทำไม่ ย ากอีกด้วย

สิ่งที่จะต้องเตรียม

1 ก้านใบขนุน

2 ดินร่วน

3 ปุ๋ ยคอ ก

4 หอมแดง

5 กะละมัง

ขั้ น ต อ นการชำ

อย่ างแรกเลยเอาก้านใบขนุนที่สมบูรณ์ โตเต็มที่แล้วมา ให้ตัดใบเหลือติดก้าน มาเล็กน้อย

จากนั้นปักก้านขนุนลงในหอมแดงอย่ างเบามือ ซึ่งหอมแดงนี่เองจะช่วยทำให้แตกรากออ กมาเร็ว ทำให้โตได้และไม่เป็นโ รค เราก็เ สี ยบทิ้งไว้ก่อนสัก 15 นาที

หลังจากแช่ครบต ามนาทีนั้นแล้วก็ดึงออ กมาจากหอมแดง แล้วก็ค่อย ๆ นำไปปักชำในกระถางที่มีดินปลูกที่ใส่กระถางเตรียมไว้ จากนั้นกลบดินบาง ๆ ได้เลย โดยดินเพาะชำนั้นควรใช้ดินร่วนผสมกับปุ๋ ยคอ ก เพื่อให้รากออ กมาแล้วเดินหาอาหารได้ดี

หลังจากปลูกแล้วให้รดน้ำให้ชุ่มเลย แล้วนำกะละมังใหญ่ ๆ ไปคลอบไว้ คล้ายทำการควบแน่นเลย

คอยร ะ วั งอย่ าให้ดินแห้งเพราะถ้าข า ดน้ำเมื่อไหร่รากจะไม่ออ กมา เราก็คอยเปิดกะละมังออ กมารดน้ำทุกวันได้เลย รดเสร็จค่อยคลุมไว้เช่นเดิม

พอเวลาผ่ านไปสัก 70 วัน รากจะเริ่มเดินออ กมาเยอะแล้ว พร้อมมียอ ดอ่อนแตกออ กมาเพียบ เราก็ค่อยย้ ายไปปลูกได้เลย

แต่ก่อนจะปลูกก็ดูก่อนว่ารากเยอะพอหรือยัง รากมีความแข็งแรงดีไหม ถ้าเยอะแล้วก็ปลูกได้จะทำให้อัตราการรอ ดมีสูงขึ้น เราก็จะได้ต้นพันธุ์ขนุน มาแบบง่าย ๆ โดยไม่ต้องทำการตอนเลย เหมาะกับคนที่อย ากจะทำปริมาณต้นพันธุ์ขนุนไว้ข า ยหรือปลูก หากสนใจก็ลองทำต ามกันได้เลย

ที่มา kasetchaoban